Dvě cesty

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 59, 3/2018 Úvodník


Vítej v 59. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

1) Čas od času GBC píše a rozšiřuje publikace, které se snaží vyvrátit pozici IRM, že Šríla Prabhupád zůstává dikša guruem ISKCONu. To se neděje příliš často, jelikož to pro ně není obvykle možné psát o tomto námětu bez toho, aby protiřečili buď sami sobě, nebo Šrílovi Prabhupádovi, jak jsme zdokumentovali.

Ale kdykoliv oni píší o tomto subjektu, je zde něco co se nestane.

My, tedy IRM, se nesnažíme blokovat, zakazovat, nebo tajit, rozšiřování jejich pohledu na věc, za použití násilí, pokud je to nezbytné. Ani neděláme to, že bychom "varovali" oddané před tím, aby se dívali na tyto publikace a aby se jim vyhýbali.

Nejen, že neděláme nic z tohoto, ale my ve skutečnosti děláme přesný opak. Kdykoli vznikne nějaká oponující publikace od GBC nebo nějakého lídra ISKCONu, my říkáme našim podporovatelům, prosím vemte si to. Aktivně to vyhledávajte a sbírejte. A poté to rozdrtíme.
Nejen, že publikace GBC čteme, čteme je mnohokrát. Pochybuji, že je v GBC mnoho osob, pokud jsou vůbec nějaké, které tak znají obsah jejich pozičních dokumentů tak, jak jej známe my.

2) Nyní prosím porovnej náš přístup, s přístupem, který má vedení ISKCONu k rozšiřování našeho pohledu na věc. Oni nejdříve především varují osoby, aby si na nás dávali "pozor" a nebrali si naši literaturu. Pokud to nefunguje, budou se nás snažit v některých případech fyzicky zastavit, pokud to uznají za vhodné, i za použití násilí.
Prosím viz. videa na našich webových stránkách
www.iskconirm.com. A pokud ani to nefunguje, oni se dokonce budou snažit obcházet oddané a brát naši literaturu těm, kteří si ji již vzali!

3) Kdokoli nezaujatý si okamžitě všimne, těchto radikálně odlišných reakcí a bude se ptát proč. Proč jedna skupina vítá debatu, diskusi, filosofickou rozpravu, výzkum a vážnou snahu porozumět všem úhlům pohledu, zatímco ta druhá všechny tyto věci zadupává do země?
Nakonec, pokud by IRM bylo tak mimo, jak tvrdí vedení ISKCONu, bylo by pro ně rychlé a jednoduché toto ukázat.
Proč je tedy IRM tak entuziastické v tom, přijímat a číst argumenty oponující jeho pozici?
Proč nemáme strach z toho, že se ukáže, že jsme mimo?

4) Jsou pro to dva důvody. Na jednu stranu je zde jistota v to, že jakýkoliv poziční dokument a argumenty předložené vedením ISKCONu, budou velice snadno námi destruovány a bude ukázáno, že jsou falešné a protiřečí si.
Tato jistota je založena na zkušenosti stovek nevyvrácených IRM dokumentů a článků na našich wbových stránkách, které již dříve úspěšně zničili všechny oponující výzvy. A tudíž je naše pozice neměnná již od samého počátku.
Zatímco, GBC neustále měnilo argumenty, které nabízí na "podporu" Obrovského guru podvodu.

5) Ale ten druhý důvod, který je více důležitý, je ten, že my bychom byli šťastni, pokud by bylo prokázáno, že se mýlíme, jelikož pak bychom se mohli opravit a nemuseli pokračovat v odchylování se.
Tudíž, my vidíme jakoukoli výzvu ne jako něco, čeho je třeba se bát, ale spíše jako příležitost k tomu, "ztloukat oceán nektaru", kterými jsou instrukce Šríly Prabhupády. Jako příležitost jít hlouběji co se týká tohoto námětu.

Jelikož pokud my pravdivě věříme v učení vědomí Kršny, neměli bychom se bát toho, že ztratíme své "pozice" a nebo bude naše "síla" testována.
Spíše bychom se měli rize zajímat o to, co je pravda, abychom se jí mohli držet a tak těšit Kršnu.
A proto, spíše nežli se bát toho být opraven, my ve skutečnosti vítáme toto opravení.

Mezitím se však vedení ISKCONu jednoduše snaží klást odpor, spíše nežli přijmout filozofické výzvy IRM. A tudíž oni nejsou na stejné cestě jako IRM.

Proto IRM aktivně vyhledává střet a následování důkazů, kamkoli to může vést. Zatímco vedení ISKCONu také vyhledává – ale vyhledává to, udržet si pozice a moc.

Tyto dvě různé reakce na výzvy IRM a vedení ISKCONu, jak jsou popsány v paragrafech 1 a 2, demostrují tyto dvě různé cesty.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!