Všichni kromě Šríly Prabhupády

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 72, 1/2022 Úvodník


Vítej v 72. vydání časopisu Zpět k Prabhupádovi - Back To Prabhupada (BTP).

Poslední usnesení GBC (pro rok 2021, ale vydané až na konci ledna 2022) odhalilo masivní nárůst guru franšízy GBC:

a) Nyní dali plnou moc všem "žákům vnukům", aby se stali dikša guruy, tím, že smetli podmínky, které dříve existovaly - viz str. 6-7.

b) Dikša guruem se mohou stát dokonce i ti, kteří gurua nemají - viz str. 6-7.

c) V BTP 64 jsme již dříve informovali o tom, že GBC v usneseních z roku 2019 v zásadě povoluje dikša guru ženy. Později nebyly přijaty, protože GBC je chtěla nejprve projednat s ISKCON Indie. Nyní však GBC přijala zákon, který je potvrzuje - viz strana 5 a zadní strana.

V podstatě to znamená, že každý člověk v ISKCONu (kromě nových bhaktů) se nyní může stát dikša guruem. Člen GBC Praghoša Dás ("PD"), který mluvil konkrétně o této expanzi dikša guruů, prohlásil:

"Ať tak či tak, je 7,5 nebo 8 miliard lidí na planetě, chceme, aby se každý z nich stal oddaným a pak, aby se každý z nich stal guruem. Nikdy bychom tedy neměli přemýšlet o tom, že by se to mělo omezit, mělo by se to rozšířit tak moc, jak je to možné."
(PD rozhovor, 16. 2. 22)

Chtěli by tedy, aby se každý na planetě stal dikša guruem, a tato možnost by se neměla "omezovat", ale naopak "co nejvíce zvyšovat".

Nicméně, jednou osobou, která se v ISKCONu stále nemůže stát dikša guruem, je však samotný Áčárya ISKCONu, Šríla Pradbhupád. GBC tedy tvrdí, že dikša guruem se může stát doslova kdokoli jiný nežli Šríla Prabhupád. Ze stejného výše uvedeného rozhovoru, který je citován ve stínovaných rámečcích níže, uvádí PD 2 důvody, které ospravedlňují toto masové rozšíření dikša guruů (všechna zvýraznění přidána):

1) "čím méně něčeho máte, tím vzácnější se to stane [...] a vytváří to tak nějak celé, víte, řekl bych tak nějak, nadměrné zaměření se na těch pár sloužících. Takže mít více dikša guruů také pomůže demystifikovat tuto současnou dynamiku, kterou máme v ISKCONu, co se týče dikša guruů."

PD tedy navrhuje, že zmenšení "vzácnosti" guruů volených GBC tím, že jich bude vytvořeno více, sníží zaměření se na ně. Šríla Prabhupád však učil, že bona fide dikša guru má být pro žáka "vzácný", neboť je "stejně dobrý jako Bůh": "guru je stejně dobrý jako Bůh" (Nauka o seberealizaci, 2a: "Co je guru?").

A sám PD již dříve uznal, že soustředění se na dikša gurua a jeho zbožňování je přirozeným postojem žáka (Rozhovor s PD, 18. 11. 20). Jediné, čeho tedy toto "řešení" dosáhne, je drastický nárůst problému, přičemž konkurentů Šríly Prabhupády jednoduše mnohonásobně přibude.

2) PD se také odvolává na Šrílu Prabhupádu, který prohlásil -.

"Obecně platí, že duchovní mistr, který neustále poučuje žáka v duchovní vědě, se později stane jeho zasvěcujícím duchovním mistrem."
(Č.č., Adi-Líla, 1.35, výklad)

- a poznamenává, že to znamená:

"Kdokoli je tvým významným šikša guruem, stane se také tvým dikša guruem."

GBC však uznává, že Šríla Prabhupád bude vždy "předním šikša guruem" každého v ISKCONu (usnesení GBC 614, 2002). A PD šel dříve ještě dál, když prohlásil, že termín "přední šikša guru" "není vlastně dost silný" a že "Šríla Prabhupád je [...] úplněk a všichni ostatní šikša guruové a dikša guruové, jsou jen jako ty malé hvězdičky, které jsou kolem toho měsíce" (Rozhovor s PD, 18. 11. 20).

Protože tedy GBC a PD dali jasně najevo, že prominentním šikša guruem v ISKCONu bude vždy Šríla Prabhupád, PD vlastně nabízí odůvodnění toho, proč je Šríla Prabhupád v ISKCONu dikša guruem každého člověka, a nikoli zamýšlené odůvodnění masového rozšíření dikša guruů, které GBC navrhla!

Program zastínění Šríly Prabhupády tedy pokračuje v neztenčené míře a bez odůvodnění.

Děkuji ti a Hare Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!