IRM

Úvodník Zpět k Prabhupádovi (BTP) 7
(Editorial BTP 7 - Putting an end to ISKCON's bait-and-switch scam)

Vítej v sedmém vydání časopisu Zpět k Prabhupádovi (BTP-Back to Prabhupada) ve kterém se podíváme zvláště na to co přineslo letošní setkání GBC (ISKCONská řídící rada). Toto setkání se konalo v únoru 2005. Šríla Prabhupád ustanovil GBC aby řídilo ISKCON a implementovalo jeho pokyny.

Nicméně letošní setkání GBC poskytlo ještě více evidence toho jak GBC ve skutečnosti nenásleduje Šrílu Prabhupádu.

Někdy se oddaní ptají, proč musíme pořád kritizovat ISKCONské odpadlé guruy:

„Proč jen neoslavujete Šrílu Prabhupádu, tím zaujmete více lidí“,

„Pouze se koncentrujte na positivní kázání, rozdávejte knihy a přestaňte kritizovat druhé,“

to jsou komentáře, které někdy slýcháme.

Naše odpověď je zde:
Z prvé vždy citujeme výhradně Šrílu Prabhupády – naše minulé vydání BTP obsahuje více než čtyřicet výňatků z jeho knih, konverzací a dopisů.
Také publikujeme mnoho positivních dopisů a příběhů od oddaných z celého světa, kteří prakticky zažívají prospěch z odmítnutí ISKCONských guru náhradníků a z přímého uctívání Šríly Prabhupády.

Za druhé nejtěžší kritika v našem časopise většinou pochází přímo od tak-zvaných guruů z toho jak bojují a hádají se o to co neautorizovaně ukořistily.
BTP konkrétně prezentuje pravdu nekompromisním a přímým stylem, ale to je autorizováno:

sp

„Oddaní vždy pokorně nabízejí respekt každému, ale jestliže je zde diskuze o nějakém bodě v šástrách (písmech) , tak se neohlíží na běžnou etiketu satyam bruyat priyam bruyat.
Oni říkají pouze satyam (pravdu), což nemusí být nezbytně priyam (následovat normy etikety)."

(Dopis Šríly Prabhupády 7.8.76)

Za třetí a zřejmě nejvíce ironické je, že sám ISKCON stále ještě rozšiřuje s velkým úsilím oslavování Šríly Prabhupády prostřednictvím různých publikací, videí, vzpomínkových diářů a vzpomínkových festivalů.
Takže se někdo může ptát jak lidé, kteří si přejí uzurpovat Šrílu Prabhupádu mohou také v sobě zároveň najít něco proč ho pravidelně oslavovat?

Šríla Prabhupád je však nepochybně největším bohatstvím ISKCONu. Jeho obrovský kanón učení a výjimečný osobní příklad to je to co v první řadě přitahuje lidi k Hnutí. Šríla Prabhupád napsal všechny knihy aby vytvořil základ všeho co bude ISKCON učit po následujících 10 tisíc let.

Jsou to tyto knihy, které vysvětlují úplnou vědu o Uvědomování si Kršny a inspirují lidi odevzdat své životy Kršnovi. V důsledku toho si guru podvodníci dělají kariéru na výsluní odrazu slávy Šríly Prabhupády a používají ho jako nástroj na vytváření svých navzájem soupeřících mini-misí. Pro tyto osoby je Šríla Prabhupád husa, která vždy snáší zlatá vejce. To je důvodem proč oni musí říkat lidem jak velký on je a propagovat jeho knihy.

 Guru podvodníci používají toto oslavování spíše jako bezohledný obchodník, který dá do výlohy atraktivní zboží aby přilákal zákazníky, jen proto aby jim prodal mnohem horší produkt jakmile oni vstoupí do obchodu. Toto se nazývá cukr a bič. Přitáhneš lidi na něco úžasného a pak je bičem přiměješ k něčemu levnému a odpornému jakmile jsou již  připoutáni.

Nováčci v ISKCONu jsou takto povzbuzování –

„Podívej jak úžasný je Šríla Prabhupád, jakým je dokonalým duchovním mistrem!“,

a poté když nováčkové chtějí produkt, přijde bič –

„ale můžeš ho mít jako svého přímého průvodce prvních šest měsíců, poté si musíš vybrat někoho jiného ze seznamu, který GBC schválilo.“

Zní to divně, ale faktem je, že jestliže bude BTP pouze rozšiřovat tento druh „oslavování“ bude to ve skutečnosti největší opak služby.

Jednoduše bychom asistovali v tomto procesu lapání lidí do pasti guru podvodníků. Z tohoto důvodu doplňuje BTP oslavování Šríly Prabhupády detailními informacemi o tom jak se některá individua snaží vykořisťovat Šrílu Prabhupádu pro jejich vlastní expandování se.

Podobně jako doktor, který předepisuje lék bez upozorněni na možné vedlejší účinky by jednal neprofesionálně, stejně tak jednají oddaní, kteří zcela nezodpovědně přitahují lidi k Hnutí Šríly Prabhupády, bez toho aniž by jim řekli cokoliv o tom co se stalo špatně.

ISKCON se může jevit jako že káže Uvědomování si Kršny, ale základní formule se změnila.
Poslední pokyn Šríly Prabhupády o tom jak má probíhat zasvěcování, nebyl následován, a tento jediný čin vzdoru způsobil nevýslovné poškození všech zúčastněných.

Tudíž cílem BTP je toto:

Tímto způsobem máme naději, že jednoho dne skončí tento podvod cukru a biče který je v chodu od 14.listopadu 1977.

Prosím ciť se svobodně mi napsat na adresu níže jestliže máš nějaké otázky, kritiku nebo komentář: irm@iskconirm.com
Vítáme veškerou korespondenci.
Velice děkuji za tvůj čas věnovaný čtení našeho časopisu.
Haré Kršna
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant
Editor