irm

(BTP 7 Myth-Busters - The 'tradition' myths.)

1) MÝT: Nemůže být pravda, že Šríla Prabhupáda chtěl ustanovit v ISKCONu systém zasvěcování skrze zástupce díky kterému by zůstal dikša guruem, jelikož je to naprosto proti tradici.

ROZBITO:

"Podle vaišnavské tradice máme přístup k pravdě skrze gurua, duchovního mistra, který je přijímán jako zástupce Absolutní Pravdy, Osobnosti Božství."
(The Quest for Enlightment – Snaha o osvícení, 6)

"Žák je ten kdo neargumentuje a přijímá cokoliv co guru říká. Taková osoba je žákem. To je definitivní, žádné argumenty.”
(Šríla Prabhupáda - konverzace 28.6.76)

2) MÝT: Ale takový systém nebyl nikdy předtím používán.

ROZBITO:

"Šrímad Vírarághava Áčárja, áčárja v posloupnosti Rámanudža-sampradáji, poukazuje ve svém komentáři, že čandálové (lidé nízkého zrození) nebo další podmíněné duše, které se narodí v rodinách nižších než šůdrové, mohou být také zasvěceni za určitých předpokladů. Formality mohou být lehce pozměněny, aby se z nich stali vašnavové.
(Šrímad Bhágavatam 4.8.54 výklad)"

Každý áčárja má specifický způsob propagování svého duchovního hnutí s cílem přivést lidi ke Kršna vědomí. Proto metoda jednoho áčárji může být odlišná od metody druhého, ale konečný cíl nebude nikdy změněn a opomenut.
(Čaitanja Čaritámrita, Adi 7:37)

3) MÝT: Následujeme historický precedens a proto jelikož nejsou žádné údaje, že takový způsob dříve fungoval, tak ho nemůžeme následovat.

ROZBITO:

4) MÝT: Áčárja musí vždy následovat tradici ve všech ohledech a nikdy se od ní neodchýlí.

ROZBITO:

Šríla Prabhupáda nikdy neučil toto axioma. Není to zmíněno v jeho knihách a Šríla Prabhupáda se tak ani nechoval, jelikož od samého začátku jednal v mnoha ohledech velmi netradičně. (například dával gajátrí mantru za pomoci kazety, ustanovil ritvik systém atd.)

Samotný způsob formálního zasvěcení v naší žákovské posloupnosti byl inovován relativně nedávno Šrílou Bhaktisidhantou Sarasvatím. Šríla Prabhupáda nikdy neřekl, že bychom měli zavrhnout Šrílu Bhaktisidhantu proto, že nenásledoval tradici. Kdybychom následovali logiku neodchylování se od tradice tak pak by áčárjové pouze říkali a dělali jen to co již bylo řečeno a vykonáno dříve, což je samozřejmě směšná představa. Abychom mohli rozumně diskutovat o tomto argumentu ohledně ‘tradice’, tak bychom potřebovali nejprve udělat porovnávací studii, ukazující jak přesně zasvěcovali všichni předchozí áčárjové, kteří se zjevili po příchodu Zlatého Avatára v předešlých Kali jugách během mini zlatého věku. Ohledně tohoto ovšem nemáme žádné autorizované informace takže studii nemůžeme vůbec začít.

"Žádná tradice, žádné ná boženství. To jsou jen hmotné věci. Jsou to také jen pouhá označení.
(Šríla Prabhupáda konverzace 13.3.75)

"Naší jedinou tradicí je jak uspokojit Višnua."
(Šríla Prabhupáda Lekce 30.7.73)

sp