BTP po 50

 

IRM

BTP 50 zima 2015/16 Úvodník


V
ítej v 50 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Možná nějakou transcendentální suvislostí vzniká 50 vydání BTP ve stejné době jako 50 výročí ISKCONu! Ve světle tohoto výročí, je věnováná většina článků tohoto vydání hodnocení "ISKCONu po 50". V tomto editoriálu, budeme krátce hodnotit jiné výročí, "BTP po 50".

Každé vydání BTP pokračuje v dokumentování toho, jak je ISKCON odchýlený. Znamená tato popkračující deviace ISKCONu, že nikdo v ISKCONu nenaslouchá BTP a proto BTP ve skutečnost selhalo, aniž by dosáhlo cokoliv? Pojďme zvážit fakta:

1) ISKCON se skládá z oddaných. Vezmi z něj oddané a nemáš zde žádný ISKCON, ale pouze nějakou prázdnou chránku. V termínech vzdělávání oddaných – uvnitř i vně oficiálního ISKCONu – za účelem zastavení deviací, bylo BTP velice úspěšné. My jsme dostali tisíce svědectví od oddaných potvrzujících tento fakt, z kterých jsme mnohé otiskli v našich vydáních. A přicházení těchto svědectví pokračuje každý den.

2) Dokonce i v termínech deviací ISKCONského lídrshipu a jejich oficiální politiky, mělo BTP vysoký efekt. Pokračujeme v dokumentování toho, jak – navíc k odchylování se – ISKCONSKý lídrship také progresivně postupně souhlasí s IRM, při nejmenším filosoficky, pokud zatím ne prakticky. A to kulminuje v tom, jak nyní významně přijali posici Šríly Prabhupády jako Zakladatele-áčárji a dikša gurua v jejich "zakládajícím" dokumentu, kterým je kniha Zakladatel-áčárja. Navíc jsme již publikovali BTP "Speciál ISKCONských lídrů", který ukazuje, že ISKCONští lídři představili *16* různých důkazů toho, že Šríla Prabhupád je dikša guruem ISKCONu! Kopie zdarma jsou k dostání na požádání – piš na: irm@iskconirm.com.

Příležitostně se dozvídáme, že BTP je „nasloucháno“ a má mocný efekt tím, že způsobuje okamžitou změnu. Jen pár příkladů.

a) Jako první jsme veřejně představili pornografické pasáže v knize od „gurua“ Satsvarůpy. Krátce na to byla kniha stažena.

b) Přinesli jsme na světlo plán ISKCONu v San Diegu na to, vybudovat svatyně polobohů v novém chrámu. Následně byl tento plán pro uctívání polobohů stažen.

c) Přineseme nějaké téma a ostatní následují náš příklad a začnou se zabývat těmi stejnými tématy. Například jsme ukázali jak to takto dělá JS Bhakti Vikáš Swámi a na straně 7 tohoto vydání poskytujeme další ukázky tohoto.

Máme také zdokumentováno, jak je BTP představováno v akademických publikacích, a také jak je jeho úspěch popisován vedením ISKCONu. V souhrnu můžeme říci, že BTP nyní zdomácnělo a stalo se z něj všeobecně známé jméno v celém vaišnavském světě. A velice známou se také stala jeho mise.

Jeden chrámový prezident nám udělil ten největší kompliment tím, že popsal naši misi následovně:

„ISKCON neoceňuje vydavatele časopisu Zpět k Prabhupádovy (Back to Prabhupada – BTP) a jeho obsah. Tito vydavatelé jsou součástí skupiny ritviků. […] Tím rozdílem mezi ritviky a ISKCONem je to, že ritvici chtějí samotného Šrílu Prabhupádu v centru, ale ISKCON chce Šrílu Prabhupádu s jeho následovníky v centru.“
(Svarůp Damodar Dás, prezident, ISKCON Chatsworth, Jižní Afrika, dopis, 13/4/08, zvýraznění doplněno)

Prosím povšimněme si, že ačkoliv ISKCON hodně mluví o dávání „Šríly Prabhupády do centra“, zde je uznáno, že toto dělá pouze BTP. Jelikož pokud je v centru se Šrílou Prabhupádou také mnoho dalších, potom se toto „centrum“ stane tak přeplněné, že to již není pouze Šríla Prabhupáda kdo je v centru.

Neděláme žádnou reklamu a přesto je reputace BTP tak silná, že pokračujeme v získávání nových odběratelů každý den jednoduše tím, že o nás lidé mluví. A vskutku je BTP nyní distribuováno ve více než sto zemích a naše speciální vydání jsou tištěna ve více než 10 jazycích. A tento rozmach stále pokračuje v růstu.
Přesto je tu toho ještě mnohem víc co je třeba udělat a ještě mnohem více také uděláno bude.

Těšme se na dalších 50 vydání.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakan
t

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!