Realita versus fantazie

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 73, 2/2022, Editorial


V
ítej v 73. vydání časopisu Zpět k Prabhupádovi - Back To Prabhupada (BTP).

Během diskuse o "otázce ritviků" (hnutí za obnovenu původní pozice Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu) mezi členy GBC Pančaratnou Dásou ("PRD") a Kaunteyou Dásou ("KTD"), členy týmu pro strategické plánování, byl vyjádřen údiv nad tím, jak někdo může stále věřit, že Šríla Prabhupád stále zůstává dikša guruem ISKCONu. KTD tedy prohlásil (všechny citace zvýrazněné v textu jsou z této diskuse, která se konala 13. 12. 21):

"Upřímně řečeno, osobně mě to překvapuje, že na světě stále existují lidé, že ve světě stále ještě existují skupiny oddaných, kteří nějakým způsobem stále věří v to věří."

Důvody takového překvapení jsou však ještě překvapivější, protože jsou založeny na fantazii.

1) KTD uvádí, že když mluví o "ritvicích", kteří budou jmenováni k zasvěcování jeho jménem v Indii, Šríla Prabhupád poznamenává: "Já jsem v Indii". KTD tvrdí, že tato poznámka (správný citát ve skutečnosti zní "Indie, já jsem zde" - Rozhovor, 7. 7. 1977) dokazuje:

"hovořili o době, kdy byl Šríla Prabhupád přítomen. My nemluvíme o něčem navždy nebo po jeho odchodu."

Ano, mluvíme o době, kdy byl Šríla Prabhupád fyzicky přítomen. Protože systém ritvik měl začít fungovat téměř okamžitě, pouhé dva dny po tomto výroku Šríly Prabhupády „Indie, já jsem zde", zatímco byl fyzicky přítomen. Nikdy však nebylo zpochybňováno, že systém ritvik měl být zahájen za fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády. Otázkou je, měl být systém ukončen na konci fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády? Proto citát "Indie, já jsem zde", který zmiňuje KTD, nám pouze říká, kdy měl systém začít. Neříká, kdy měl skončit. To že se Šríla Prabhupád odvolává na to, kdy měl ritvik systém začít, nemá žádný vztah k tomu, kdy měl být ukončen. Pro to bychom museli vyhledat pokyny Šríly Prabhupády, které se týkají ukončení systému. Žádný takový pokyn k ukončení však neexistuje, to znamená, že to nemělo být ukončeno.

2) PRD uvádí, že GBC nemůže akceptovat, že Šríla Prabhupád zůstává dikša guruem ISKCONu, protože:

"Jak je možné, že by Šríla Prabhupád nuloval všechno, co do té doby řekl o tom, že jeho žáci budou zasvěcovat své vlastní žáky."

Jenže Šríla Prabhupád neřekl, že jeho žáci budou zasvěcovat své vlastní žáky. Všimněte si, prosím, tří podtržených slov a uvidíte, že není žádný takový pokyn Šríly Prabhupády, který by tyto 3 prvky obsahoval. Proto neexistuje nic, ani "všechno", co by Šríla Prabhupád musel "nulovat", pokud nadále zůstává dikša guruem ISKCONu.

3) Každý, kdo čte BTP, si všimne, že vedoucí představitelé ISKCONu nás jen zřídka citují přímo, místo toho se spoléhají na vymyšlené "slaměné" argumenty, týkající se toho, co údajně říkáme. Nejsou si tedy ani plně vědomi toho, jaký je ve skutečnosti náš postoj. A předchozí bod ukazuje, jak si vedoucí představitelé ISKCONu ani pořádně neuvědomují fakta ohledně svých vlastních argumentů, které prezentují. Zatímco, jak naše BTP články ukazují, když se odvoláváme na argumenty druhé strany, vždy citujeme vedoucí ISKCONu doslovně a reagujeme přesně na to, co uvádějí. Proto, zatímco my jsme plně obeznámeni s argumenty obou stran sporu, druhá strana není plně obeznámena s argumenty ani jedé strany!

Proto není překvapivé, že vedoucí představitelé ISKCONu mohou považovat za "překvapivé", že existuje mnoho oddaných, kteří uznávají, že Šríla Prabhupád zůstává v ISKCONu dikša guruem, když chápání situace vedoucími ISKCONu je založeno spíše na fantazii než-li na faktech. Ti, kdo žijí ve fantazii, budou vždy shledávat realitu překvapující. V BTP 17 (viz "Bomba GBC: 'Nemáme žádný guru pokyn'") jsme zdokumentovali přiznání, že systém guruů ISKCONu je založen na čtení mysli místo na pokynech Šríly Prabhupády. A tudíž, stejně jako zastánci guru podvodu shledávají náš postoj, čtenáři BTP také považují za "překvapivé", že"na světě stále existují lidé, kteří tomu nějakým způsobem stále věří" (tomuto guru podvodu). Rozdíl je však v tom, že pouze my žijeme v realitě.

Děkuji ti a Hare Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!