irm

Úvodník Zpět k Prabhupádovi (BTP) 6
(Editorial BTP 6 - Srila Prabhupada: First and last initiating Guru for ISKCON)

Jednou z nejobtížnějších věcí na pochopení je pro ty kdo jsou trénováni ISKCONskými odpadlými Guruy myšlenka, že Šríla Prabhupáda by měl zůstat zasvěcujícím áčárjou po delší časový úsek.

"Jak můžete tvrdit, že Šríla Prabhupáda bude poslední áčárja v naší posloupnosti? Kde Šríla Prabhupáda kdy řekl, že bude jediným zasvěcujícím Guruem po dobu deseti tisíce let?"

se někdy tyto osoby ptají. Skutečnost je ale taková:

"Když se Čaitanja Maháprabhu zjevil tak započal sankírtanové hnutí. Je řečeno, že toto hnutí bude fungovat po dobu deseti tisíce let."
(Šrímad-Bhágavatam 8.5.23, výklad, zvýrazněno)

Prabhupáda: "Toto hnutí bude fungovat po dobu deseti tisíce let bez přerušení." (Konverzace, 5. června, 1976)

"Je řečeno, že Krišna vědomé hnutí bude prominentní v příštích deseti tisících let, poté se všichni lidé stanou mléčhy a javany."
(Šrí Čaitanja-čaritámrita, Antya líla, 3.50, výklad)

Allen Ginsberg: "400,000 let. Budou lidé pořád zpívat Hare Krišna v těch 400,000..."
Prabhupáda: "Ne. Hare Krišna skončí v průběhu deseti tisíce let. Potom už nebude více Hare Krišna."
Allen Ginsberg: "Aha. Tak tedy co zbyde?"
Prabhupáda: "Nic."
(Konverzace, 13. května, 1969)

Proto, v nějákém okamžiku musí být poslední áčárja pro sankírtanové hnutí, které započal Pán Čaitanja. Takže fakta výše uvedená jenom podtrhávají oficiální pozici IRM.

Když tedy uvážíme výše uvedené, proč by tedy mělo být tak těžké přijmout fakt, že Šríla Prabhupáda bude jediný áčárya pro ISKCON, a že to bude fungovat po celou dobu příštích 9500 let? Potom všem, byl to Šríla Prabhupáda, kdo vyplnil původní proroctví Pána Čaitanyi:

prthivite ache yata nagaradi grama
sarvatra pracara haibe mora nama
:

"V každém městě a v každé vesnici na této planetě zemi bude znít mé svaté jméno."

On také ustanovil systém díky kterému je on sám schopen zasvěcovat i v budoucnosti skrze své zástupce (ritviky). Takže z toho je zcela zřejmé, že pro případného příštího áčáryu už nezbylo příliš co dělat; Šríla Prabhupáda už ve skutečnosti udělal vše.

"Tady již není co nového říci. Co jsem měl říct, jsem již řekl ve svých knihách. Nyní se to snažte pochopit a pokračujte ve svém úsilí. Ať jsem přítomen či nepřitomen, na tom nezáleží."
(Šríla Prabhupáda – Proslov při příjezdu do Vrindávanu, 17. května 1977)
sp

Proto ti kdo tvrdí, že Šríla Prabhupáda nemůže být jediným áčaryou pro ISKCON žijí ve skutečnosti ve falešném přesvědčení. Uvnitř ISKCONu zcela jistě není žádný mechanismus pomocí kterého by Šríla Prabhupáda mohl být legitimně nahrazen jako zasvěcující Guru. Přinejmenším to je jisté. Účelem BTP je neustále propagovat skutečnost, že ty osoby vydávající se za svaté, ukradli Šrílovi Prabhupádovi jeho právoplatnou pozici a nemají na to žádné právo. Není to z toho důvodu, že bychom se vyžívali v kritizování, ale jednoduše proto, že Šríla Prabhupáda řekl:

"Naším cílem je poukázat na to, kdo není světec."
(Šríla Prabhupáda, ranní procházka, 10. dubna, 1974)

V případě zájmu či jakékoliv otázky, kritiky nebo komentáře mne prosím neváhejte kontaktovat na následující adrese: irm@iskconirm.com
Hare Krišna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant,
Editor