Falešný guru vysvětluje, že on jde do pekla

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 60, 4/2018, str. 14

GBC radou zvolený guru JS Kadamba Kánana Swami vysvětluje nebezpečí toho, když někdo je, nebo akceptuje falešného gurua. Nicméně on končí u toho, že jednoduše odsuzuje sám sebe. Citace v podbarvených rámečcích jsou z přednášky, kterou Kadamba Kánana Swami dal 5/9/18. Všechna zvýraznění jsou přidána.

Jsem falešný guru

"Nicméně, když guru spekuluje, když guru vyrábí, když guru přichází se svými vlastními myšlenkami, tak on vlastně není guru. V tomto bodě on je falešným guruem a být falešným guruem je velice vážný přestupek."  

Tato definice se hodí na samotného Kadamba Kánana Swamiho. Jelikož jsme jasně odhalili v předchozích vydáních BTP (BTP 58, 49 a 16), jak Kadamba Kánana Swami spekuluje, vyrábí a přichází se svými vlastními myšlenkami. Například v BTP 58 (QNN, „Výsledek deviantní filosofie“), on tvrdí opak toho co Šríla Prabhupád tím, že uvádí, že vnější okolnosti jsou příčinou obtíží ve vědomí Kršny, zatímco Šríla Prabhupád uvádí, že toto je „Chybný názor“.

A tudíž, prostřednictvím své vlastní definice, Kadamba Kánana Swami učinil „velice vážný přestupek“.

Pouze Šríla Prabhupád

„Ne, guru je určený k tomu, nasměrovat nás k Nejvyšší Osobnosti Božství. Váyu Purána říká, jak áčárya je ten, kdo zná písma, následuje písma a kdo učí písma ostatní. To je ten bod.“                                                                                                 

Odkaz Kadamba Kánana Swamiho na Váyu Puránu ve skutečnosti zní takto:

„Duchovní mistr je také nazýván áčárja, neboli transcendentální profesor duchovní vědy. Manu-samhita (2.140) vysvětluje povinnosti áčárji, popisuje, že pravý duchovní mistr přijímá péči o žáky […]. Povinností duchovního mistra je zasvětit žáka při obřadu posvátné šňůry, a po této samskáře, neboli očistném procesu, duchovní učitel ve skutečnosti začíná učit žáka o Védách. […] Ve Váyu Puráně je áčárja definován jako někdo, kdo zná význam celé védské literatury, vysvětluje účel Véd, řídí se jejich předpisy a nařízeními, a učí své žáky jednat stejným způsobem."
(Čč., Adi-Líla, 1.446)                                        

Tudíž, Kadamba Kánana Swami se odkazuje na evidenci, která říká, že Áčárja jedná jako dikša guru. A jak již bylo deklarováno Šrílou Prabhupádou a GBC, že pouze Šríla Prabhupád je Zakladatel a Áčárja („Zakladatel-Áčárja“) ISKCONu. To znamená, že pouze on jedná jako jeho dikša guru. Tudíž, Kadamba Kánana Swami znovu vysvětluje, že on sám je falešným guruem, jelikož si uzurpoval pozici Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu.

Nelze mi důvěřovat

„Předně, zde musí být základ z písem. Když zde není základ z písem, tak tomuto sebe-manifestovanému guruovi, který se pouze náhle stal božským, nelze nikdy důvěřovat.“

Kadamba Kánana Swami korektně říká, že guru nemůže být sebe-vyrobený nebo sebe-manifestovaný, ale spíše on musí být autorizovaný: 

„Guru nemůže být samo udělaný. Ne. Zde není jediný takovýto případ v celé védské literatuře. A dnes tak mnoho darebáků, oni se stávají guruy bez jakékoli autority.“ 
(Šríla Prabhupád přednáška, 27/2/77)

„Samo udělaný guru nemůže být guru. On musí být autorizován pravým guruem. Poté on je guru. To je fakt. […] Podobně, pravý guru znamená, že on musí být autorizován nadřazeným guruem.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 30/10/72)

1. Kadamba Kánana Swami se stal guruem skrze volební systém GBC rady. Když mu to nejprve dovolil jeho vlastní guru, JS Jayadvaita Swami („JAS“). Nicméně v předchozím článku jsme citovali dokonce gurua Kadamba Kánana Swamiho – JAS a Šástrickou poradní komisi GBC rady, jak společně akceptují, že tento GBC guru systém není autorizovaný Šrílou Prabhupádou. A jelikož samotný JAS se stal guruem prostřednictvím toho stejného GBC systému, není autorizovaným guruem ani jeden z nich. Tudíž, Kadamba Kánana Swami byl udělán guruem prostřednictvím kombinace neautorizovaného GBC volebního systému a neautorizovaného gurua JAS – a tudíž „se stal guruem bez jakékoli autority“, tedy je definován jako sebe-vyrobený guru.

2. Bod Kadamba Kánana Swamiho o tomto sebe-vyrobeném guruovi, „který se pouze náhle stal božským“, také odkazuje na všechny GBC guruy. Jelikož systém v ISKCONu je takový, že jakmile se někdo stane GBC guruem, oni musí být okamžitě uctíváni jako božští každé ráno svými žáky skrze modlitby Guruaštaka. To znamená, že kromě jiných věcí, se o GBC radou zvoleném guruovi předpokládá, že přímo „asistuje gopiím“!

Takže, Kadamba Kánana Swami zde znovu mluví o sobě a podle svého vlastního výroku, mu „nelze důvěřovat“.

KKS (vlevo):
Falešný guru stahuje do pekla.
Šríla Prabhupád:
Nás bere s sebou zpět k Božství.


Jdu do pekla

„Falešný guru získává za své akce obrovské reakce. Spíše než, že by byl sura, oddaný Pána, on je asura. On je ve skutečnosti démonický. On je ve skutečnosti osobou, která míří do pekelných destinací a bere ostatní dolů sebou. Takže následovníci těchto guruů se také dostanou do pekla.“

Kadamba Kánana Swami je zcela korektní ohledně místa kam směřuje falešný guru a jeho žáci:

„Šrí Išpanišada potvrzuje, že tito pseudonáboženští lidé dospějí po dokončení svého kšeftu s duchovním učitelováním, jemuž se věnují čistě jen pro uspokojování smyslů, rovnou do nejodpornějších končin vesmíru."
(Šrí Išopanišad, mantra 12, význam)

„pokud je on čistý oddaný, on může osvobodit ostatní,on se může stát duchovním učitelem. Ale pokud on není na této úrovni, neměl by se o pokoušet. Potom jdou totiž oni oba do pekla, jako když slepý člověk vede slepého.“                                    
(Šríla Prabhupád dopis, 14,12,72)

Nicméně, právě jsme ukázali, že podle logiky jeho vlastních výroků, je Kadamba Kánana Swami sám falešným guruem a tudíž prostřednictvím jeho logiky, on a jeho následovníci půjdou všichni do pekla.

Závěr

Výroky Kadamba Kánana Swami o sebe-vytvořených guruech jsou také právě tak aplikovatelné na všechny GBC guru-kolegy Kadamba Kánana Svamiho. Jelikož oni se také stali guruy bez jakékoli autority od Šríly Prabhupády a uzurpovali jeho pozici jako dikša gurua ISKCONu, tak jak to udělal Kadamba Kánana Swami.
Takže, podle stejné logiky Kadamba Kánana Svamiho, všichni guruové ISKCONu a jejich žáci, také půjdou do pekla.

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!