Znalost v. neznalost

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 70, 3/2021 Úvodník


Vítej v 70. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

IRM se vyznačuje tím, že používá přístup založený na důkazech -Prabhupada-Only Paradigm (POP) – Vzor pouze Prabhupád- spíše nežli přístup založený na základě nevědomosti, spekulacích a výmyslech, tedy - Vzor bez Prabhupády ( Prabhupada-Free Paradigm - PFP).  GBC Strategický plánovací tým ( Strategic Planning Team - SPT) je orgán, který byl zřízen speciálně proto, aby pomáhal vést vedení ISKCONu. Předseda tohoto týmu, Gopal Bhatta Dasa ("GBD"), byl v rozhovoru vedeném 20. 6. 21 dotázán, zda by Šríla Prabhupád měl být stále dikša guruem ISKCONu. GBD odpověděl:

"Neobtěžoval jsem se to studovat do hloubky a řeknu vám, proč jsem se tím neobtěžoval - je to proto, že je to všechno nesmysl. Takže víte, je to něco jako, proč se obtěžovat a studovat to".

Přiznává tedy, že tuto problematiku do značné míry nezná, protože "nestojí za to ji studovat". To je samo o sobě šokující, protože pokud je zodpovědný za pomoc při vytváření bona fide vedení ISKCONu, měl by být přinejmenším plně informován o tom, kdo by měl být guruem ISKCONu! Ještě více šokující však je, že navzdory tomu, že se GBD chlubí touto neznalostí, zároveň prohlašuje, že si je přesto jistý, že aby Šríla Prabhupád zůstal dikša guruem ISKCONu, je "nesmysl". Vysvětluje svou nevědomou jistotu takto:

"Nemám v hlavě žádné otázky nebo pochybnosti, víte, Šríla Prabhupád si nepřeje, abychom se řídili syndromem Ježíše Krista, víte jako že každý je zasvěcen Ježíšem Kristem, prosté a jednoduché."

GBD tedy tvrdí, že s jistotou ví, že si Šríla Prabhupád nepřeje, abychom ho považovali za někoho, kdo má v ISKCONu takové postavení, jako Ježíš Kristus v křesťanství. Podívejme se však, zda jsou GBD nevědomé spekulace skutečně podpořeny fakty.

1) Šríla Prabhupád nám doporučil, abychom následovali příkladu křesťanů v následování Ježíše:

"Je tedy třeba následovat jednu velkou osobnost, áčárju. [...] jako křesťané, oni následují Krista, áčárju. [...] To je dobré."
(Rozhovor, 20/5/75, zvýraznění doplněno)

A proto Šríla Prabhupád podobně ustanovil, že ho v ISKCONu musíme následovat jako tohoto jednoho Áčárju. Učinil tak tím, že označil sám sebe provždy jako jediného Áčárju ISKCONu prostřednictvím titulu Zakladatel-Áčárja, což znamená Zakladatel a Áčárja ISKCONu.

2) V naší knize Šríla Prabhupád: Zakladatel-Áčárja ISKCONu – Představení závěrů zakládajícího dokumentu GBC jsme doslovně citovali výroky Šríly Prabhupády a GBC, které ukazují, že jako tento jediný "Áčárja" ISKCONu, je Šríla Prabhupád také jeho jediným dikša guruem.

3) Kromě toho GBD přijímá učení zesnulého lídra ISKCONu JS Bhakti Čaru Svámího ("BCS") o postavení Šríly Prabhupády, když o BCS uvádí, že:

"velmi ho postrádám, protože byl nejsilnějším zastáncem Šríly Prabhupády jako přednostního gurua" (GBD během rozhovoru ze dne 18. 11. 20)

A BCS vysvětloval, jak je třeba Šrílu Prabhupádu respektovat jako tohoto "přednostního gurua":

"Proto když se lidé ptají: 'Co myslíte tím, že Šríla Prabhupád má pozici zakladatele-Áčárji', odpovídám: 'To, co je Ježíš pro křesťanství a čím je Mohamed pro islám, tím by měl být Šríla Prabhupád pro ISKCON'" (BCS, 3. den semináře v Los Angeles, publikováno 11. 6. 2000)

GBD proto musí přijmout prohlášení BCS, že pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu musí být stejná jako Ježíšovo postavení v křesťanství.

4) To je tedy ten problém, který se objevuje, když se k závěrům dochází z pozice svojí přiznané nevědomosti - nakonec dojdete k nevědomým, nepravdivým a navzájem si odporujícím závěrům. Zatímco pokud se člověk vydá cestou studia a poznání, kterou následuje IRM, pak člověk dospěje ke znalým, nikoliv nevědomým závěrům. Doporučujeme proto, aby se GBD v této oblasti skutečně vzdělával tím, že bude studovat učení Šríly Prabhupády, stejně jako jsme to udělali my. Zejména proto, že jako předseda orgánu, který by měl řídit vedení ISKCONu, on musí být věci znalý spíše nežli neznalý, jinak to bude případ jako když "slepý vede slepého", který Šríla Prabhupád odsoudil.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!