Výzva Šríly Prabhupády ke kritickému myšlení

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 60, 4/2018 Úvodník


Vítej v 60. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

1) Šríla Prabhupád vysvětluje, jak by měl člověk porozumět učení Pána Čeitanji:

Ti kdo nejsou reprezentanté Kršny, oni budou říkat jednoduše jen dogmata.[...] bhágavata-dharma, to však není dogma.[...] jen se snaž porozumět tomuto daru Pána Čeitanji prostřednictvím logiky[…]. Nenásleduj slepě. Následovat něco slepě, to není dobré. To nebude trvat. Ale člověk by měl vše přijímat s logikou. Ale služebníci Boha, oni předkládají vše s logikou. [...] ty studuj Čeitanjovu filosofii s logikou a argumentem … . Neber nic sentimentálně.“ (přednáška Šríly Prabhupády, 6/1/71, zvýraznění přidáno)

Tudíž Šríla Prabhupád dělá jasným to, že dokonce i vědomí Kršny by mělo být porozuměno s logikou a argumentem, a tímto způsobem se vyhneme tomu, stát se kořistí těch, kdož nejsou reprezentanté Kršny a trousí neužitečně „jednoduše jen dogmata“.

2) Za účelem toho, ještě více vyjasnit tento bod, Šríla Prabhupád poté pokračuje tím, že nabízí příklad toho, jakým způsobem má člověk použít tuto logiku a argument:          

„Tak jako někteří misionáři propagují, že se člověk stal Bohem. Jak se člověk může stát Bohem? Musí zde být důkazy toho, jak se Bůh inkarnuje. [...] Všude je tak mnoho falešné propagandy. Tak jako tak to není logické. Takže člověk by měl být inteligentní a porozumět filosofii Kršny nebo Pána Čeitanji s logikou a argumentem. Nenásleduj slepě.“ (přednáška Šríly Prabhupády, 6/1/71, zvýraznění přidáno)

Takže, ačkoli může být tvrzeno, že člověk může dosáhnout božského statusu Boha, člověk musí kriticky přezkoumávat toto tvrzení prostřednictvím logiky a argumentu a požadovat „důkazy“. Vědomí Kršny musíme tedy porozumět prostřednictvím své inteligence. Tato důležitost inteligence ve vědomí Kršny je dále diskutována v článku na straně 4 tohoto vydání.

3) Příklad, který uvádí Šríla Prabhupád výše, je velice podobný té situaci, která je v současnosti přítomná v ISKCONu. Šríla Prabhupád říká:                                                  

„Oni mi prokazují úctu. To je jejich povinnost. [...] Duchovní učitel je služebník Boha a Kršna je Bůh. A jelikož na absolutní úrovni není rozdílu mezi služebníkem a pánem... .“ (konverzace, 21/3/71)

Šríla Prabhupád se odkazuje na svou pozici ISKCONského Áčárji a dikša gurua a jak je proto uctíván jak „služebník Boha“. Tudíž stejným způsobem, kterým Šríla Prabhupád mluví o falešné propagandě, která tvrdí, že člověk může dosáhnout božského statusu Boha, v ISKCONu je nyní propaganda, která tvrdí, že mnozí dosáhli božského statusu „služebníka Boha“- tím, že nahradili Šrílu Prabhupádu v jeho pozici dikša gurua ISKCONu.

4) Nicméně, podle Šríly Prabhupády, se my musíme dotazovat a argumentovat, zdali je toto skutečně falešná propaganda, propagující falešné guruy (viz. článek na straně 14 ohledně analýzy „falešných guruů“, přímo od jednoho falešného gurua!).

Toto přezkoumávání, zda je něco falešná propaganda, je děláno prostřednictvím:                                                                      

i) Hledání důkazů pro tuto propagandu;

ii) Použití logiky a naší inteligence.                                          

Naše hledání důkazů pro tuto propagandu je demonstrováno naším požadavkem, ohledně důkazů pro „modifikace A a B“ v našem pozičním dokumentu Poslední pokyn. A k dnešnímu datu nikdo nebyl schopen předložit tyto důkazy, nebo nedostatky v našem použití logiky a inteligence. Jak si může každý, kdo si přečte stovky nevyvrácených článků na našich webových stránkách - www.iskconirm.com ověřit sám pro sebe. Navíc, ti kdo proklamují svůj božský status “služebníka Boha“ sami řekli, že IRM má „logický proces postupující krok za krokem“ (JS Šivarám swámi, 18/7/08) a já mám „bezpochyby dobrou inteligenci“ (JS Bhakti Vikáš swámi, 9/2/09).

5)
Tudíž, čelit propagandě, která tvrdí o někom, že má status Boha nebo služebníka Boha, podrobit tuto propagandu kritickému myšlení a klást argumenty, nejenže není zbytečná kritika nebo „dělání přestupků“. Nybrž je to právě to, o co nás Šríla Prabhupád žádá, abychom dělali. A právě použití kritického myšlení na tuto propagandu, je přesně to, co je misí IRM. Člověk se tedy může buď připojit k IRM a této misi jak ji popisuje Šríla Prabhupád, nebo může být sveden falešnými reprezentanty.                                                                                 

Toto rozhodnutí je na tobě.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!