Toto je skutečný úspěch

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 65, 1/2020 Úvodník


Vítej v 65. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Každé vydání BTP zdůrazňuje potřebu filosofické čistoty ohledně učení Šríly Prabhupády. Toto nás poté prakticky vede k tomu, osvětlit důležitost toho, zůstat v plné víře ve Šrílu Prabhupádu tím, že přijímáme pouze jeho přímá slova a překlady, jako zdroj všeho duchovního poznání a autority. Někteří pak toto komentují tak, že to zavání "fanatizmem", jelikož to zamítá přiznat, že jsou zde i další "učení" oddaní, kteří mohou přispět. Nicméně, zde je to, co říká Šríla Prabhupád:

"Dokonce i když, prostřednictvím A-B-C-D, se staneš více učený nežli Áčárja... . To není možné, ale pokud si to pošetile myslíš, přesto, by jsi neměl exhibovat svou pošetilost, že ty víš více nežli áčárja."
(přednáška Šríly Prabhupády, 4/10/76)

Nicméně, jak jsme dokumentovali v předchozích vydáních, jsou zde vždy osoby, které se snaží předvádět, že jsou více "učení", nežli Šríla Prabhupád. A, jak uvidíš, toto vydání není výjimkou! Prosím viz. například článek na str.5.

Šríla Prabhupád dále pokračuje ve výkladu:

"Skutečným úspěchem je, jakou má člověk víru ve svého gurua. To je skutečný úspěch. Yasya deve para bhaktir yatha deve taha gurau. Není to o vzdělání nebo gramatickém vědění , ty se můžeš naučit cokoliv. Ne. Je to o milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. A tato milost sestupuje skrze milost gurua. Tato milost také nepřichází přímo. Neměli bychom opomíjet tento bod."
(přednáška Šríly Prabhupády, 4/10/76, zvýraznění přidáno)

- Šríla Prabhupád říká jasně, že "mít víru" pouze v něj, je "skutečný úspěch". - A, že bez ohledu na tvou "učenost", pro to se skutečně něco naučit, potřebuješ milost Pána Kršny, která přichází skrze milost gurua.

1) Ti kdo přijali GBC guruy v ISKCONu, odpoví, že výše uvedená citace pouze říká, že člověk musí mít víru ve "svého gurua", a že oni vskutku mají víru ve svého gurua. Tento argument nicméně trpí fatálním nedostatkem. Pokud je jejich guru žákem Šríly Prabhupády, ale sám nemá víru ve Šrílu Prabhupádu jelikož uzurpuje pozici Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu, pak je to pouze žák bez víry, spíše nežli pravý guru. A Šríla Prabhupád výše nemluví o tom, že mít víru ve falešného gurua ja "skutečný úspěch"!

Tento nedostatek lze rovněž aplikovat na žáky takzvaných "žáků-vnuků" Šríly Prabhupády. Jelikož se následně stali guruy tím, že jsou "nástupci" bezvěrečných "falešných" guruů, uvedených výše, a tudíž jsou sami také podobně neautorizovanými guruy.

2) Dalším bodem, který dělají tito následovníci GBC guruů je, že jelikož oni v každém případě následují pokyny Šríly Prabhupády jako je japa 16 kol, atd., ačkoli skrze své vlastní guruy, pak oni mají víru ve Šrílu Prabhupádu. Dokonce i když pomineme zřejmý nedostatek tohoto argumentu, že začít duchovní život člověka popřením svého vztahu se Šrílou Prabhupádou jako dikša guruem ISKCONu lze těžko považovat za to, mít víru ve Šrílu Prabhupádu, jsou zde přesto ještě další problémy. Konkrétně, že, jak ukazujeme v každém vydání, tito GBC guruové, a dokonce i ti kdo oficiálně tvrdí, že akceptují, že Šríla Prabhupád je dikša guruem ISKCONu, si nemohou pomoci, ale také se odchylují od dalších pokynů Šríly Prabhupády, navíc k jeho pokynu ohledně toho, že on je dikša guruem ISKCONu.

A tudíž, například na str. 15 tohoto vydání ukazujeme, že nyní dokonce i víra v něco tak základního jako je nadřazenost knih Šríly Prabhupády je popíráno.

3) Jeden zřejmý bod, ohledně toho, mít víru v učení Šríly Prabhupády, spočívá v tom, v první řadě se ujistit, že to co před námi leží, je skutečně učení Šríly Prabhupády. Což znamená následování POP neboli Prabhupada-Only Paradigm (Vzor Pouze Prabhupád), a tedy následovat pouze zaznamenané pokyny Šríly Prabhupády.

Na straně 4 tohoto vydání dále rozšiřujeme tento námět nutnosti mít víru ve Šrílu Prabhupádu a to, jak je tato víra dosahována, jelikož zde není žádná jiná cesta k tomu, být duchovně úspěšný. Tudíž, se nijak neomlouváme za to, že jsme "fanatičtí", co se tohoto bodu týče!

Děkuji ti a Haré Kršna.                                                                     

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!