ISKCON Indie následuje příkladu IRM

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 72, 1/2022, str.5

V mnoha našich předchozích číslech jsme se přímo zabývali konkrétními námitkami, které předložil ISKCON Indie proti návrhu GBC zavést dikša guru ženy (Female dikša gurus - FDG). Vedoucí představitelé ISKCON Indie nyní předložili usnesení, které vyplývá ze závěrů, které jsme předložili při zkoumání jejich námitek proti FDG. Citace ve vystínovaných rámečcích pocházejí z usnesení, které vypracovalo Předsednictvo – Bureau (orgán, který řídí ISKCON v Indii) dne 6. 1. 22, které bylo následně sdíleno Výkonným výborem GBC. Všechna zvýraznění jsou přidána.

Systém guruů GBC je nejasný

"Vzhledem k tomu, že systém dikša guruů, který má orgán GBC v současné době zaveden, není jasný v mnoha ohledech, jako například [...] kvalifikace dikša gurua [...]. systém guruů zavedený GBC potřebuje úplné vyjasnění [...] nedává dobrý smysl, aby se současný nejasný systém mužských dikša guruů (MDG) rozšířil o FDG [...] vyjasnění otázky obecného dikša gurua přirozeně vnese jasno i do FDG. předsednictvo si přeje přistupovat k této otázce také z pohledu nejasného systému mužských dikša guruů".

Vedoucí představitelé indického ISKCONu se tedy shodují, že:

1) Systém guruů GBC je nejasný, včetně základních záležitostí, jako je např kvalifikace dikša gurua;

2) Proto nyní chtějí náhle znovu přezkoumat zavedený GBC systém mužských dikša guruů ("MDG"), který až dosud nadšeně podporovali! K tomuto přezkoumání je přiměla skutečnost, že rada GBC zavedla FDG.

Tyto body vyplývají z mnoha článků v BTP, které neustále dokazují, že postoj ISKCON Indie, kdy se zároveň staví proti FDG a zároveň podporuje MDG, je neudržitelný - např:

a) V článku z BTP 64 "Obě strany poraženy stejnými citáty" jsme ukázali, že skupiny na obou stranách sporu o FDG nemají vůbec jasno v tom, jaký guru systém Šríla Prabhupád nařídil, protože ty citáty, které používají obě strany, při podpoře nástupnických dikša guruů po Šrílovi Prabhupádovi, porážejí MDG i FDG!

b) V článku z BTP 64 "Guru propagátor přijímá argumenty IRM" jsme ukázali, že při oponování FDG musel vůdce ISKCON Indie Basu Ghosh Dása přijmout IRM argument, že citáty běžně předkládané k autorizaci mužských dikša guru nástupců, ve skutečnosti vůbec nejsou důkazem pro jakékoli dikša guru nástupce.

c) V článku z BTP 64 "Deset protichůdných guru systémů GBC" jsme ukázali, že návrh GBC o FDG předkládá nesmyslnou myšlenku, že FDG musí podléhat určitým kvalifikacím, kterým MDG nepodléhají.

d) V článku z BTP 67 "ISKCON GBC Guru odsuzuje systém guruů" jsme ukázali, že kvalifikace pro MDG musí být stejná jako ta, která je vyžadována od FDG.

A tak dále. Z toho vyplývá, že ISKCON Indie prostě konečně "dohání" IRM!

Zastavte všechny GBC guruy!

"Není jasné, zda existuje nějaké společné základní porozumění [...] s ohledem na systém dikša guruů [...] Předsednictvo očekává, že výše uvedená úvodní studie bude hotova maximálně za jeden rok [...] Předsednictvo rovněž rozhodlo vyžadovat na toto období moratorium na FDG a schvalování všech nových guruů, mužů i žen. Indické Předsednictvo tímto vyzývá orgán GBC, aby podobně vyhlásil moratorium na FDG, a schvalování všech nových guruů, mužů i žen [...] moratorium na FDG bude trvat až do úplného vyřešení systému dikša guruů."

IRM také vždy zastávalo stanovisko, že by neměli být vytvářeni žádní dikša guruové, protože GBC plně nepochopilo pokyny Šríly Prabhupády týkající se této věci. A v návaznosti na část usnesení citovanou v předchozí části, ISKCON Indie pokračuje, že vzhledem k tomu, že po více než čtyřiceti letech stále existuje naprostý zmatek v systému dikša guruů GBC, pokud a dokud nebude tato věc vyjasněna, nemělo by GBC schvalovat žádné nové GBC guruy, ať už muže nebo ženy.

Můžeme však poznamenat, že stanovisko ISKCON Indie nejde dostatečně daleko. Uvádějí, že nevytváření dikša guruů je oprávněné, protože současný systém GBC dikša guruů, který by je vytvářel, je nejasný, a proto tento zmatek je třeba nejprve plně vyřešit. Nicméně, podle stejné logiky, by však všichni současní dikša guruové měli také odstoupit nebo být suspendováni, dokud nebude tato otázka plně vyřešena. Protože oni byli vytvořeni právě tímto "nejasným" a nevyřešeným guru systémem GBC. Pokud tedy mohou oni zůstat dikša guruy, pak na stejném základě mohou být vytvořeni i noví guruové. Proto by podle své vlastní logiky měl ISKCON Indie požadovat, aby byla pozastavena činnost všem dikša guruům, dokud nebude tato otázka plně vyřešena. V opačném případě to bude vypadat, že postoj ISKCON Indie je spíše pokrytecký a sebestředný nežli filozofický, a byl vymyšlen pouze ve snaze zastavit FDG.

Odmítnutí GBC

Indický kontinentální výbor (dále jen "ICC") (další orgán složený z lídrů ISKCONu v Indii) uvedl ve svých vlastních usneseních:

"Současné zavedení ženských guruů je [...] deviantní a zkresluje učení Šríly Prabhupády [...] indičtí vůdci nebudou podporovat, aby v tak důležité otázce, jako je zasvěcování, existovaly paralelní standardy [...]. Proto je rozhodnuto, že: dokud nebude usnesení GBC o FDG staženo GBC orgánem, nebude ICC uznávat GBC jako autoritu a bude protestovat ne spoluprací."

Postoj IRM byl od samého počátku vždy takový, že nemůžeme následovat současné GBC jako autoritu, zatímco se toto odchyluje a zkresluje učení Šríly Prabhupády, pokud jde o nástupnické dikša guruy. Například jsme v roce 1998 napsali, že GBC nelze následovat, pokud: "GBC nenásleduje Šrílu Prabhupádu." ("Čakra torpéduje hlavní důkazy GBC!"; iskconirm.com/chakra).

Nyní vidíme, že nás vedoucí představitelé ISKCON Indie konečně kopírují i v této věci, neboť kromě výzvy k moratoriu na všechny další dikša guruy, také odmítli GBC ze stejného důvodu jako my: tedy kvuli povolování nástupnických dikša guruů, které podle nich Šríla Prabhupád neautorizoval! Můžeme si také všimnout toho pokrytectví, neboť když toto dělá IRM, ti samí lídři ISKCONu podporovali, abychom byli zakazováni a napadáni, protože nepřijímáme "autoritu" GBC.

Závěr

Jak jsme viděli v předchozím článku, vedoucí představitelé ISKCON Indie čtou BTP. A zde můžeme pozorovat, jaký vliv na ně má, protože jsme jim ukázali, že je chyba v tom, že se staví proti FDG, aniž by se zároveň stavěli proti MDG. A tak jsou nyní nuceni uznat, že se musí nejprve pokusit představit systém dikša guruů. V němž bude možné ospravedlnit i MDG.


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!