Z ritvika ilegálním guruem

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 73, 2/2022


GBC radou zvolený guru JS Kadamba Kánana Svami (“KKS”) je známý v ISKCONu tím, že jako jeden z prvních žák-vnuk guruů, začal zasvěcovat za fyzické přítomnosti svého gurua – GBC radou zvoleného JS Jayadvaity Swamiho (“JAS”). On takto prolomil “zákon žákovské posloupnosti”, který říká, že pouze po fyzickém odchodu gurua je vůbec možné pro žáka, aby zasvěcoval .

za života svého duchovního mistra přivádíš případné žáky k němu, a v jeho nepřítomnosti nebo po jeho odchodu můžeš přijímat žáky bez jakýchkoliv omezení. Toto je zákon žákovské posloupnosti.”
(dopis Šríly Prabhupády Tušta Kršnovi, 2/12/75)

V přednášce z 29/4/22 KKS odhaluje, jak se takové nezákonné porušeni zákona vytváří. Všechny podbarvené citace jsou z této přednášky. Všechna zvýraznění jsou doplněna.

Byl jsem ritvik

“On [JAS] řekl: “Tak, můj plán je, že ty budeš zasvěcovat žáky v mém zastoupení (on my behalf)” […]. Já jsem řekl, “myslíš ritvik?” On řekl, “ano”. Já říkám, “ale ty přece víš, že tohle GBC nikdy neschválí“. On říká, „ne, není žádný zákon proti tomu”. [...] ten dopis z 9.července je dopisem, který [sic] napsaný o žácích Šríly Prabhupády [...] začíná to slovem “odteďka” a poté se tam říká, že ty určíš nějaké lidi, aby zasvěcovali v jeho zastoupení. Takže co udělal Jayadvaita swami? Napsal dopis datovaný 9.července, který začíná slovy : “Odteďka, všem chrámovým prezidentům…””

KKS zde popisuje, jak ho JAS na začátku jmenoval, aby jednal jako ritvik, který bude zasvěcovat žáky v zastoupení za JAS, uplně stejně jako ritvik zástupci zasvěcovali žáky pro Šrílu Prabhupádu, dokonce šel až tak daleko, že napodoboval dopis Šríly Prabhupády z 9.července. Vidíme, že JAS byl velice nadšený založit svůj vlastní ritvik system, a tvrdil, že “není žádný zákon proti tomu” a zároveň je naprosto proti tomu, aby pokračoval ritvik systém Šríly Prabhupády. Ačkoli zde také není “žádný zákon” od Šríly Prabhupády, proti tomu, aby takový systém pokračoval po fyzickém odchodu Šríly Prabhupády. Jak dále uvidíme, JAS pokračoval dál a pokrytecky přijmul další systém, proti kterému však definitivně zákon byl.

Tanečky GBC

“ a pak přišel předseda GBC a říká: “Jayadvaito swami, Kadambo Kánano swami, tohle nemůžete dělat (ten ritvik)…. Jayadvaita maharája říká, “Proč ne?” On na to, “Je to proti zákonu“. Maharája řekl, “Kterému zákonu?”[...] a pak měli naléhavou nouzovou schuzi a pak se to stalo. Tímto ritvik způsobem jsem zasvětil dva žáky[...] Ale potom GBC zjistilo, že to bylo příliš komplikované, takže nás požádali, abychom to udělali regulérně.

KKS odhaluje další přemety, které dělá GBC ohledně tohoto zasvěcování žáky-vnuky, jelikož popisuje jak:

1) předseda GBC je nejprve proti tomu, aby KKS jednal jako ritvik Jayadvaity swamiho jelikož je to “proti zakonu”;

2) potom schválili, aby KKS jednal jako ritvik JAS, a zřejmě tedy asi souhlasili s tím, že proti tomu žádný “zákon“ není;

3) pak jsou znovu proti tomu, aby KKS jednal jako ritvik JAS protože je to příliš “komplikované” a namísto toho chtěli, aby se KKS stal regulérním dikša guruem. I přesto, že to je definitivně porušení “zákona žákovské posloupnosti”, který je citovaný na začátku, který jinak GBC mocně vzývá (viz. článek z minulého čísla “Hnutí bez filozofie”).

Takže zde vidíme přinejmenším trojitou kontradikci.

JAS “prolomil” zákon!

KKS potom vyzdvihuje jak JAS prolomil “zákon žákovské posloupnosti”:

“Tak Jayadvaita Maharaja to doslova rozbořil. Ja nevím, jak to udělal, ale on to dokázal. Prolomil, otevřel nemožné, neprostupná zeď a on ji prostoupil. Takže ať je to jak je, jsem tady, stal jsem se duchovním mistrem v přítomnosti svého duchovního mistra.”

KKS tady ještě zdůrazňuje tu nezákonnost Jayadvaitova jednání, jak to zbourání zákona bylo vlastně “nemožné”; “neprostupné”. Takže to JAS musel “doslova rozbořit”. A to všechno i přes to, že sám JAS se odvolával na přesně tento zákon, když se snažil porazit ritvik systém Šríly Prabhupády.

To že duchovní mistr zasvěcuje dokud nezemře a pak pokračují v zasvěcování jeho žáci je normální systém. Na tom se všichni shodneme. To je to, co Šríla Prabhupád říkal celou dobu, co byl s námi.”
(Kde dělají ritvici chybu,
JAS, 1996)

Vidíme jak pokrytecky JAS “použil” tento zákon, pouze proto, aby se snažil zastavit Šrílu Prabhupádu v tom, zůstat dikša guruem ISKCONu.

JAS to nepřijímá

V jedné přednášce, JAS poukazuje na argument IRM, že aby se někdo mohl stát dikša guru nástupcem v ISKCONu, musel by předtím k tomu obdržet pokyn od Šríly Prabhupády, a JAS tvrdí ohledně našeho požadavku ohledně tohoto pokynu, že:

Ti, kteří si toto myslí dokonce ani neví, jak by takový pokyn měl vlastně vypadat. Má to být napsané písemně? Může to být ústní pokyn..?”
(JAS přednáška 4/5/22)

Ale to je falešné tvrzení. My víme přesně, jak má takový pokyn vypadat. Po 9.červenci 1977, každý templ prezident a GBC dostal instrukce, prostřednictvím celosvětového nařízení uvnitř hnutí, které podepsal Šríla Prabhupád, že všechna zasvěcení se budou provádět prostřednictvím ritvik systému. Je zcela jasné, že pokud by se tento systém měl ukončit a nahradit systémem nástupnických dikša guruů, to by vyžadovalo srovnatelný napsaný proti-pokyn, který by byl podobně rozeslán celému hnutí. Jinak by se žádný templ prezident nedozvěděl, že má přestat následovat ritvik systém Šríly Prabhupády a místo toho dovolit těmto novým takzvaným dikša guruům, aby chodili do jejich templu a začali zasvěcovat každého!

JAS potom tvrdí o IRM, že:

A dokonce i když existuje písemný pokyn jednomu žáku, “ ty zůstaň, ty pokračuj tímto způsobem, a v budoucnu budeš schopen zasvěcovat žáky sám za sebe”, tak oni to nepřijímají(JAS přednáška 4/5/22)

Ten dopis citovaný na začátku od Šríly Prabhupády Tušta Kršna Dásovi, kde vysvětluje “zákon žákovské posloupnosti” je tím dopisem, na který se zde JAS odkazuje. Ale tento dopis ve skutečnosti nedává pokyn, aby kdokoliv nahradil Šrílu Prabhupadu, jako dikša gurua ISKCONu. Pouze označuje dobu, ve které je toto teoreticky možné, aby se to odehrálo. A my to přijímáme. Ale, jak jsme výše dokázali, je to ve skutečnosti JAS, který “to nepřijímá”, jelikož tak nestydatě porušil tento zákon.

Závěr

Chtěli bychom poděkovat KKS, že předložil důkazy o protimluvech a pokrytectví jak GBC, tak svého vlastního gurua, JAS.


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!