Triumf POP

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 71, 4/2021, str.7

Systém POP (Prabhupada-Only Paradigm – Paradigma - Pouze Prabhupád) IRM trvá na tom, abychom se řídili pouze zaznamenanými pokyny Šríly Prabhupády. To je revoluční v tom, že je běžné, že "oddaní" jakéhokoli filozofického přesvědčení přijímají jako důkaz "svědectví" nebo "Prabhupáda řekl". Zdá se však, že POP nyní pronikl i do ISKCONu. Nedávno na přednášce, kterou vedl 17. 10. 21 v sídle ISKCON UK, guru - který byl zvolen GBC, Kripamoya Dása ("KMD"), bědoval nad vlivem POP v ISKCONu (všechna zdůraznění v QNN přidána):

"V dnešní době mohu i jako žák Šríly Prabhupády říci 'Prabhupáda řekl' a ani jeden člověk v publiku mi neuvěří. Víte proč? Protože další otázka, kterou mi položí, je: 'Prabhudží, mohl bys mi k tomu dát citát, kde to Prabhupáda řekl?'. [...] A jakmile řeknete něco jako: 'No, myslím, že Prabhupáda to řekl...' - jakmile řeknete 'myslím', tak řeknou: 'Aha, on není bona fide. Není autorizovaný. [...] Žijeme v době, kdy musíte bohužel každé tvrzení potvrdit."

1) KMD vysvětluje, jak POP zcela pronikl přinejmenším mezi řadové členy ISKCON. Důvodem je vliv vytrvalého kázání IRM v ISKCONu.

2) KMD také odhaluje mentalitu vedení ISKCONu, když tvrdí, že nutnost řídit se POP a "ověřovat každé prohlášení" je něco, co je "bohužel" třeba udělat. Tedy to, že si vedoucí ISKCONu myslí, že je špatné, když musí předkládat důkazy pro svá tvrzení, a že místo toho bychom měli prostě přijmout každý nesmysl, který uvedou, samo o sobě ukazuje, jak moc POP v ISKCONu potřebujeme.


Kripamoya Dása

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!