Guru jako Šríla Prabhupád

 

IRM

BTP 49 podzim 2015 Úvodník


M
noho oddaných chce perfektního gurua, který je přesně takový, jako je Šríla Prabhupád. Nicméně to představuje problém pro GBC guruy v ISKCONu, kteří nejsou ani trochu jako Šríla Prabhupád, ale spíše pouhé velice nedokonalé náhražky.

V přednášce nazvané "Guru jako Šríla Prabhupád", která byla zveřejněna na jeho webových stránkách 2/9/15, uznává tuto situaci JS Kadamba Kánana Swámí ("KKS") tím, že konkrétně popisuje následující:

"Co se stane aspirujícímu oddanému, který četl knihy Šríly Prabhupády, četl jeho přednášky a má rád službu a společnost oddaných, ale nemůže najít duchovního mistra na úrovni Šríly Prabhupády. Šríla Prabhupád řekl, že žák by měl přijmout duchovního mistra za "tak dobrého jako Bůh" a měl by být připraven mu obětovat svůj život. Pokud tento aspirující oddaný toto cítí k Šrílovi Prabhupádovi, ale nemůže nalézt nikoho kdo vyhovuje tomu být "tak dobrý jako Bůh", je potom tento oddaný nucen k tomu aby přijal zasvěcení od někoho ke komu nemá plný respekt?"

Citace ve zvýrazněných odstavcích jsou převzaty z této přednášky.

Nikdo jako Šríla Prabhupád

"Šríla Prabhupád byl tak překrásný, čistý oddaný Pána, že takovýto duchovní mistr zde nemůže vždy být […] Slyšeli jste, že guru znamená těžký (heavy), takže to zvažujete zda je každý dostatečně těžký (heavy), jelikož Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatý Thákur řekl, že guru je těžký (heavy)“! On je těžký (heavy), jelikož on nikdy nemění svou pozici. Takže ty vždy můžeš zjistit, že se nikdo nemůže rovnat Šrílovi Prabhupádovi."

KKS uznává, že ISKCONští GBC guruové nejsou jako Šríla Prabhupáda s odůvodněním, které potvrzuje pozici BTP. Říká, že oni nejsou „hevy“ a jsou tudíž neschopní nikdy neměnit svou pozici. A my demonstrujeme toto neustálé mněnění pozic a protiřečení si ISKCONských guruů v BTP a dalších publikacích. Dobrým příkladem tohoto je vlastní guru KKSho JS Jayadvaita Swami („JAS“). Tak například, JAS nejdříve proklamoval:

„ To, že duchovní mistr zasvěcuje až do svého odchodu a potom jeho žáci zasvěcují dál, je normální systém. V tom jsme všichni zajedno. To je to co Šríla Prabhupád říkal po celý čas, když byl s námi.“ (JAS, V čem se ritvici mýlí, 1996)

Poté po několika letech on zavrhl tuto pozici ohledně toho „co nám Šríla Prabhupád říkal po celý čas, když byl s námi“ tím, že KKSho udělal guruem:

„JS Jayadvaita Swámi požádal svého žáka aby se stal zasvěcujícím duchovním mistrem, přestože všeobecně díky etiketě člověk nezasvěcuje ve fyzické přítomnosti svého vlastního duchovního mistra.“
(KKS webové stránky životopis, archivováno v roce 2007 – tato část byla následně vymazána)

Potřeba někoho

“když se díváme na kvalifikaci duchovního mistra a možná přemýšlíme zda on je dostatečně mocný, my bychom se měli také dívat na naší vlastní kvalifikaci jako žáka! My bychom se měli také dívat na naši vlastní situaci a my jsme na tom nepochybně hůře, nežli ti všichni duchovní mistři na které se díváme. Můžeme se dívat na nějakého tohoto duchovního mistra a najít něco, co není úplně na nejvyšší úrovni, ale kde jsme my s našimi pokroky!? My jsme v posici, ve které potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat“.

KKS dále tvrdí, že dokonce i když jsou GBC dikša guru „nástupci“ nestandardní, tak na tom nezáleží, jelikož my přesto potřebujeme pomoc od někoho, kdo je více pokročilý nežli my. Nicméně, Šríla Prabhupád zakázal takovéto nestandardní guruy a říkal, že bychom měli být „opatrní přijmout uttama adhikárího jako duchovního mistra“ (Nektar pokynů, kapitola 5). A co je více důležité, je skutečnost, že tito nestandardní dikša guruové nejsou potřeba, jelikož Šríla Prabhupád již poskytl guruy kteří, ačkoliv nejsou na jeho úrovni, jsou schopni pomoci. Říká se jim instruující nebo také šikša guruové:

"Všichni GBC by měli být instruujícími guruy. Já jsem zasvěcující guru a vy by jste měli být instruujícím guruem tím, že budete učit to co já učím a dělat to co já dělám. Toto není nějaký titul, ale vy se musíte skutečně dostat na tuto úroveň. Toto si přeji." (dopis Šríly Prabhupády, 4.8.75)

Nicméně, tito pomocníci nebyli nikdy autorizováni vyměnit Šrílu Prabhupádu jako zasvěcujícího neboli dikša gurua a tak on zůstává dikša guruem ISKCONu.

Musí být žijící

„Jestliže nalézáme, že pouze Šríla Prabhupád je vhodný dát nám vedení, problém je v tom, že se ho nemůžeme přímo zeptat otázku a také on se na nás nemůže přímo obrátit a opravit nás tak jak to potřebujeme.“

KKS poté nabízí další ospravedlnění toho, proč potřebujeme přijmout nestandardní GBC guruy jako dikša nástupce Šríly Prabhupády. On uvádí, že Šrílovi Prabhupádovi nemohou být kladeny otázky a nemůže nás opravovat. Nicméně:

a) I když byl Šríla Prabhupád fyzicky přítomný, většina jeho žáků s ním neměla žádný kontakt a proto to nebylo nezbytné moci se ptát Šríly Prabhupády otázky, nebo být jím opravován prostřednictvím fyzické interakce. Spíše, jak jsme právě viděli, Šríla Prabhupád měl armádu žáků, kteří byli trénováni k tomu, aby právě toto dělali, jako GBC, chrámoví prezidenti, atd.
Oni byli instruující, neboli šikša guruové a ne autorizováni k tomu , aby nahradili Šrílu Prabhupádu jako zasvěcujícího gurua pro ISKCON.

                                                                                

                                                                    Šríla Prabhupád: Guru, který je přesně
                                                                          stejný, jako Šríla Prabhupád!

b) Tito ISKCONští GBC guruové také nemají Šrílu Prabhupádu na to aby zodpovídal jejich otázky nebo je opravoval. A přesto, oni tvrdí, že udělali obrovský duchovní pokrok bez tohoto „fyzického vedení“.
Například, od 1978-1986, byl JAS bez tohoto „fyzického“ vedení od Šríly Prabhupády. A přesto bylo výsledkem toho, že neměl toto domněle „esenciální“ fyzické vedení od Šríli Prabhupády, že se on přesto domněle stal dikša guruem „tak dobrým jako Bůh“ v roce 1986!
Tudíž, pokud toto „fyzické vedení“ není „esenciální“ pro , není esenciální pro kohokoliv dalšího.

Závěr

Šríla Prabhupád již dávno autorizoval systém „pomocníků“aby pomáhali ostatním v duchovním životě. Oni jsou instruujícími guruy, kteří jednoduše vedou lidi k tomu aby četli a následovali učení Šríly Prabhupády. Nicméně, on ne autorizoval tyto osoby aby ho nahradili jako ISKCONského zasvěcujícího neboli dikša gurua, a proto Šríla Prabhupád zůstává dikša guruem každého v ISKCONu.
Naneštěstí, jak neustále dokumentujeme v BTP, ISKCONští lídři vypadají, jako že nejsou kvalifikovaní ani na to, aby jednali jako tito „pomocnící“, jelikož obvykle pomáhají spíše sobě, nežli aby pomáhali ostatním striktně následovat Šrílu Prabhupádu!

A proto, zde není potřeba přijímat nějaké chudé náhražky za Šrílu Prabhupádu jako našeho duchovního mistra, jelikož guru přesně stejný jako Šríla Prabhupád již existuje. Jeho jméno je …
Šríla Prabhupád!

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!