Udělat to správně, právě teď

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 75, 4/2022 Úvodník


Vítej v 75. čísle časopisu Zpět k Prabhupádovi (Back To Prabhupada (BTP)).

IRM se věnuje tomu, aby filozofie a normy řečené Šrílou Prabhupádou byly brány jako správné a měli přednost, před vším ostatním. Bez toho, aby se toto udělalo jako první, se vše ostatní stává zbytečným, protože se jednoduše věnujeme odchylkám, místo abychom se věnovali vědomí Kršny. Podpora pro toto poslání IRM přišla také z neočekávané strany, a to od JM Kripamoya Dáse ("KMD") zvoleného gurua GBC, který vysvětluje, proč je naprosto nezbytné, aby se přijalo to, co Šríla Prabhupád řekl právě teď, a proč je to absolutně nezbytné:

"Je velmi důležité přijmout to právě teď. [...] Cokoliv uděláme teď, je zopakováno další generací, a to se pak zopakuje generací následující. [...] Čistota – a věrnost tomu, co nám dal Prabhupáda jsou rovnocenně důležité, protože to bude pokračovat po celé generace, a pokud teď uděláme chybu, bude těžké to napravit."
(KMD, www.jswami.info/kirtana-standards-and-purity-of-consciousnes, archivováno 2. 11. 22)

A jeho kolega GBC zvolený guru JS Jayadvaita Svámí ("JAS") souhlasil:

"Podstatné je, že cokoli nyní uděláme, stanoví standard a ten se pak začne předávat z generace na generaci, takže pokud to uděláme špatně, tak to co uděláme špatně, se bude předávat dál"
(JAS, "Kírtanové standardy Šríly Prabhupády", 1. část semináře, prosinec 2019)

Tudíž, chyby, kterých se dopustíme nyní, budou v průběhu času opakovány a bude prakticky nemožné je později nějak napravit. Sám Šríla Prabhupád zdůrazňoval nebezpečí, které hrozí, při provádění jakýchkoliv změn v programu vědomí Kršny, který zavedl. Jelikož se časem tyto změny budou nabalovat, takže samotná myšlenka Kršna vědomí se zcela "vypaří":

"Co se týče této pouliční šou (Road Show) a této vesnice jógy (Yoga Village), tyto věci by měly být zastaveny. Jednoduše provádějte náš kírtan. [...] Tento inovační duch zničí toto naše hnutí. [...] Postupně se myšlenka vědomí Kršny vypaří: další změna, další změna, každý den další změna. Přestaňte s tím vším."
(Dopis Šríly Prabhupády, 5. 11. 1972, všechna zvýraznění výše a ve zbytku tohoto vydání doplněna)

Bohužel k takovému "vypařování" již došlo. Odchylky od učení Šríly Prabhupády se rozšířily do takové míry, že se ISKCON již vůbec nepodobá tomu, čím byl v době fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády. A to do té míry, že je nyní prakticky úplně jiným hnutím. Ve stručném shrnutí jsme to zdokumentovali zde:

BTP 30: Nová mise ISKCONu (iskconirm.com/30)
BTP 38: Nové Sahadžijá Hnutí (iskconirm.com/38)
BTP 50: ISKCON po 50 letech (iskconirm.com/at50).

I přesto však odchylky stále pokračují, mutují a ještě více se šíří, například nedávným formálním uzákoněním "letadlové guru-tattvy" ze strany GBC. V tomto případě jsou duchovní principy stojící za guru-tattvou zcela zavrženy a místo toho se platnost dikša gurua určuje podle toho, kde se nachází její nebo jeho letadlo. (viz například článek BTP 72 "Institucionalizace letadlové-tattvy"). Je samozřejmě také ironické, že navzdory svým krásným a zbožným slovům KMD a JAS sami stojí v čele nedodržování standardů Šríly Prabhupády, jak jsme zdokumentovali v mnoha předchozích číslech BTP a jak ještě budeme ukazovat i v tomto čísle.

Je tedy jistě zásadní, abychom to "dali do pořádku, a právě teď", ale to se ve skutečnosti musí dít prostřednictvím zaznamenaných pokynů Šríly Prabhupády neboli podle POP (Prabhupada-Only Paradigma). Nicméně vedení ISKCONu, jak jsme zdokumentovali, buď ignoruje pokyny Šríly Prabhupády nebo si je vymýšlí. Ve skutečnosti, jak jsme ukázali v předchozím čísle, dokonce mění knihy Šríly Prabhupády.

Není tedy divu, že pokud se člověk nedrží POP, skončí odchylováním se. Vedoucí představitelé ISKCONu mohou odmítnout "dát to do pořádku", ať už nyní, nebo kdykoli jindy, ale tisíce dopisů čtenářů, které jsme obdrželi, svědčí o faktu, že existuje mnoho lidí, kteří chtějí znát pravdu a oceňují, že je někdo nasměruje na správnou cestu. Právě pro ně BTP existuje.

Děkuji vám a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Kripamoya Dása

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!