To nejdůležitější především

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 57, 1/2018 Úvodník


Vítej v 57. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V Čeitanja-čaritámritě Šríla Prabhupád udává velice silný výrok ohledně toho, že duchovní učitel by neměl být nikdy kritizován:

"oddaný by neměl být rozrušován aktivitami svého duchovního mistra a neměl by se snažit ho kritizovat. Oddaný by měl být fixován v závěru, že duchovní mistr nemůže být subjektem kritiky a neměl by být nikdy považován za rovnocenného běžnému člověku. Dokonce i když se objeví nějaké rozpory podle nedokonalého úsudku oddaného, oddaný by měl být fixován v přesvědčení, že dokonce i když duchovní mistr jde do obchodu s alkoholem, on není opilec; spíše, on musí mít nějaký důvod tam jít."
(Č.č., Antya-líla, 3.11.)

Není překvapující, že toto učení bylo použito žáky ISKCON GBC guruů proti BTP. Oni tvrdí, že toto učení ustanovuje následující:

a) Není dovolená žádná kritika GBC guruů, jelikož je zde jasně uvedeno, že duchovní mistr nemůže být kritizován. Tudíž, jako žáci, oni by neměli číst BTP, jelikož výše uvedená citace mluví o tom, že člověk nemá být rozrušen aktivitami svého duchovního mistra.

b) Ačkoli to může vypadat, že BTP odhaluje rozpory ohledně GBC guruů, vzhledem k výše uvedenému citátu, to ve skutečnosti nejsou rozpory.

To co tito žáci GBC guruů říkají, zcela závisí na jednom velkém "pokud". Citace mluví o pravém, "bona fide" duchovním mistru a nikoliv o neautorizovaných uzurpátorech. Tudíž, pokud GBC guruové jsou těmito pravými, autorizovanými, bona fide duchovními mistry, pak lze citaci aplikovat. Toto pokud závisí postupně na dvou předpokladech:                   

1) Šríla Prabhupád se vzdal své pozice ISKCONského dikša gurua;

2) Toto zřeknutí se pozice dikša gurua, bylo provázeno autorizací pro jeho žáky, aby si vzali jaho pozici ISKCONského dikša gurua.

Zjevně, pokud se nestal bod č.1) otázka bodu č.2) se dokonce ani neobjeví.

Tudíž, nežli oni mohou mluvit o tom, jak jejich duchovní mistři nesmí být nikdy kritizováni, oni především potřebují prokázat bod č.1), jinak oni v první řadě nemají tyto autorizované, bona fide duchovní mistry.  A, jak kdokoli kdo čte BTP bude vědět, žádný důkaz pro 1) neexistuje. Ve skutečnosti, co se týká těchto žáků, bod č.1) je ve skutečnosti vyvrácen, jelikož my jsme dokázali s použitím vlastních výroků GBC, že Šríla Prabhupád zůstává ISKCONským dikša guruem – prosím viz. naše kniha "Zakladatel-Áčárya". A to je to stejné GBC na základě jehož autority nejdříve tito žáko guruové vznikají.                         

Navíc, dokonce i bez potřeby důkazů pro body 1) a 2), i pouhý fakt, že se tito GBC guruové odchylují od učení Šríly Prabhupády je dostatečný k tomu, ustanovit, že oni nejsou bona fide.

Ti kdo jsou lídři v ISKCONu, musí vždy učit přesně to stejné jako Šríla Prabhupád –

"Všichni GBC by měli být instruujícími guruy. Já jsem zasvěcující guru, a vy by jste měli být instruujícím guruem tím, že budete učit to, co já učím a dělat to, co já dělám."
(dopis, 4/8/75)

– a my jsme v předchozích vydáních BTP uvedli mnoho příkladů, jak GBC guruové místo toho předkládají své vlastní učení. A další příklady jsou i v tomto vydání, konkrétně hned na následující stránce!          

Toto ukazuje, jak snadno může být tato filosofie zneužita nesvědomitými následovníky. Oni jen předpokládají, že tito GBC radou zvolení guruové jsou autorizovaní, bona fide duchovní mistři a potom tvrdí, že veškeré učení o guruovi je aplikovatelné na jejich GBC gurua.

Citace, uvedená v úvodu, říká, že skutečný duchovní mistr by neměl být kritizován a neměl by být "považován za rovnocenného obyčejnému člověku". Ironicky, zatímco je tato citace používána ve snaze neoprávněně ukrýt tyto odchýlené GBC guruy před jakoukoliv kritikou, Šríla Prabhupád, skutečně pravý, bona fide duchovní mistr, je kritizován, jako že je "mrtvý zombie guru" a proto "rovnocenný obyčejnému člověku" – viz strana 14, kde je popsán tento šokující vývoj.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!