Boj proti předsudkům

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 71, 4/2021 Úvodník


Vítej v 71. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Šríla Prabhupáda říká, že filozofii je třeba chápat bez předsudků:

"Nebuďte slepí, ale snažte se o ní uvažovat trochu liberálně [...] Bez předpojatosti, bez předsudků. Nenechte se unášet předsudky. Snažte se pochopit filozofii Čaitanji Maháprabhua a buďte šťastní." 
(Přednáška Šríly Prabhupády, 2. 3. 1975, zvýraznění přidáno)

Předsudek znamená, již slepě dospět k nějakému závěru, aniž bychom předtím zvážili důkazy s otevřenou myslí.

Přesto přístup vedení ISKCONu k pochopení filozofie guru-tattvy neboli pravdy o guruovi, je založen výhradně na předsudcích. Tyto předsudky spočívají v tom, že se kvůli svým touhám předem rozhodli, že protože zde za každou cenu musí být nástupce dikša gurua – budou důkazy zatraceny.

1) Zpočátku, když Šríla Prabhupáda jasně řekl, že bude jmenovat "ritviky"28. května 1977 , a později, 9. července 1977, Šríla Prabhupáda skutečně jmenoval jedenáct "ritviků". Předsudek zaslepil GBC, aby slovo "ritvik" viděli jako "dikša guru"! A tak se zrodilo zónové áčárja fiasko 11 "jmenovaných" dikša guruů.

2) Když pak vyšlo najevo, že Šríla Prabhupáda nejmenoval 11 ritviků, aby se stali 11 dikša guruy, předsudek GBC, že musí být přesto nějakým způsobem dikša guruy, udeřil znovu. Přestože GBC právě uznalo, že vše udělali špatně, přesto nedovolili, aby to ovlivnilo jejich guru program. Nyní tvrdili – zapomeňte co jsme vám řekli předtím, nová teorie je, že "zákon učednické posloupnosti" říká, že každý smí být dikša guruem, pokud vás zvolíme.

3) Později však jejich předsudek, že se každý může stát dikša guruem skrze "zákon učednické posloupnosti", byl znovu opuštěn a místo toho mohou být nyní dikša guruy i "žáci vnuci" ve fyzické přítomnosti svých duchovních mistrů, i když to ten stejný "zákon učednické posloupnosti" zakazoval.

Ve skutečnosti, jak jsme ukázali v BTP 64 (viz "Deset protichůdných guru systémů GBC"), GBC změnili jejich guru systém nejméně desetkrát. Tolik zvratů, racionalizací a protichůdných přemetů je možno pouze proto, že výchozí pozice GBC je vždy taková, že nějakým způsobem tu musí být nástupničtí dikša guruové. Místo aby nechali důkazy diktovat, zda toto má být skutečně ten konečný bod.

4) Zvláštní vydání BTP Vedoucí představitelé ISKCONu dokumentuje, jak vedoucí představitelé ISKCONu sami mnohokrát účinně říkají, že Šríla Prabhupáda je dikša guruem ISKCONu, a nikoliv oni sami. Přesto tento jejich předsudek, že oni musí být dikša guruy, je nějakým způsobem zaslepuje, před pravdivostí jejich vlastních prohlášení.

5) Jak ukazujeme na str. 15 tohoto čísla, jeden guru ISKCONu se skutečně stal tak zaslepen předsudky, že předkládá důkazy pro předpokládané dikša guruy, a zároveň napsal celou knihu proto, aby tyto guruy odmítl!

6) Jiní se také dopouštějí přímo tělesných předsudků. Protože nejsou schopni filosoficky porazit naše argumenty, odpůrci IRM mě prostě napadli na základě rasových a národnostních předsudků tím, že se odvolávali na mé narození jako nějak relevantní pro to, zda argumenty předložené v rámci IRM jsou či nejsou správné. Takto jsem byl očerňován za to, že jsem "Gudžarati" (ze západní Indie - viz BTP 34), "jihoindický bráhman" (viz BTP 39) a "Brit" (viz BTP 37). Proto ani nemají jasno v tom, jaké tělesné předsudky by měli mít, hlavně že je to nějaký předsudek!

Předsudky vedoucích představitelů ISKCONu dále odhalují směšné pokusy kterých se dopouštějí, aby se pokusili tyto předsudky skrýt. Tak například budou tvrdit, že jejich touha po dikša guru nástupcích není založena na předsudcích, ale pouze na přání přísně dodržovat "tradici". Ale pak s vážnou tváří jedním dechem také prohlásí, že proto musí mít systém GBC guruů, který je "unikátní" (GBC Res. 318, 2014), a tudíž se vůbec nedrží "tradice"!

Vedení ISKCONu se musí řídit pokyny, které Šríla Prabhupád skutečně vydal a ne se nechat zaslepit předsudky a pouze předpokládat, že oni musí být nějak nástupnickými guruy.  

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!