Záchrana ISKCONu

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 58, 2/2018 Úvodník


Vítej v 58. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

 Šríla Prabhupád řekl, že velmi důležitou misí ISKCONu bylo zničit falešné "guruy":  

"Podobně, od tohoto hnutí se očekává, zabíjení těchto tak-zvaných jogínů, svámiů, avatárů, darebáků, filosofů, komentátorů. My máme zabíjet." (ranní procházka, 1/5/74)

On poté pokračuje vysvětlením, že "zabíjením" on rozumí, použití kritiky, nikoliv vraždu!  

"Zabíjení znamená […] Takže to je jeden z našich bodů, porazit všechny tyto darebáky, tak-zvané svámí. Oni říkají, že „Proč ty kritizuješ ostatní také?“ Jelikož jsem je porazil. Nyní se nemohou ani ukázat. Když vyjde slunce, není potřeba těchto světlušek. Takže toto Kršny si vědomé hnutí je samotný Kršna osobně. Proto oni musí skončit, na celém světě. Tak-zvaní religionisté, tak-zvaní filosofové, tak-zvaní avatárové, svámí, jógí – skončili. Toto by měl být náš program." 

a) Když Šríla Prabhupád toto říkal, on mluvil specificky o různých falešných guruech mimo ISKCON. A on uvádí, že toto poražení falešných guruů, bylo pouze jedním z programů ISKCONu.

b) Nicméně, pokud jsou tito falešní guruové uvnitř samotného ISKCONu, v tom hnutí, od kterého se očekává zničení těchto falešných guruů, potom by již ISKCON nemohl být dále „samotným Kršnou osobně.“ A poražení těchto falešných guruů, by mělo být tím programem, pro ty, kdo se starají o ISKCON. Jelikož pokud samotný ISKCON není nejdříve zachráněn, nemůže zachránit kohokoliv dalšího.

c) A v tomto vydání (prosím viz. strany 4. a 5.) my poskytujeme evidenci této potřeby od vlastních lídrů ISKCONu. Kteří nyní již akceprtují to, co IRM vždy říkal o tom, jak se ISKCON odchyluje. A zároveň skutečně volají po tom, aby byl ISKCON zachráněn!

d) Také v tomto vydání, hned v následujícím článku, poskytujeme evidenci toho, jak vážnou se deviantní situace v ISKCONu stává. Jelikož jeden z lídrů ISKCONu veřejně diskutuje potřebu změny toho, co předložil Šríla Prabhupád. A to ve jménu „inovace“. Tedy vidíme, jak současně Šríla Prabhupád i vlastní lídři ISKCONu poskytují podporu pro program IRM, skončit s různými druhy falešného učení uvnitř ISKCONu. 

IRM je kritizován za to, že rozšiřujeme naši literaturu, jako je BTP, naše knihy a dokumenty, které odhalují tyto falešné guruy, a tím my jen „kritizujeme ostatní“. Naše Interaktivní sekce běžně poskytuje evidenci této kritiky ve většině vydání BTP! Nicméně, v podtržené části citace od Šríly Prabhupády zveřejněné výše, je zajímavé si povšimnout, že on uvádí, že jeho ISKCON byl také kritizován a to přesně tím stejným způsobem. 

Tudíž, to o co jde, není akt kritiky, ale zda ti, kteří jsou kritizováni, jsou ve skutečnosti falešnými „tak-zvanými“ guruy – jelikož ti by ve skutečnosti měli skončit, jak Šríla Prabhupád uvádí.

Což nás přivádí k následujícímu bodu. Každá skupina běžně tvrdí, že ostatní mohou být na falešné cestě. Na tom není nic neobvyklého. Nicméně, to co odlišuje IRM, je skutečnost, že pouze něco netvrdí, ale skutečně dokazuje, to co říká, v již zmíněné IRM literatuře.

Tudíž, ačkoli lidé mohou kritizovat to, že rozšiřujeme „kritickou“ literaturu, pokud to nebudeme dělat, pak ti stejní lidé by mohli tvrdit, že cokoliv říkáme, je pouze „tvrzeno“ a nikoliv dokázáno! Proto my musíme pokračovat v poskytování důkazů.

Takže, tento program IRM poražení falešných guruů, je jak autorizovaný, tak i potřebný. A tak jediný způsob, kterým by někdo mohl oponovat misi IRM, by bylo tvrdit, že zde nejsou žádní falešní guruové v ISKCONu, a tak naše akce nejsou nejen nezbytné, ale také urážející.

Nicméně, my vyzýváme od prvního dne, aby nám někdo ukázal, jak je něco z toho, co prezentujeme nepravdivé a nikdo nebyl schopen to udělat. A naopak, množství evidence a důkazů narůstá s každým novým vydáním BTP, IRM knihy a dokumentu. Až dokonce i lídři ISKCONu jsou nuceni s námi souhlasit. 

Čti uvnitř a uvidíš sám!

Děkuji ti a Haré Kršna. Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!