irm

(BTP 4 Mythbusters: Common Myths About the GBC)

1) "Šríla Prabhupáda autorizoval GBC řídit ISKCON tak, jak uzná GBC za vhodné."

LEŽ: GBC bylo pouze autorizováno k tomu, aby vykonávalo příkazy Šríly Prabhupády:

"ROZHODNUTO: GBC (Governing Body Commission) bylo ustanoveno Jeho Božskou milostí A.C. Bhaktivédanta Swami Prabhupádou, aby Ho zastupovalo při řízení Mezinárodní Společnosti pro vědomí Kršny, kterou A. C. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda založil a jejíž je hlavní autoritou. GBC přijímá jakožto svůj život a duši Jeho božské pokyny a to, že je zcela závislé na Jeho milosti ve všech ohledech. GBC nemá žádný jiný účel, než vykonávat pokyny tak milostivě vydané Jeho Božskou Milostí a rozšiřovat Jeho učení po celém světě v čisté podobě."
(Definice GBC, Rezoluce 1, GBC minutes 1975 osobně scháleno Šrílou Prabhupádou)

To znamená, že GBC je pouze výkonným orgánem, který má pouze vykonávat pokyny Šríly Prabhupády, které již byly vydány a NEVYTVÁŘET SVÉ NOVÉ VLASTNÍ. Takže podle definice jakékoliv těleso, které nejedná na základě parametrů výše uvedených pozbylo své právo nazývat se GBC a ve skutečnosti již není více GBC. Je to přesně jako kdyby policie najednou začala zatýkat nevinné občany a ochraňovat kriminálníky. V té době by policie přestala být policií, jelikož by jednala v přímém protikladu k definici policie.

2) "Poslední vůle Šríly Prabhupády uvádí, že GBC je 'konečnou řídící autoritou' ISKCONu, a proto byli autorizováni zastavit ritvik systém ve chvíli, kdy Šríla Prabhupáda odešel z tohoto světa."

LEŽ: Následující věta z Poslední vůle, kterou jsme otiskli v BTP 2, prohlašuje následující:

"Systém managementu bude pokračovat tak, jak funguje v současnosti a není třeba žádné změny.”
(Prohlášení vůle Šríly Prabhupády, 4. června, 1977)

Ritvik systém byl vytvořen Šrílou Prabhupádou jako způsob řízení zasvěcování v ISKCONu, a my jsme již měli možnost vidět v mýtu číslo 1, že GBC může jednat pouze v parametrech určených Šrílou Prabhupádou. Takže jakožto od konečné 'řídící' autority se od GBC očekávalo, že bude řídit zasvěcování v ISKCONu tak, jak bylo přikázáno Šrílou Prabhupádou. Tento příkaz byl již vydán jako ritvik systém, což potvrzuje dopis z 9. července poslaný všem GBC a chrámovým prezidentům. GBC nemělo a nemá žádné právo ukončit tento systém a vymyslet svůj vlastní. Šríla Prabhupáda nás již varoval:

"Standardy jsem vám již dal, nyní jej udržujte. Nesnažte se inovovat, nebo něco vytvořit. To zničí všechno."
(ŠP dopis Bali Mardanovi a Pušta Kršnovi, 18/9/72)

3) "Šríla Prabhupáda po nás chtěl, abychom následovali vše, co GBC řekne a to dokonce I tehdy, když je to špatné."

LEŽ: Šríla Prabhupáda nikdy takovou věc neřekl. Místo toho v roce 1972, když se GBC pokoušelo vytvořit neautorizovaný systém centralizace, Šríla Prabhupáda ve skutečnosti zastavil výkonnou činnost GBC:

AUTORIZUJI VÁS AŽ DO ODVOLÁNÍ K ZAMÍTNUTÍ JAKÉHOKOLIV ROZHODNUTÍ OD GBC. Organizujte mírumilovně a nezávisle své záležitosti a snažte se vylepšit duchovní atmosféru ve vašich centrech. […] Nakonec opakuji, VŠECHNY NAŘÍZENÍ OD GBC JSOU POZASTAVENY AŽ DO DOBY NEŽ TO ZMĚNÍM.
(Dopis všem chrámovým prezidentům, 8/4/72)

"Ale já jsem byl velice rozrušen, když jsem se dozvěděl o setkání, které jste nedávno měli v New Yorku, a kde jste učinili tak mnoho různých rozhodnutí a zvolili Atreju Rišiho GBC sekretářem a učinili i další změny. Celá ta záležitost je pro mně velkou záhadou, a proto jsem ji neschválil a ty jsi nyní mohl již obdržet dopis ve kterém vysvětluji proč jsem dočasně suspendoval GBC. […] Od nynějška budou chrámy operovat nezávisle a budou se snažit více pečlivě vylepšit svůj duchovní život. Není žádný důvod k finanční centralizaci."
(Dopis Satsvarůpovi, 10/4/72)

Takže GBC není samo o sobě zákonem, ale musí následovat pokyny Šríly Prabhupády. Jinak nemá žádnou autoritu vydávat jakékoliv příkazy a rozhodnutí.

4) "GBC bylo autorizováno Šrílou Prabhupádou zvolit nové zasvěcující Guruy skrze většinový volící systém."

LEŽ: Šríla Prabhupáda se nikde nezmiňuje o fungování takového systému, jaký je v současnosti praktikován GBC; ve skutečnosti specificky varuje před používáním tohoto neautorizovaného systému:

"Světské hlasy nemají právo zvolit vaišnavského áčárju. Vaišnavský áčárja je sebe manifestovaný a nepotřebuje žádné soudní rozhodnutí."
(Č.č. Madhya, 1.220, výklad)

"Šríla Jíva Gosvámí radí, abychom nepřijímali duchovního mistra na základě dědičnosti nebo společenských zvyklostí či na základě eklektického zvolení."
(Č.č. Adi, 1.35, výklad)

sp