IRM

Úvodník Zpět k Prabhupádovi (BTP) 8
(Editorial BTP 8 - Srila Prabhupada tells us how to truly glorify him)

Vítejte v 8. čísle Zpět k Prabhupádovi (BTP), ve kterém znovu uvedeme šokující důkazy o velkém Guru podvodu prostřednictvím vlastních slov GBC.

Zvláště pak článek “Mnoho verzí pravdy,” odhaluje, jak samotné GBC a jeho guruové jsou zcela zmateni v tom v co oni sami věří.

Rovněž v článku, “Velký Guru hazard,” je zřetelně ukázáno, že duchovní mistři nemají ani víru navzájem v sebe. A přesto se od nás čeká, že budeme věřit čemukoliv co nám řeknou a mít víru v jejich zvolené guruy, ačkoliv ani oni sami nepřijímají zcela přesvědčivě jejich vlastní pozici či sebe navzájem.

To nás přivádí k dalšímu důležitému bodu na který se nás čtenáři často ptají, a to proč je relativně málo dopisů – stížností v BTP od těch kdo podporují ISKCONský Guru systém. Odpověď je samozřejmě jednoduchá, jestliže člověk pečlivě zanalyzuje to co jsme do dnešní doby prezentovali. Totiž, že převážná většina našich informací pochází od GBC a jeho guruů a zbytek časopisu jsou citáty od Šríly Prabhupády. 

Za takové situace je pak možné pouze “střílet na posla.”
Ale ti kdo podporují Guru podvod by měli raději obviňovat GBC za to, že nám takové materiály poskytla!
Když odečteme výroky GBC a jeho podporovatelů, a citáty Šríly Prabhupády, naše slova pak obvykle pouze poukazují na to co je zřejmé!

 Až dosud jsme neustále žádali ty, kdo nás znevažují, aby poukázali byť jen na jedno slovo námi otištěné, které nebylo pravdivé či správné. Stále na to čekáme.
Jakákoliv následná  kritika je potom zredukována na tak mlhavé obvinění, že tento časopis dělá “přestupky.” Je to tím, že nikdo není schopen poukázat na námi použitá SLOVA, které by nebyla pravdivá. 

Poté co požádáme o skutečný důkaz, ukazující kde jsme se dopustili “přestupku,” stěžovatel se již většinou neozve, jelikož následné prozkoumání vyjeví, že údajně “přestupková” slova, které jsme otiskli pochází obvykle od GBC gurua nebo někoho takového!

Také Vás chceme všechny upozornit na speciální shrnující číslo vydané v češtině před několika týdny. Toto číslo obsahuje nejen shrnutí, ale též ty nejlepší články, které dosud vyšly ve všech vydáních BTP. Je to něco jako speciální výtažek smetany extrahovaný z již prvotřídní smetany!

Toto číslo jsme vydali z následujících důvodů správného představení naší věci pro ty, kdo přicházejí do styku s tímto tématem poprvé a chtějí mu co nejlépe porozumět.
V minulém úvodníku (zatím pouze v angličtině) jsme vysvětlili proč se BTP zaměřuje pouze na to, že ti kdo stojí mezi námi a Šrílou Prabhupádou jakožto jeho náhradníci, jsou zbyteční a neautorizovaní a že je mnohem důležitější poukazovat na tento fakt, než přesvědčovat každého pouze o velikosti Šríly Prabhupády, jelikož GBC samotné spoléhá pouze na tuto velikost Šríly Prabhupády jako část jejich “navnazujicí a měnící” taktiky.  Na podporu tohoto bodu Šríla Prabhupáda uvádí následující:
sp
Hamsaduta: To by byl velmi dobrý článek, to co jste právě řekl.
Šríla Prabhupáda: Tak to napiš.
Harikéša: Vy tak zcela ničíte opozici, je velmi těžké říct na to cokoliv.
Šríla Prabhupáda: Ano.  To musíte dokázat.  Vy můžete oslavovat vašeho duchovního mistra, ale musíte se take naučit čelit opozici tváří v tvář veřejnosti a být dostatečně silní abyste se ubránili. To je úspěch.  Ne pouze oslavovat vašeho duchovního mistra. To není příliš složité. Ale vítězit nad oponujícími elementy. Když to dokážete tak tím oslavíte svého duchovního mistra velmi pěkně. Doma můžete oslavovat svého Guru Maharádžu, a on bude spokojen, “Oh, mí žáci mně oslavují.” To není příliš.... je to dobré. Úctyhodné. To je kvalifikace. Ale vy musíte zároveň take bojovat. Potom váš Guru Maharádža bude správně oslaven.
(Pokojová konverzace, 26. prosince, 1975)   

Šríla Prabhupáda tady jasně zdůraznil, že to co je třeba je “bránit”, “bojovat” a být “vítězný”, a ne jej pouze “oslavovat.” A tak podobně úspěch BTP by měl být měřen podle Šríly Prabhupády, s ohledem na to jak mnoho bojuje a vítězí nad těmi elementy, které oponují pozici Šríly Prabhupády jako skutečného a jediného autorizovaného Gurua v ISKCONu, a ne pouze tím jak mnoho “oslav” obsahuje. Pouze tak bude Šríla Prabhupáda skutečně oslavován.

Prosím pište bez obav na následující adresu, pokud máte nějaké otázky, kritiku nebo poznámky:
irm@iskconirm.com  
Všechny příspěvky jsou vítány.
Děkuji mnohokrát za váš čas, strávený čtením našeho časopisu.
Hare Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Editor