Vidět větší obraz

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 63, 3/2019 Úvodník


Vítej v 63. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Neschopni vyvrátit obsah BTP, jelikož veškeré závěry jsou zde bohatě podpořeny dokumentací, používají ti kdo podporují vedení ISKCONu, tuto jednu taktiku – žádají nás, dát věci do perspektivy. Takže je tvrzeno, že ano někdy jsme schopni "přistihnout" vůdce ISKCONu, jak dělají nějaké chyby ve svých výrocích. Ale BTP pak z toho dělá zbytečně "velkou věc", skrze tyto chyby – jelikož to je pouze jedna věc, lídři někdy říkají špatná slova – a to je vše! Naproti tomu, jsme vybízeni k tomu, zvážit ty správné aktivitytěchto lídrů:

a) Oni inspirují mnoho lidí do zpívání Haré Kršna

b) Knihy Šríly Prabhupády a prasádám jsou distribuovány.

c) Kršna je propagován jako Bůh.

A tak dále. 

V porovnání s tím, skutečnost, že tito namáhající se sádhakové někdy dělají chyby a jsou nedokonalí, by měla být přehlížena, jelikož oni se snaží co mohou nejvíce, propagovat misi Pána Čeitanji. Tudíž my bychom měli zastavit zaměřování se na "vyhledávání chyb" a vidět větší obraz. Tímto způsobem nám oni radí, co máme dělat. 

Takže pojďme se podívat na ten "větší obraz".

1) Šríla Prabhupád uvádí:

"předně všeho se snaž porozumět Kršnovi. Ty pak porozumíš tím způsobem, že budeš schopen vyvrátit všechny ostatní argumenty, jakoukoli ostatní opozici. Je tak mnoho oponujících elementů. Potom ty jsi guru. Jinak se ty nemůžeš stát guruem. Guru není tak nepatrná nebo bezvýznamná věc, že se každý stane Guru Maharájem. Ne. To není guru."
(přednáška, 28/1/75, zvýraznění přidáno)
 

Tudíž, podle Šríly Prabhupády, by nemělo být dokonce ani možné pro IRM, plnit tak mnoho článků, časopisů a knih tím, jak porážíme argumenty, které ISKCONští guruové produkují. Jelikož oni jsou ti, o který se předpokládá, že jsou guruové a tudíž oni, by měli vyvracet naše argumenty. Ale, jak jsme viděli, oni jsou schopni vyvracet pouze sami sebe, jelikož si neustále protiřečí – sami sobě i mezi sebou navzájem! Takže, oni pouze předstírají, že jsou guruové, tím jak posunuli to "stát se guruem" k tomu "nepatrný a bezvýznamný" takže "se každý stane Guru Maharájem", ačkoli oni mají nulovou kapacitu vyvrátit IRM. 

2) Pokud oni jsou jen "namáhající se sádhakové, snažící se dělat to nejlepší co dovedou", proč oni vyžadují, aby s nimi bylo zacházeno a byli denně uctíváni svými žáky tak, jako by byli dokonalí "asistenti gopí" – kterým musí být dáno úplné a absolutní odevzdání se a služebnost"? Oni nemohou náhle začít tvrdit, že jsou "namáhající se sádhakové", pouze když jsou odhaleni, že dělají a říkají nesmysly! Oni vyžadují, aby s nimi bylo zacházeno tak, jako by byli perfektní, sebe-realizovaní duchovní mistři – a tudíž to je přesně ten standard, prostřednictvím kterého by měli být hodnoceni a posuzováni. 

3) Co je nejdůležitější, jak jsme ukázali, ty špatná slova se objevují pouze tehdy, když je přítomna špatná filosofie, špatné vědomí, nebo dělání špatných aktivit. Jako je zanedbávání pokynů Šríly Prabhupády, odchylování se od jeho učení a popírání jeho autority a guru pozice. To vše má vážné souvislosti:

a) Zpívání Haré Kršna a přijímání Kršny bez správné filosofie je sahajiaismus.

b) Bez milosti duchovního mistra nikdo nemůže udělat žádný pokrok (Šrí Guruaštaka, verš 8). A uzurpování pozice Šríly Prabhupády, není způsob, jak lze získat jeho milost.

c) Zanedbáváním Šríly Prabhupády je člověk "urážlivý" a nemůže udělat pokrok ve zpívání nebo duchovně. Spíše je duchovní život takového člověka "ukončen, okamžitě". (přednáška Šríly Prabhupády, 4/7/74).

Všechny výše uvedené body a další, byly důkladně dokumentovány v předchozích vydáních BTP. Proto BTP ukazuje realitu sahajia hnutí předstíračů a přestupkářů, kteří nedělají duchovní pokrok – nemůžeš získat "větší obraz" než je tento! A pokud lídři nesouhlasí – nech je především, ať "vyvrátí všechny ostatní argumenty", pokud tedy jsou předpokládanými skutečnými guruy, tak jak o tom mluví Šríla Prabhupád, kterého jsme citovali v úvodu. My čekáme.

Děkuji ti a Haré Kršna. 

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!