Zpět k základům

 

IRM

BTP 49 podzim 2015 Úvodník


V
ítej ve 49 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Reakce na naše pravidelné výzvy a odhalování guruů ISKCONu, kteří sami o sobě proklamují, že jsou "stejně dobří jako Bůh", se– z považování je za drzé, radikální a revoluční, mění přímo na považování je za urážlivé a pomlouvačné (prosím viz. jeden příklad tohoto v dopise našeho čtenáře na straně 10).
Ale to co zůstává stále stejné je, že tyto aktivity jsou považovány svým způsobem za vyjímečné a zcela neobyčejné.

Navíc k hlavním posvátným knihám jako je Bhagavad-gíta, Šrímad-Bhágavátam a Šrí Čeitanja-čaritámrita, Šríla Prabhupád také napsal množství malých knih, které by měly sloužit spíše jako jakýsi úvod k těmto obsáhlým svazkům.
Jednou z těchto malých knih je i Povýšení do Kršna vědomí, ve které můžeme nalézt následující základní instukci:

"Jednou Pán Šrí Čeitanja Maháprabhu řekl, "Ty musíš mít alespoň tolik zdravého rozumu, pro otestování, pro rozpoznání toho, kdo je duchovní mistr a kdo není."[...] Pokud chceme koupit na trhu mango, musíme při nejmenším vědět, jaký druh jídla mango je a jak vypadá. Podobně, my musíme mít nějaké předběžné vědomosti o tom, jaké jsou kvalifikace pravého duchovního mistra."

Tudíž, daleko od toho být radikální nebo urážlivé, dělá BTP ty nejzákladnější aktivity, tak jak to doporučuje Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Čeitanja osobně: mít zdravý rozum k tomu testovat, kdo je duchovní mistr a kdo není.

Je zajímavé, že ti stejní GBC guruové v ISKCONu, které "testujeme", sami doporučují, že se toto má dělat. Například GBC radou zvolený guru JS Varšana Swamí říká:

"Písma a učitelé všech pravých náboženství varují před falešnými proroky, kteří se navenek halí jako ovce, ale uvnitř mají vědomí dravých vlků. Za účelem toho odhalit skutečnou identitu pravých sádhuů (svatých osob), člověk musí hodnotit jejich slova a jednání, zda jsou konzistentní a mají integritu."
(JS Varšana Swamí, Úvod, Náma-áčárya, 2010)

A za tím stejným účelem produkujeme tiskoviny a knihy, abychom testovali, zda či nikoliv se učení GBC guruů liší od učení Šríly Prabhupády a samo GBC dělá to stejné.
Například, GBC autorizovalo pojednání "Pozice ISKCONu k Narayán Maharájovy", za účelem toho ukázat, jak se liší učení Narayán Maharáje od učení Šríly Prabhupády.

Nicméně, guruové ISKCONu a GBC rozhodně nesouhlasí s tím, aby se tyto analýzy a testování aplikovaly na .
Spíše tento princip testování údajného gurua navrhují jako prostředek zacílený pouze na ostatní guruy, kteří by se jim mohli postavit a mohli by být pro konkurencí.
Z tohoto důvodu se tedy jedná pouze o běžný vypočítavý a pokrytecký modus operandi, a to je také to, co můžeme od lídrů ISKCONu očekávat.
Jelikož, pokud by jednali spíše na základě principu nežli na základě osobní motivace, oni by byli první, kdo by vítal BTP a "guru testování", které BTP poskytuje. Nicméně toto vřelé přijetí ve skutečnosti nenastává!

A není tomu tak, že pouze ti kdo o sobě tvrdí, že jsou v ISKCONu guruy mají nějakou speciální vyjímku z tohoto principu potřeby testování gurua!
Zvláště když uvážíme, že vše co bylo v BTP napsáno ohledně nedostatku autorizace a kvalifikace ISKCONských GBC guruů, se ukázalo jako správné a zůstává nezodpovězeno (prosím viz. článek na straně 15, kde je k tomuto více).

Že tato základní akce testování všech guruů je zcela esenciální, je zdůrazněno Šrílou Prabhupádou, když vysvětluje, že "prakticky každý", "milióny" lidí, jsou podvedeni falešnými guruy:

Reportér: "Zajímalo by mne, kolik lidí myslíte, že uchvátili tito falešní guruové?"
Šríla Prabhupád: "Prakticky každého. [Smích.] Není třeba to počítat. Každého."
Reportér: "To by znamenalo tisíce lidí, že ano?"
Šríla Prabhupád: "Milióny jsou podvedeni, jelikož oni chtějí být podvedeni."
(Vědecké poznání duše)

Děkuji ti a Haré Kršna.
Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!