Bojovat s Májou

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 64, 4/2019 Úvodník


Vítej v 64. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V Bhagavad-gítě Taková jaká je, verš 2.9., Arjuna říká "Góvindo, nebudu bojovat", a ve verši 2.11. mu Kršna začíná dávat pokyny. Větší část výkladu hned následujícího verše, 2.12. se týká toho, jak Šríla Prabhupád kritizuje a vyvrací majavádskou filosofii. Tudíž učení vědomí Kršny, které sotva začalo v knize, která sama o sobě je označena Šrílou Prabhupádou jako "A-B-C-D" (přednáška, 27/2/73) toho, jak porozumět Bohu, a nicméně Šríla Prabhupád okamžitě začíná vyvracením falešné filosofie.Jsou dvě věci -

a) Čistá filosofie vědomí Kršny;

b) Deviantní myšlenky a filosofie, které oponují vědomí Kršny

a z výše uvedeného příkladu, můžeme vidět, důležitost, kterou Šríla Prabhupád věnuje tomu, odhalit a vyvrátit b). Nicméně, když člověk přijme vědomí Kršny, přeje si, se osvobodit od máji (iluze), a proto je zde silná tendence se koncentrovat pouze na a), a vyhnout se b). Shledávajíce tyto deviantní myšlenky jednoduše jen jako zdroj negativity a politiky. Ale, jelikož žijeme v hmotném světě, o kterém Šríla Prabhupád říká, že je "královstvím máji" (ŠB, 3.16.9., výklad), můžeme zjistit, že mája je všude, a bude zvláště mířit na ty, kdo praktikují vědomí Kršny:

"mája vždy hledá příležitost pro to, nás stáhnout dolů, a zvláště ona může zaútočit na ty oddané, kteří se snaží odtud dostat."
(dopis Šríly Prabhupády, 23/12/72, zvýraznění přidáno)

Tudíž, na každém kroku na nás mája bude útočit, když se snažíme praktikovat vědomí Kršny:

i) Člověk si myslí, "Já si budu jen zpívat a nebudu se zabývat těmito všemi oponujícími nečistotami". Ale mája se o tebe zajímá a mohou zde být přestupky proti zpívání svatého jména.

ii) Člověk si myslí, "Já si budu jen číst o Kšnovi", ale poznání může být neautorizované, pokud spočívá ve čtení, které přeskakuje Šrílu Prabhupádu.

iii) Člověk si myslí, "Já si budu jen číst knihy Šríly Prabhupády", ale ony byly možná změněny.

iv) Člověk si myslí, "Já se jen přidám, když zpívají ostatní, jelikož toto může být jen "dobré"" – ale to co probíhá, může být sahajia zpívání.

A tak dále. Tudíž, my můžeme bojovat s těmito deviacemi pouze tehdy, pokud je budeme nejdříve zevrubně studovat.

Tudíž zde máme paradox, že jediná cesta k tomu, jak se osvobodit od máji, je, být před ní ostražitý a knofrontovat ji, spíše nežli si myslet, že se jí můžeme pouze vyhnout. Navíc, jelikož je faktem, že mája bude přítomna zvláště v království vědomí Kršny, být informován o všech těchto deviantních filosofiích a myšlenkách, se stává, nanejvýše důležité. Takže, my můžeme porozumět tomu, proč Šríla Prabhupád začal odhalovat deviantní myšlenky a filosofie hned od samého začátku.

Podobně, zde v BTP jsme oddáni tomu, odhalovat tuto máju. Náměty jako je přijímání neautorizovaného poznání prostřednictvím "přeskakování", sahajiaismus, touha po profitu, uctívání a rozpoznání (PAD), a tak mnoho dalších deviací, jsou pravidelně námi odkrývány. Deviantní ISKCONští guruové ztělesňují deviaci, a tudíž odhalování jejich různých filosofických miskoncepcí nám slouží toliko jako nástroj, který nám umožňuje vyvrátit různé typy máji. Proto, dokonce i když člověk nenásleduje tyto guruy, je BTP stále inspirující ohledně toho, zajistit, aby ta stejná mája nebyla přítomna v životě člověka. Mnoho deviací, které odkrýváme, může postihnout každého z nás, bez ohledu na to, zda či nikoliv, se združujeme s GBC guruy. Jelikož touha po PAD a tendence se odchýlit, postihuje každou živou bytost.

Pokud je již člověk kompletně osvobozen od máji, potom se samozřejmě nepotřebuje zaměřovat na to, dávat si na ni pozor. Ale my všichni ostatní můžeme s májou pouze bojovat tím, že budeme vyzbrojeni jejím rozpoznáním a vyvrácením. Navíc Šríla Prabhupád nás neustále vyzbrojuje poznáním pro konfrontaci deviantních filosofií. A BTP aplikuje toto poznání na odhalení této máji, která se drží v dnešním ISKCONu velice specifickými způsoby.

Děkuji ti a Haré Kršna.                                                                     

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!