Porozumění filosofii

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 51 jaro 2016 Úvodník


V
ítej v 51. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

1) Člověk může argumentovat, že ti kdo přišli do ISKCONu, podstoupili velkou cestu a momentální rozhodnutí. Jelikož je v Kalijuze ( v současném "věku hádky") dostupných tolik filosofií k tomu aby svedli lidi, může to vypadat tak, že tyto osoby udělaly velice dobře, že si vybrali učení Šríly Prabhupády mezi všemi ostatními cestami jako tu cestu, které se odevzdají. A to by mělo být vše, oč tu běží.

2) Nicméně, jak Šríla Prabhupád vysvětluje, vše záleží na tom, proč je rozhodnutí přijmout vědomí Kršny uděláno:

"Všeobecně, materialistické osoby hledají nějaké jméno, slávu a materiální zisk, takže když někdo přijme vědomí Kršny pro tyto důvody, on nebude nikdy schopen porozumět této filosofii. Tyto osoby přijímají náboženské principy jako sociální dekoraci. Oni vstoupí do nějaké kulturní instituce pouze za účelem toho, získat nějaké jméno, zvláště v tomto věku. Tyto osoby také nemohou porozumět filosofii vědomí Kršny."
(ŠB., 3.32.40, zvýraznění doplněno)

Šríla Prabhupád vysvětluje: a) Lidé mohou přijmout vědomí Kršny pouze proto že chtějí získat nějaké jméno; b) Že "zvláště v tomto věku", se tyto věcí dějí; c) A pokud se toto stane, tito lidé neporozumí filosofii vědomí Kršny.

Tudíž, například, člověk může přijmout vědomí Kršny proto, aby získal nějaké jméno nebo nějaký zisk pro sebe, s touhou stát se nějakým typem lídra nebo gurua. Nebo se touží stát známým kírtanovým zpěvákem nebo kazatelem. Nebo se touží stát filantropem, který získá dokonce ještě větší jméno a slávu, jelikož je také samozřejmě uznáván i mimo ISKCON. A tak dále.

3) Šríla Prabhupád uvádí:

"Také jsou zde tak-zvaní žáci, kteří se podřizují duchovnímu mistru spíše uměle, s nějakým skrytým motivem. Oni také nemohou porozumět tomu, co to vědomí Kršny nebo oddaná služba je."
(ŠB., 3.32.40)

Tudíž, dokonce i ti, kteří se jeví jako "následovníci" nebo "pokorní" oddaní, mohou být stejně tak náchylní k tomu přijímat vědomí Kršny ze špatných důvodů a následně oni také budou neschopni porozumět filosofii vědomí Kršny.

Proto Šríla Prabhupád říká:

"V současnosti v tomto věku Kali -yuga, se celá lidská společnost stala společností podvodníků a podvedených."
(ŠB., 4.26.6)

A na straně 13 tohoto vydání dáváme případovou studii toho, jak podvodníci a podvedení vznikají dnes v ISKCONu, z důvodu nečtení slov Šríly Prabhupády.

4) Tudíž, závěrem je, že pokud lidé přijmou vědomí Kršny pouze pro jméno a zisk, potom oni "nemohou rozumět filosofii vědomí Kršny". Proto tedy, pokud nalezneme ty jež vysvětlují praktikování vědomí Kršny a ve skutečnosti nerozumí filosofii, je to známka toho, že oni mohli přijmout vědomí Kršny z těchto důvodů jména a zisku. A, naneštěstí, každé vydání BTP poskytuje rozsáhlou evidenci toho, že to je to, oč tu běží. Nejen v oblasti "guru-tatvy", ale v mnoha dalších oblastech my dokumentujeme, jak nerozumí filosofii ti "oddaní" popisovaní v BTP. Například jsme prezentovali "ABC" sérii, která ukazovala, jak zde není porozumění dokonce ani základům vědomí Kršny. Také jsme prezentovali článek "Nová mise ISKCONu" v BTP 30 (www.ISKCONIRM.com/mission), a "ISKCON po padesátce: ohlednutí se" (www.ISKCONIRM.com/50 ) v posledním vydání, ktré ukazovalo, že prakticky ve všech oblastech jsou oddaní zaměstnáni v deviacích – zvláště jsou výrazné tyto deviace, komercionalizace, sekularizace a hinduizace. Takže tyto deviace, dokonce i když člověk odmítl guru podvod, jsou také evidencí neporozumění filosofii vědomí Kršny. A proto ti, kteří jsou zaměstnáni v těchto deviacích, mohli také přijmout vědomí Kršny pouze pro jméno a zisk.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!