Knihy Pána Kršny

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 61, 1/2019 Úvodník


Vítej v 61. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V předchozích vydáních jsme odhalili trend členů ISKCONu, kteří píší své vlastní neautorizované a nepotřebné verze Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavátamu, soutěžíce tak s knihami Šríly Prabhupády. A na poslední straně tohoto vydání je další článek o tomto tématu.

Knihy Šríly Prabhupád, jsouce úplné a zplnomocněné v každém ohledu, sami o sobě přivádí každého k hnutí Haré Kršna a z každého dělají oddané. V důsledku toho, Šríla Prabhupád neautorizoval nikoho k tomu, aby psal konkurenční knihy, ani nedeklaroval, že by jeho knihy něco v nějakém ohledu postrádaly. Nicméně, toto nijak nezastavilo tyto soupeřící "autory" před tím, aby tvrdili, že jejich soupeřící knihy jsou nezbytné a tak konkurují knihám Šríly Prabhupády.

Oni a každý další potenciální soupeřící autor by měl slyšet jednoho ze svých vlastních členů. V příspěvku z 8/12/18, jeden z původních 11 ISKCONských "guruů" a člen GBC JS Hridajánanda dás gosvámí ("HD") korektně oslavuje knihy Šríly Prabhupády, jako zplnomocněné přímo Pánem Kršnou:

"Prabhupádovy knihy ztělesňují nepochybnou a nepřekonatelnou duchovní sílu. V krátkosti, Pán Kršna osobně  je plnomocně přítomný v Prabhupádových knihách více nežli v jakýchkoli jiných knihách. Navíc, v cizím jazyce Prabhupáda učí komplexní, myšlenkově bohaté koncepty pozoruhodně jasným,konzistentním a univerzálním jazykem. Tyto a další unikátní rysy jeho knih ukazují na přímou, vedoucí ruku Pána Kršny. Věřím, že pro tyto a podobné transcendentální kvality v jeho knihách, Prabhupáda připisuje přímou intervenci Pánu Kršnovi."

HD souhlasí s tím, že knihy Šríly Prabhupády jsou nesrovnatelné pro svou duchovní sílu, obsahují plnomocnou přítomnost Pána Kršny více, nežli jakékoli jiné knihy a byly přímo a osobně vedeny rukou Pána Kršny. Tudíž on přijímá, že knihy Šríly Prabhupády přichází přímo z duchovního světa. Navíc, HD uvádí, že Pán Kršna osobně psal knihy Šríly Prabhupády (zvýraznění přidáno):

"...plné ocenění přímé osobní role Pána Kršny při psaní Prabhupádových knih, je konzistentní s vlastními výroky Prabhupády."

Jak HD poznamenává, fakt, že knihy Šríly Prabhupády byly psány Pánem Kršnou je také uveden Šrílou Prabhupádou:

"Toto není mé vysvětlení, to je Kršnovo vysvětlení. Já to nyní nemohu vysvětlit. V tom okamžiku jsem to mohl vysvětlit. To znamená Kršnovo... rozumím tomu tak, že tyto popisy jsou podány velice pěkně. Ačkoli je to mé psaní, ale já vím, že to není mé psaní. Je to Kršnovo psaní."
(konverzace, 4/9/76, zvýraznění přidáno)

Nicméně tato překrásná oslava nezabránila HD v napsání jeho vlastní konkurenční Bhagavad-gíty k světově proslulé Bhagavad-gítě Taková jaká je Šríly Prabhupády! Ale jelikož Bhagavad-gíta Taková jaká je Šríly Prabhupády byla psána Pánem Kršnou a je "nepřekonatelná v duchovní síle", jak je přijato HD, pak zde nemůže být možný žádný duchovní důvod pro HD nebo kohokoli dalšího, k napsání jejich vlastní verze. Spíše, jak Šríla Prabhupád vysvětluje hned na začátku jeho Bhagavad-gíty Taková jaká je, proč lidé píší zbytečné verze Bhagavad-gíty:

"Před mou prezentací Bhagavad-gíty takové jaká je, téměř všechna anglická vydání Bhagavadgíty byla uvedena pro naplnění něčích osobních ambicí."
(Bhagavad-gíta Taková jaká je, Úvod, původní edice z roku 1972, zvýraznění přidáno)

Takže je uvedeno, ať už na základě autority Šríly Prabhupády, nebo lídrů ISKCONu, že je přijato, že osobně Pán Kršna psal knihy Šríly Prabhupády. To musí znamenat, že pouze hlupák by psal knihu, která by soupeřila s knihami Šríly Prabhupády – jelikož pouze hlupák by se snažil psát knihu soupeřící s Najvyšší Osobností Božství. Tudíž, ve skutečnosti, každý kdo píše knihy snažící se pokrýt ten stejný námět, který knihy Šríly Prabhupády již perfektně pokrývají, musí věřit, že jsou lepšími spisovateli nežli Bůh osobně!

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!