Diskriminace proti Prabhupádovi

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 76, 1/2023 Úvodník


Vítej v 76. čísle časopisu Zpět k Prabhupádovi (Back To Prabhupada (BTP)).

Níže uvádíme řadu otázek, které jsou dnes v ISKCONu aktuální:

a) Jak dokumentujeme na straně 12, Šríla Prabhupád a jeho učení je rozsáhle napadáno různými lídry ISKCONu.

b) ISKCON Indie, reprezentovaný svým organizačním orgánem, ICC (Indian Continental Committee), prohlásil, že GBC (Governing Body Commission) ISKCONu je deviantní, a proto odmítají jeho autoritu:

"současné zavedení ženských dikša guruů je [...] deviantní a zkresluje učení Šríly Prabhupády […] Proto je rozhodnuto, že: dokud nebude usnesení GBC o FDG orgánem GBC staženo, nebude ICC uznávat GBC jako autoritu a bude protestovat nespoluprací."
(Usnesení vypracované předsednictvem ISKCON Indie dne 6/ 1/ 22)

c) GBC radou zvolený guru JS Bhakti Vikáš Swami ("BVKS") prohlašuje, že GBC jsou "nepřátelé" a "válčí" proti pokynům Šríly Prabhupády:

"systematický odpor vůči pokynu Šríly Prabhupády zavést varnašrámu. [...] GBC se chová jako nepřátelé pokynů Šríly Prabhupády [...] vedení ISKCONu pokračuje ve válce proti jasně daným pokynům Šríly Prabhupády ".
(BVKS, diskuse s Basu Ghošem Dásou, 13. 1. 23)

d) IRM uvádí, že GBC by měla držet Šrílu Prabhupádu v centru tím, že ho ponechá jako Áčárju a dikša gurua ISKCONu, přesně tak, jak to nařídil.

1) GBC je určeno k tomu, podporovat Šrílu Prabhupádu a chránit jeho učení, a proto lze očekávat, že GBC podnikne kroky ohledně výše uvedeného bodu a). A pokud by GBC podnikla kroky proti kterékoli ze stran zapojených do bodů b), c) a d), dalo by se očekávat, že podnikne kroky proti všem, protože všechny zahrnují zpochybňování postoje GBC k filozofickým otázkám. V případě bodů a) až d) však GBC podnikla kroky pouze proti jedné straně. Chce někdo hádat proti které?!

2) Pokud jde o bod b), GBC místo toho, aby podnikla kroky, kapitulovala, jak ukazujeme v článku na straně 5. Co se týče bodů a) a c), GBC proti zúčastněným nepodnikla žádné kroky. V případě d) však byla přijata přísná opatření zahrnující vyloučení každého, kdo se odváží přijmout Šrílu Prabhupádu jako stálého Áčárju a dikša gurua ISKCONu.

3) Tyto reakce, které byly či nebyly přijaty, představují nesporná fakta týkající se toho, co se stalo. Rozdílnost v přijatých opatřeních je tak zjevná, že každý neutrální člověk zvenčí by byl schopen odvodit, o co jde, pouhým pohledem na tato nesporná fakta, aniž by měl jakékoliv znalosti či názory na skutečné záležitosti:

i) Z reakcí na body a) a d) lze usoudit, že ISKCON nechrání Šrílu Prabhupádu, ale spíše chrání samy sebe před tím, aby byl Šríla Prabhupáda guruem.

ii) Pokud jde o odpověď na položku b), taková kapitulace by znamenala, že ve hře jsou spíše politické než filozofické úvahy. (A zdá se, že je to přesně tak. V nedávném rozhovoru z 8. 1. 23 GBC radou zvolený guru JM Kalakantha Dása řekl, že mu zástupce GBC sdělil, že kapitulace byla způsobena tím, že "chrámy v Indii mají 70 % majetku ISKCONu" a "takže se jim musíme tak trochu podřídit").

iii) Co se týče bodů b) a c), buď jsou GBC devianti a nepřátelé Šríly Prabhupády, jak je tvrzeno, nebo, pokud nejsou, pak ti, kdo taková urážlivá a nehorázná tvrzení vyslovili, jsou v naprosté iluzi ohledně bezúhonných a poctivých členech GBC. Obě strany však stále věří, že bez ohledu na to, který výsledek je správný, jsou všichni stále tak "dobří jako Bůh" dikša guruové, což je zjevně protichůdný závěr. Který by znamenal, že jediným převažujícím problémem je, že všechny zúčastněné strany si chtějí pouze zachovat svůj vlastní dikša guru status.

iv) Vzhledem k výše uvedenému se tedy GBC rada provinila tím, že se nechová konzistentně a zásadově, ale spíše diskriminačně, pokud jde o Šrílu Prabhupádu a jeho status dikša gurua.

A to nám říkají nezpochybnitelná fakta.

Děkuji vám a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

JS Bhakti Vikáš Swami

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!