Spojování ISKCONu

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 69, 2/2021 Úvodník


Vítej v 69. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

1) Šríla Prabhupáda varoval, že i „malá nečistota“ povede k tomu, že se všechno zhorší a půjde do pekla (všechna zvýraznění ve všech citacích přidána):

„jednoduše představ náš program vědomí Kršny kdekoli a všude, bez jakýchkoli kompromisů nebo odchylek podle nejvyššího standardu oddané praxe [...] Jakmile tam bude jen malá nečistota, celá věc se zhorší a půjde do pekla.“
(Dopis Šríly Prabhupády, 29/12/72)

V BTP jsme prakticky zdokumentovali, že nikoliv pouze „malá nečistota“, ale hnutí se odchyluje ve velkém měřítku. Situace se tedy zhoršila natolik, že GBC radou zvolený guru JS Bhakti Vikasa Swami („BVKS“), uvedl, že GBC je:

„kráčí společně s moderní démonskou společností.“
(Všechny citace BVKS pocházejí z podcastu ze dne 16. 4. 21)

A prohlašuje, že situace je tak vážná, že:

„ISKCON směřuje k rozkolu [...] je tu velký rozpor a dojde k zemětřesení. Je to nevyhnutelné. 
[...] Máme tu velkou kulturní roztržku, která se nevyřeší, a tak pojďme dál a rozdělme hnutí".

Toto odsouzení podporuje předpověď Šríly Prabhupády, že kvůli odchylkám hnutí čeká úpadek a "půjde do pekla":

a) Nyní následuje trajektorii "moderní démonické společnosti".
b) Čelí velkému, nevyhnutelnému rozkolu.

2) Přesto sám BVKS také podporuje vážné zhoršení situace v ISKCONu. V článku z BTP 29 "Horečka fikce zachvátila ISKCON" jsme odhalili, jak GBC radou odhlasovaný guru JS Šivarama Svámí ("SRS") píše sahadžija "gopi fikce". Zdokumentovali jsme, jak SRS přiznává, že píše knihy, v nichž si vymýšlí fiktivní postavy, kde si představuje, jak tyto vymyšlené postavy komunikují s Rádhou a Kršnou v domnění, že jsou gópiemi, a vymýšlí další podobné představy zahrnující posvátné zábavy Rádhy a Kršny ve Vrndávanu. BVKS propaguje sahadžijismus prohlášením, že SRS psaní takových sahadžijských výmyslů je vlastně důkazem toho, že: 

"Je zřejmé, že v jeho srdci se Krišna projevuje, že se projevují zábavy ve Vrndávanu. Píše je v knihách."

3) To, co spojuje různé způsoby, jimiž se obě skupiny odchylují (a také to, jak se odchylují stejným způsobem, jako je guru podvod), je, že ačkoli mohou mít mezi sebou "kulturní" rozkol - obě mají a "přísně následují" rozkol se Šrílou Prabhupádou! 

Který spočívá v tom, že ani jedna ze stran rozkolu se nechce striktně držet pouze zaznamenaných pokynů Šríly Prabhupády - "Paradigma Pouze Prabhupáda" neboli POP (Prabhupad-Only Paradigm). 

Všechny jejich odchylky mají prokazatelně kořeny v nedodržování POP. Je ironií, že nás odpůrci IRMu obviňují ze snahy vyvolat rozkol v hnutí Šríly Prabhupády jen proto, že odhalujeme takové odchylky u obou stran. Nikdo však nebyl schopen poukázat na nepravdy v tom, co zveřejňujeme, a je to pouze pravda o Šrílovi Prabhupádovi a jeho pokynech, která nás může všechny skutečně sjednotit a přivést zpět k "nejvyššímu standardu oddané praxe".

4) Důkazem toho, že POP může vyřešit filozofické neshody, demonstrují naše "nevědomky" články. Jedná se o naši častou praxi, kdy ukazujeme, jak když vedoucí ISKCONu přesně prezentují výroky Šríly Prabhupády bez výkladu, nakonec "nevědomky" souhlasí s IRM! Případové studie tohoto postupu uvádíme ve většině čísel BTP a příkladem je i první článek minulého čísla a článek na straně 14 tohoto čísla. 

Dokonce máme celé zvláštní číslo BTP "Lídři ISKCONu" věnované právě tomuto jevu. Pokud tedy POP dokáže sjednotit i GBC a IRM, i když se vedoucí představitelé ISKCONu vydávají na cestu aktivního odporu proti IRM, pak jistě také zabrání tomu, aby se všechny různé frakce ISKCONu musely rozdělovat, protože se všechny přestanou odchylovat - ať už podobným, nebo odlišným způsobem! Vraťme se tedy všichni k POP, což nás vrátí "Zpět k Prabhupádovi", a dá vzniknout jedinému sjednocenému Prabhupádovu ISKCONu, který existoval v době fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády, kdy byl POP také přísně dodržován.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!