Útočení na posla

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 55, jaro 2017, Úvodník


V
ítej v 55. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Představ si dítě, které obrží nesouhlasný dopis od nějakého spolužáka ze školy. Dítě by mohlo odpovědět množstvím způsobů:     

a) Mohlo by jít a konfrontovat odesilatele dopisu přímo;

b) Mohlo by si stěžovat svým rodičům, aby něco udělali;

c) Mohlo by si stěžovat rodičům odesilatele, jeho učitelům, škole, atd.                                                                                                

Nicméně, je zde jedna věc, kterou dítě nikdy neudělá. Nikdy si nebude stěžovat na pošťáka, který pouze doručil dopis. Jelikož dokonce i dítě chápe, že by to nebylo logické.

Nyní si prosím podrž v mysli tuto dětskou úroveň logiky, když my zvážíme situaci v ISKCONu. Naše interaktivní sekce BTP, ačkoli dostáváme mnoho oceňujících dopisů, také obsahuje množství hanlivých dopisů, které na nás útočí. A tyto útoky se také dějí kdykoliv, když jsou naši oddaní konfrontováni osobně.

Nicméně, toto hanění a hněv namířený na IRM, nedává smysl, pokud člověk skutečně zváží, co IRM dělá. To v zásadě obsahuje výroky od:   

1) Stran, které tvrdí, že reprezentují Šrílu Prabhupádu;                         

2) Od Šríly Prabhupády a také další výroky od těch stejných stran uvedených v bodě 1) výše.                                                                 

1 a 2 jsou poté porovnány, aby bylo vidět, zda je tam nějaký rozdíl.

Tudíž, například, když děláme toto cvičení s lídry ISKCONu, kteří tvrdí, že jsou "tak dobří jako Bůh" nástupci Šríly Prabhupády, tak to není tak, že my na ně "útočíme". Spíše, my jednoduše předáváme výroky  Šríly Prabhupády vztahující se k danému tématu do jejich rukou. Podobně, naše aktuální články o duchovním postavení těch, kdo buď akceptují, nebo kooperují s guru podvodem, také nejsou útokem, o nic více než když pošťák útočí na dítě tím, že jednoduše doručí dopis od někoho jiného, kdo s dítětem nesouhlasí. My pouze opakujeme to, co k danému námětu říká, Šríla Prabhupád. A to se týká všech námětů, o který píšeme (pokud neukazujeme kontradikce, v tom případě citujeme stranu, které se to týká).

Proto, spíše nežli se na nás rozčilovat, ti kdo jsou dotčeni poselstvím BTP, by měli být vděční, že jejich odchýlení se od, nebo neporozumění, těmto pokynům Šríly Prabhupády bylo vysvětleno a že oni nyní mohou opravit toto odchýlení a neporozumění! Ačkoli, ani toto rozčílení se místo vděčnosti nás nemůže odradit od plnění naší povinnosti, tak, jak bychom ji měli vykonávat:

"Tak jako když člověk spí. A někdo k němu přichází, aby ho zabil. A nějaký jeho přítel, "Pane ten a ten, vstávejte! Vstávejte! Vstávejte!" Takže on může říci, "Proč mne rušíte?" Ale to je ta největší služba, on bude zachráněn."                                                                      
(Šríla Prabhupád přednáška, 30/12/68)                                                                

A pokud je to co prezentujeme chybné, mohou lidé jen filosoficky vyvrátit naši pozici, spíše nežli být naštvaní a rozčílení:                                                                                               

"Pokud argumentují dvě osoby, a jedna strana se rozčílí, to znamená, že je poražen. Proč by se měl rozčilovat? Je to argument, logika. Oni by měli pokačovat."                                                                                       
(Šríla Prabhupád interview, 9/7/75)  

Ale oni nemohou tvrdit, že jsou naštvaní, jelikož to co bylo prezentováno je špatné, jelikož jsou to pouze výroky Šríly Prabhupády, nebo jejich vlastní výroky, které jsou jim zpětně citovány! Tudíž jejich hněv se neobjevuje proto, že to co prezentujeme je nesprávné, ale protože je to ve skutečnosti pravda. Oni nemají rádi to, co je prezentováno, jelikož je to ukazuje jako odchylující se. A toto odhalení je to, co je zajímá více, nežli být skutečně na správné cestě:  

"Pokud je člověk hlupák, pokud mu dáš dobrou radu, on se rozčílí. On to nepřijme."                                                
(Šríla Prabhupád přednáška, 1/6/74) 

Proto, stejně jako v příkladu daném v úvodu, oni nemají právo být naštvaní na toto poselství, jelikož pochází přímo od Šríly Prabhupády (nebo od nich samotných) – a tudíž rozčílením se na pouhé posly, vzniká neuvěřitelný akt zoufalství a frustrace. Takový akt, který, jak bylo ukázáno, vyjevuje dokonce ještě menší úroveň inteligence, nežli má dítě.

Děkuji ti a Haré Kršna.                                                                     

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!