Výběr gurua

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 62, 2/2019 Úvodník


Vítej v 62. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V tomto vydání reportujeme o bezprecedentní akci GBC. Přestože se může GBC prakticky vždy odchylovat od pokynů Šríly Prabhupády – jak naše vydání BTP neustále ukazují – nyní bylo skutečně deklarováno, že pokyny, které Šríla Prabhupád vydal, mohou být rušeny za účelem akcí, které Šríla Prabhupád nenařídil. 

Tudíž, GBC ustanovilo precedens, prostřednictvím kterého, se může ISKCON nyní začít oficiálně odchylovat od pokynů Šríly Prabhupády.

1) Šríla Prabhupád popisuje, jak mohou být falešní guruové vybráni skrze slepé následování:

"Slepé následování znamená:"Ó, tady je swámí. Tak hodně tisíc lidí ho následuje. Stanu se jeho žákem." To se nazývá slepé následování. Ty nevíš, co je zač tento swámí, zda on je swámí nebo darebák. Ty nevíš. Ale protože to dělá každý, "Ó, stanu se jeho žákem." To je slepé následování, bez jakéhokoli poznání, slepé následování."
(přednáška, 12/1/69)

Opakovaně jsme v BTP ukázali, že toto je proces objevující se v ISKCONu, jelikož lidé přijímají GBC guruy slepě. Oni si neověřují, zda byli GBC guruové autorizováni Šrílou Prabhupádou, ani neporovnávají vše, co guru říká s tím, co Šríla Prabhupád říká.

2) Nicméně, v diskusích s žáky GBC guruů, oni tvrdí, že oni si nevybrali jejich gurua slepě. Spíše prý následují proces dvou kroků:

a) Především oni filosoficky ustanoví absolutní potřebu přijetí a odevzdání se guruovi.

b) Poté oni pečlivě hodnotí gurua před tím, nežli si jej vyberou. A naleznou, že projevuje veliké "duchovní" kvality, jako že hezky zpívá bhajany, dává inspirující přednášky, atd.

A tímto způsobem, si vyberou mezi přibližně 80 guruy, kteří jsou v nabídce. 

Ale systém v ISKCONu je takový, že předtím nežli může osoba přistoupit ke kroku b), oni se musí nejdříve odevzdat Šrílovi Prabhupádovi jako svému guruovi, po dobu nejméně 6 měsíců A v tomto stádiu oni exkluzivně uctívají Šrílu Prabhupádu, recitují jeho pranáma mantru a obětují mu své prasádám (GBC rezoluce 71, 1992). Tudíž, oni se nejdříve odevzdávají Šrílovi Prabhupádovi podobným způsobem, jako by se měli odevzdat jejich GBC guruovi. A proto, krok a) byl již naplněn prostřednictvím Šríly Prabhupády.

3) Poté, po tomto stádiu, si osoba vybere přijmout GBC gurua a zjistí, že již nemůže pokračovat se Šrílou Prabhupádou jako svým guruem. Důvod udávaný pro toto je, že "žijící" nebo fyzicky přítomný guru je duchovní požadavek. Navíc, toto je jediná "kvalita", kterou by eventuálně mohl GBC guru nabídnout, zatímco Šrílovi Prabhupádovy "chybí". Nicméně, Šríla Prabhupád neuvedl, že člověk musí přijmout tohoto fyzicky přítomného gurua. Navíc guru, kterého si má aspirující žák vybrat:

a) Ve většině případů sám nemá "žijícího gurua" po více než 40 let (Šríla Prabhupád fyzicky odešel v roce 1977);

b) V některých případech ani nepotkali svého gurua, Šrílu Prabhupádu.

Proto zde zcela jistě nemůže být duchovní požadavek ohledně fyzicky přítomného dikša gurua, když sám Šríla Prabhupád nebyl nikdy fyzicky přítomný pro mnohé ze svých žáků!

4) Tudíž, ve skutečnosti, žáci GBC guruů mohou hledat naplnění nějakých osobních spíše nežli duchovních potřeb, když si vybírají GBC guruy místo Šríly Prabhupády. Možná si přejí mít gurua, se kterým mohou fyzicky jednat. Nebo si vybírají GBC guruy, jelikož jim to umožní, okamžitě "náležet" k celosvětové síti následovníků. Nebo proto, že bez tohoto přijetí zasvěcení, je pro člověka nemožné "postoupit" v hierarchii ISKCONu. A tak dále. Ale, ať už je důvod jakýkoli, vyžaduje to být slepý k duchovnímu faktu: že Šríla Prabhupád uvedl, že bude pokračovat ve funkci Áčárji a tedy dikša gurua ISKCONu po celou dobu jeho existence. Což je fakt, který tvoří samotný základ ISKCONu. Jak nechtěně odsouhlasilo dokonce i GBC v jejich knížce "Zakladatel Áčárja", kterou onálepkovali jako "Základní dokument".

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!