Předsudek brání porozumění

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 56, léto 2017, Úvodník


V
ítej v 56. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

1) Jedna z věcí, která mate oddané, je to, že jak GBC guruové, tak i IRM zřejmě čtou a přijímají přesně to stejné učení od Šríly Prabhupády, ale dochází k diametrálně opačným závěrům. Nicméně, pokud člověk začne s nějakou předpojatou myšlenkou, potom bude interpretovat cokoliv co čte tak, jako že je to v souladu s touto předpojatou myšlenkou, bez ohledu na to, co člověk ve skutečnosti čte. To je význam předsudku. Slovo předsudek, znamená právě toto "před-soudem". Tudíž místo filosofie, kdy člověka vedou k následování fakta, ať už jsou jakákoli, člověk místo toho začne s filosofií tužeb a nechá tyto touhy, aby mu diktovaly "fakta", která bude člověk "vidět". Překvapující příklad, který ilustruje tento fenomén předpokladu, který člověku znemožní vidět pravdu, se týká GBC radou zvoleného dikša gurua, JS Bhakti Vikáše Swamiho ("BVKS").

2) Na svých webových stránkách BVKS prezentuje každý den citáty od Šríly Prabhupády, které BVKS poté otitulkuje na základě bodů, které citáty, dle jeho mínění popisují. 6/6/17 BVKS prezentoval citát, který on otitulkoval "Sanjásíni jako guruové". Část této citace říká, že:

"Toto je parivrajakačárya, jelikož naši sanjásíni oni mohou začít zde a poté je zde paramahamsa stádium. Když se člověk stane trochu pokročilý a očištěný, prostřednictvím tohoto procesu, on může přijmout nějaké žáky."

On poté uvedl jako referenci pro tento citát, jako že je "Z přednášky Šríly Prabhupády při sanjása zasvěcení Trivikrama maharáje – červenec 1971, New York".
(Je možné si prohlédnout scan obrazovky z těchto webových stránek z tohoto dne, tak jak je zaevidován zde:
iskconirm.com/bvs)

3) Nicméně, tento citát, který byl prezentován, jako že je z přednášky Šríly Prabhupády, ve skutečnosti není vůbec od Šríly Prabhupády. Ale je z přednášky jednoho z žáků Šríly Prabhupády – Růpanugy dáse. Jeho jméno je jasně uvedeno před tím, nežli přednáška začne. A jeho hlas je možné slyšet na nahrávce z této přednášky. Růpanuga je ta stejná osoba, jehož přednášku BVKS vložil na své webové stránky, aby propagoval návrat již zdiskreditovaného "podvodu zonálních áčárjů" – viz. BTP 52, "Návrat podvodu zonálních áčárjů pokračuje".

4) BVKS je příkladem tohoto "sanjásíni jako guruové", kteří chtějí "přijmout nějaké žáky". On vidí nějakou citaci, od které potřebuje, aby byla od Šríly Prabhupády, za účelem toho, snažit se a použít to na podporu své pozice. A on poté skončí u toho, že "vidí" tento citát tak, jako že pochází od Šríly Prabhupády, dokonce i když tomu tak není a otitulkuje to "Sanjásíni jako guruové"! Ačkoli my správně vidíme, že citace nepochází od Šríly Prabhupády. Proto touha BVKS být guruem, jej tlačí do toho, nějakým způsobem vidět to, co on vidět chce, spíše nežli to, co zde ve skutečnosti je. A touha IRM nalézt pravdu, nám pomáhá vidět pravdu. Tudíž pokud máme tyto předpojaté myšlenky nebo předsudky, budou nám diktovat to, k jakému závěru dojdeme.  Proto, abychom se vrátili k věci uvedené na začátku, která mate oddané, někdy GBC guruové a IRM dokonce ve skutečnosti ani nečtou "přesně to stejné učení od Šríly Prabhupády"!

5) Šríla Prabhupád píše ve výkladu k Bhagavadgítě taková jaká je, 7.15 o těch jejichž "poznání je ukradeno iluzí". Jak tyto osoby jsou "často velice učení obrovští filosofové". A že dokonce ačkoli oni mohou být "učenci ohledně Gíty" a Gíta říká své závěry "prostým a jednoduchým jazykem", tyto osoby přesto ignorují tyto "jasné výroky", jelikož "iluzorní energie je svedla". V oblouzení touhou být uctíváni jako "tak dobrý jako Bůh" a uzurpovat pozici Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu, my vidíme podobnou paralelu s neautorizovanými GBC guruy v ISKCONu. Ačkoli tyto osoby mohou také být "velice učení", "obrovští filosofové" a "učenci" písem, oni nejsou o nic méně oblouzeni díky jejich nesprávným touhám. A tato iluze ukradla jejich poznání o tom, co Šríla Prabhupád skutečně řekl a vede je k chybným závěrům – jak je zdokumentováno v každém vydání BTP.                                                   

Děkuji ti a Haré Kršna.                                                                     

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!