Být fixován navždy ve vědomí Kršny

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 60, 4/2018 Úvodník


V nedávném internetovém vysílání (22/10/18) GBC radou zvolený guru JM Kripamoya dás ("KMD") diskutoval, proč lidé opouští vědomí Kršny a co je možné dělat proto, aby zůstali. Níže prezentujeme, co Šríla Prabhupád říká o tomto velice důležitém námětu. Výroky KMD jsou v podbarveny a všechny zvýraznění jsou přidána.

Osobní komfort

Poté co bylo řečeno, že někdo „byl dvacet let oddaným a poté přešel na křesťanství“, KMD vysvětluje, že člověk zůstane věrný určité letecké společnosti, pokud poskytují ten nejlepší materiální komfort-

“týká se to pohostinnosti. Pokud chceš mít opět tak hezky strávený čas, tak si opět koupíš letenku od této letecké společnosti. […] oni poskytují jídla a ty máš svůj vlastní film v průběhu letu […] A ty jsi tam získal veškerý svůj komfort […]. A příště, když budeš uvažovat o cestování s touto leteckou společností, tak to uděláš.“

- a že náboženský proces není v tomto ohledu odlišný:

„to je náboženství, a tak kdokoli poskytne ty nejlepší služby v průběhu letu, kdo zařídí, že se cítíš zaopatřen tak, že se o tebe komfortně starají v průběhu cesty, ty s nimi zůstaneš. […] pokud je to komfortní, pokud si to nějak užíváš, pokud jsou na tebe milí a všechny ty věci. Lidé se ve skutečnosti příliš nestarají o filosofii.“

A tudíž, on říká, že to, že se lidé budou cítit komfortně, je to, co je udrží ve vědomí Kršny, spíše nežli filosofie.

Řešení KMD

KMD proto uzavírá téma tím, že uvádí to, co jak tvrdí, je řešením, které zastaví lidi v tom, aby opouštěli vědomí Kršny a odcházeli jinam – což je podle něj poskytnout komfort a infrastrukturu, kterou mohou ostatní cesty poskytnout:

„Takže, je velice důležité udělat pár věcí. […] Podívejte, pokud se stanu křesťanem, tak tu bude vždy někdo v kongregaci, kdo mi může pomoci v mých začátcích, někdo kdo mi může pomoci s tapetováním, někdo kdo může pohlídat mé děti. Získám to, že mnoho mých základních potřeb bude uspokojeno. […] Co tedy dělat? No, já si myslím, že odpovědí je právě toto. Pokud víš, že lidé odchází kvůli něčemu, co zde není, musíme se snažit poskytnout to, co zde není […] je faktem, že nám dělá potíže to dělat, když se snažíme poskytovat něco, co může být akceptovatelné pro tuto osobu.“

Řešení Šríly Prabhupády

V kontrastu s řešením KMD, které se zaměřuje na komfort a materiální vybavenost, Šríla Prabhupád říká, že řešením toho zůstat „fixován navždy“ ve vědomí Kršny, je porozumění prostřednictvím inteligence (citace níže jsou z dopisu Šríly Prabhupády, 8/7/72):

„Vědomí Kršny má velkou potenci přenést nás na nejvyšší úroveň dokonalosti, ale pouze pokud je mu porozuměno prostřednictvím inteligence. To čemu je porozuměno prostřednictvím inteligence, je fixováno navždy a není to vratké, a to je téměř duchovní.“

Tudíž cesta dělání úprav, jejichž cílem má být, že je o člověka „komfortně postaráno“, tak jak doporučuje KMD, není doporučena Šrílou Prabhupádou:

„Vaišnava znamená člověk, který je schopný si sednout kdekoliv, za jakýchkoli podmínek a být šťastný. On chce pouze nějaké místo, kde si může lehnout, trochu prasádám a pokud je zde trochu nějaké služby, kterou může dělat, radostně mě to nechte udělat pro Kršnu, a to je vše. Tak dlouho, dokud si myslíme, já chci to, toto mi není po chuti, nebo, pokud já upravím věci nějakým určitým způsobem, vše pak bude lepší, tyto myšlenky jsou hmotné. Oddaná služba není podmínečná. Takže stop tomuto snovému stavu. Snaž se porozumět věcem se světlem své inteligence.

A tudíž, spíše nežli že filosofie není tak důležitá, je ve skutečnosti esenciální:

„Snaž se vždy studovat naše knihy a nahlížej na naši filosofii z různých úhlů pohledu, staň se sám v sobě přesvědčen o tomto poznání a bez jakýchkoli pochyb všechny tvé těžkosti mysli zmizí navždy“.

Chybný přístup

Snažit se přizpůsobit těm, kteří hledají možná jen nějaké materiální možnosti, by nemělo být děláno, jelikož tyto osoby tak jako tak nikdy nepochopí tuto filosofii:

„Kdokoli kdo přijde, aby se k nám přidal, samozřejmě, musí být upřímný a vážný ohledně duchovního pokroku v životě […] Ale člověk, který se přidá s nějakým dalším úmyslem, aby získal materiální benefit, nebo osobní užívání si, nebude nikdy schopen pochopit filosofii tohoto hnutí.“
(Č.č., Adi-líla, 9.53.)

Proto, všeobecný přístup Šríly Prabhupády byl, nepřizpůsobovat se tomu, co možná někteří lidé hledají:

„Náš proces je, ukázat vědomí Kršny takové jaké je, ne takové, jaké je druzí chtějí vidět. Ukazováním vědomí Kršny tímto způsobem, uděláš tuto věc méně důležitou. Není to tak, že bychom se měli změnit, abychom se přizpůsobili veřejnosti, ale tak, že bychom měli změnit veřejnost tak, aby se přizpůsobila ona nám.“
(dopis Šríly Prabhupády, 28/12/71)

Šríla Prabhupád:
Učí, že inteligence je klíčem k tomu, zůstat fixován navždy

Pokud nějaká osoba hledá materiální možnosti, tak tento člověk v každém případě jednoduše půjde tam, kde on získá ty nejlepší. Což podle samotného KMD – přesto, že říká, že bychom měli soutěžit s křesťany, kteří dohlíží na to, že základní potřeby člověka jsou uspokojeny – i tak nebude ISKCON:

„Samozřejmě hnutí pro vědomí Kršny, tak jak na tom jsme v současnosti, my nemůžeme nikdy skutečně konkurovat křesťanství.“

A proto cesta přizpůsobování se a kompromisování, tak jako tak nebude fungovat.

Závěr

Snažit se někoho udržet v ISKCONu nabízením čehokoliv jiného než je čisté vědomí Kršny, již dokonce ani nebude vědomí Kršny – což ničí celý záměr:

„Tato oddaná služba musí být nemotivovaná a nepřerušovaná proto, aby zcela uspokojila vlastní já.“
(ŠB, 1.2.6)

Navíc, jelikož nabízení této kompromisované cesty „zcela neuspokojí vlastní já“, pak z dlouhodobého pohledu toto může ve skutečnosti přispět k tomu, že upřímné osoby odchází, spíše než aby zůstávaly. KMD uvádí, že dokonce i ti kdo hledají v ISKCONu tu „skutečnou věc“ mohou odejít:

„oddaní, kteří jsou jaksi, můžeme říci, hladoví po skutečném, dvě věci, po skutečném transformačním procesu uvnitř srdce, oni se začnou rozhlížet kdekoli.“

Takže dávat jim skutečné vědomí Kršny, které zcela uspokojí vlastní já, spíše než dalekosáhlé odchylování se od učení Šríly Prabhupády, které ISKCON v současnosti poskytuje (viz. zde pro evidenci tohoto: iskconirm.com/mission a iskconirm.com/50), může pouze přispět k tomu, aby tyto osoby zůstávaly, spíše než aby odcházely.


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!