Klamání, nikoliv podlehnutí klamu

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 53, podzim 2016 Úvodník


V
ítej v 53. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Zamysleme se nad osobou, která právě přijala vědomí Kršny. Jedna z prvních knih, které může číst, je Bhagavadgíta taková jaká je, jelikož Šríla Prabhupád ji popisuje, že je to "ABCD" (Šríla Prabhupád přednáška, 27/2/73). Na začátku on čte:

"Proto závěrem je, že duchovní mistr, který je sto procentně vědomí si Kršny, je pravým duchovním mistrem." (Bg., 2.8)

Poté, jen o dvě kapitoly později:

"Snaž se poznat pravdu tím, že vyhledáš duchovního mistra. Datazuj se ho se vší pokorou a prokazuj mu službu. Seberealizovaná duše ti může předat poznání, jelikož on uzřel pravdu." (Bg., 4.34)

Tudíž, on ví, že potřebuje hledat 100% Kršny si vědomého, seberealizovaného gurua. On také akceptuje, že Šríla Prabhupád je touto osobou, jinak by nečetl a neakceptoval slova Šríly Prabhupády jako absolutní pravdu. A také nikde nečetl, že Šríla Prabhupád stopnul pokračování fungování jako tento 100% Kršny si vědomý, seberealizovaný guru. Naopak, čtením slov Šríly Prabhupády, on již nechává Šrílu Prabhupádu, aby mu "předal poznání", tak jak k tomu nabádá výše citovaný verš. Nicméně, nějakým způsobem on může skončit v participaci s guru podvodem a akceptovat někoho jiného jako gurua. Navíc tento guru, podle jejich vlastních přiznání, nemusí dokonce ani být 100% Kršny si vědomou, sebe-realizovanou osobou – v přímém rozporu s tím co on četl. Proč se tedy tato participace stává?

1) Chtěná nevědomost: Především je možné, že ve skutečnosti, tato osoba dokonce ani nečetla a pečlivě nestudovala slova Šríly Prabhupády, jelikož se nezajímají o filosofii. Místo toho se oni zapojují do ISKCONu pro ne-spirituální benefity, jako je: získání víza více materiálně vyspělého státu; "společnost, přátelství a láska", a tak podobně.

2) Chtěná participace: Oni studovali slova Šríly Prabhupády pečlivě a jsou si plně vědomi filosofie, ale přesto preferují tyto slova ignorovat, jelikož tyto ne-spirituální benefity jsou pro ně více důležité.

3) Být ošálen: Osoba upřímně chce následovat Šrílu Prabhupády, ale svěří svou víru a důvěru „starším lídrům“ aby vysvětlili filosofii, oni je poté oklamou slovním žonglérstvím a falešnými, sobě-sloužícími argumenty.

V naší kazatelské práci jsme se setkali se všemi těmito typy osob. Poslední kategorie je hlavním typem osob, kterým je IRM schopno pomoci, jelikož odhalujeme, jak oni byli oklamáni. Nicméně, není to příliš tvrdé tvrdit, že lídři ISKCONu jednají aktivně jako muži klamu?

Pojďme posoudit participaci samotných ISKCON guruů v guru podvodu a možnosti proč je to děláno.

1) Pochybení: Guru podvodník je oklamán a myslí si, že mu Šríla Prabhupád nařídil, aby se stal dikša guru nástupcem.

2) Podvádění: Guru podvodník dobře ví, že on není ani autorizovaný ani kvalifikovaný, ale předstírá to, aby klamal a podváděl ostatní.

V tomto vydání je množství článků, které demonstrují, že spíše nežli upřímné pochybení, probíhá úmyslné podvádění: falešná filosofie je prezentována s vědomím, že je falešná; slova jsou schválně mněněna a přidávána; ti kdo prezentují filosofii, o které je známo, že je falešná, jsou propagováni jako praví – a všechno toto podvádění je děláno specificky proto aby napomáhalo guru podvodu. Šríla Prabhupáda dává tento pokyn:

"Jsem velmi rád, že vyzýváš všechny tyto tak zvané swámí a guruy.[...] My musíme využít každou příležitost k tomu, porazit tyto darebáky a vyhnat je pryč."
(Šríla Prabhupád dopis, 30/11/71)

Vzhledem k darebáctví klamání, které jsme odhalili, je jasné, ISKCONští guru podvodníci jsou také "tak zvaní swámí a guruové", kteří jsou "darebáci", a tudíž tento pokyn je oprávněně aplikovatelný právě na ně.

Děkuji ti a Haré Kršna.

V
e službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!