Miluj Kršnu, miluj svět

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 74, 3/2022 Úvodník


Vítej v 74. čísle časopisu Zpět k Prabhupádovi (Back To Prabhupada (BTP)).

Bhaktivedanta Manor, ústředí ISKCONu ve Velké Británii, pořádá placený kurz s názvem "Váš vztah k sobě samému", který vede GBC zvolený guru HG Mahatma Dasa ("MAD"). V reklamě na kurz se přiznává, že o základech kurzu se "nikdy pořádně nemluvilo":

"Mluvíme o našem vztahu s Krišnou, Prabhupádou, našimi guruy a ostatními oddanými, ale nikdy ve skutečnosti nemluvíme o našem vztahu k sobě samým. [...] málokdo z nás ho hlouběji zkoumá."

To proto, že Šríla Prabhupád nikdy neučil, že bychom měli "mluvit o svém vztahu k sobě samým" nebo ho "hluboce zkoumat", protože cílem vědomí Kršny je myslet stále na Kršnu a být si vědomi pouze Kršny!

"V tomto verši je velmi důležité sanskrtské slovo mat-paraù. Naznačuje, že člověk nemá v životě žádný jiný cíl než jednat s vědomím Kršny a jen proto, aby uspokojil Kršnu. A při této činnosti by měl člověk myslet pouze na Kršnu: "Byl jsem Kršnou pověřen, abych splnil tuto konkrétní povinnost.""
(Bg., 18.57, výklad, všechna zvýraznění v Editoriálu doplněna)

To je opak vědomí sebe sama.

Přesto MAD vytvořil celý kurz na základě toho, že učí lidi, aby si byli více vědomi sami sebe, a prosazuje, že musíme začít tím, že se zaměříme na to, abychom byli "soucitní", "tolerantní" a "laskaví" sami k sobě, a teprve potom se můžeme začít správně chovat k ostatním, jak uvádí reklama:

"Jak se chováme sami k sobě, tak se chováme k ostatním. Když se přijímáme, odpouštíme si a soucítíme sami se sebou, jsme vstřícnější, shovívavější a soucitnější k ostatním. Když jsme upřímní sami k sobě, jsme upřímnější i k ostatním. Když jsme tolerantní sami k sobě, jsme tolerantní i k ostatním. A když jsme laskaví sami k sobě, jsme laskavější i k ostatním. [...] Jak můžeme být více sebe-přijímající"

Ale to je návrat na začátek, protože Šríla Prabhupád učí, že musíme začít nejprve s Kršnou a pak se automaticky budeme vztahovat v plné lásce ke všem ostatním:

"Naše skutečná identita by měla být: "Jsem Kršnův." Když takto uvažujeme, uvažujeme ve vědomí Kršny. Jedině tak může vzniknout univerzální láska mezi všemi živými bytostmi. Kršna je spojen se všemi jako věčný otec, a proto když navážeme vědomý vztah s Kršnou, budeme spojeni  se všemi. Když se někdo ožení, automaticky naváže vztah s rodinou svého partnera. Podobně, když obnovíme svůj původní vztah s Kršnou, navážeme skutečný vztah se všemi ostatními."
(Vědomí Kršny Ten Nejlepší dar (1974))

Jelikož se v reklamě přiznává, že -

"Mahatma Prabhu osobně vykonal tento druh práce sám na sobě".

- znamená to, že se MAD chlubí tím, že osobně následoval cestu vědomí sebe sama, spíše nežli cestu vědomí Kršny podle Šríly Prabhupády, i když tvrdí, že je dikša guru a tak "dobrý jako Bůh", nástupce Šríly Prabhupády.

Již jsme ukázali, jak daleko se hnutí ISKCON vzdálilo od Šríly Prabhupády a jeho učení. Nejenže se zbavili Šríly Prabhupády jako dikša gurua, ale zbavili se i mnoha jeho učení, jak dokumentujeme v každém vydání. Nyní jsme však dokonce svědky pohybu pryč od Kršny. ISKCON vlastně nyní formálně učí spíše vědomí sebe sama nežli vědomí Kršny! V popisu toho, co se bude na kurzu skutečně dít, se totiž slova Kršna nebo Šríla Prabhupád neobjevují ani jednou.

Někteří lidé kritizují IRM, že je zbytečné a nepřináší nic "praktického". A přesto jsme potřební na to, abychom ISKCONu připomněli, že hnutí pro vědomí Kršny je o vědomí Kršny. To je docela praktický a potřebný přínos! Ti, kdo mají být v ISKCONu nejpokročilejší, jeho "guruové", by se měli řídit alespoň základy.

Děkuji vám a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!