Šríla Prabhupád nám říká jak ho
máme skutečně oslavovat

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 8 - léto 2005

Vítej v 8 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP), ve kterém znovu prezentujeme šokující evidenci Obrovského guru podvodu GBC, prostřednictvím jejich vlastních slov. Článek “Mnoho verzí pravdy”, je zvláště odhalující, ukazuje, že samotné GBC a jeho guruové, jsou zcela zmateni v tom, čemu mají věřit. Stejně je tomu tak I v článku, “Velká guru hra”, který ukazuje, že guruové nemají víru ani v sebe navzájem. Nicméně od nás se jásavě očekává, že budeme věřit všemu, cokoliv nám řeknou, a budeme mít víru v jejich zvolené guruy. A dokonce říkají, že ani oni sami nepřijímají zcela jejich vlastní posiční dokumenty nebo jeden druhého.

Toto nás hezky přivádí k dalšímu bodu, který je o tom, že jsme často tázáni, proč je v BTP tak relativně málo dopisů s námitkami od těch kdo podporují ISKCONský guru systém. Odpověď je samozřejmě jednoduchá, pokud pečlivě analyzujeme to co jsme prezentovali. Většina našich informací pochází přímo od GBC a jejich vlastních guruů, a zbytek časopisu jsou většinou citáty Šríly Prabhupády. Za této situace, může člověk pouze “střílet na posla”. Spíše by měli podporovatelé guru podvodu ve skutečnosti dávat vinu GBC za to, že nám tolik těchto materiálů poskytuje!

Pokud odečteme doslovné výroky GBC a jejich podporovatelů, a Šríly Prabhupády, naše slova se potom většinou omezují pouze na poukázání na to, co je zřejmé!

Proto jsme neustále žádaly ty kteří nás kritizují, aby ukázali jediné slovo, které jsme otiskli, a je chybné. A stále čekáme. Jakákoliv z toho vyplývající kritika se pak omezuje na vágní neuchopitelnosti, jako že časopis je “urážející”, jelikož nemohou poukázat na skutečná SLOVA, která jsme použili, a jsou nepravdivá. Když je poté požádáme o evidenci a ukázání toho, kde jsme prý psali “urážky”atd. , žalobce se již většinou neozve, jelikož bližším prozkoumáním se ukáže, že domělá “urážející” slova, která jsme otiskli, pochází většinou od GBC gurua nebo něco podobného!

Chtěl bych vás také upozornit na povzbuzující vývoj, který obohatí všechny naše čtenáře. Před následujícím vydáním, BTP 9, všichni obdržíte speciální samostatné vydání BTP. To bude obsahovat výběr z těch nejlepších článků ze všech dosud vydaných čísel BTP, tudíž to bude něco jako “nejsmetanovitější smetanová” verze BTP!

Udělali jsme to ze dvou důvodů

a)
Kontinuální poptávka našich čtenářů po předchozích vydáních přestože ta jsou již prakticky rozebrána.
b) Potřeba skutečně uvádějícího, ale kompletního vydání BTP, pro někoho, kdo možná přichází do kontaktu s tímto námětem poprvé, a chce mu co možná nejvíce porozumět najednou, bez potřeby číst všechna předchozí vydání.

Tohoto speciálního vydání tiskneme desítky tisíc kopií pro masovou distribuci, a jsem si jistý, vidíce tuto speciální podporu, že naši čtenáři budou žádat o mnoho kopií, pro své vlastní rozdávání.
Uvedení tohoto speciálního vydání, také zvěstuje začátek nového programu tisku celých sérií přídavků k pravidelnému BTP časopisu, které budou cílit na specifické náměty a otázky.

V posledním editoriálu bylo vysvětleno, proč se BTP koncentruje pouze na subjekt ukazování toho, proč jsou ti, kteří stojí mezi námi a Šrílou Prabhupádou jako jeho náhradníci, zbyteční a neautorizovaní. A že dělat toto, je více důležitější, nežli každého přesvědčit o velikosti Šríly Prabhupády, jelikož samotné GBC se spoléhá na tu stejnou velikost Šríly Prabhupády jako součást jejich taktiky “cukru a biče”. Na podporu tohoto bodu Šríla Prabhupád říká následující:

Hamsaduta: To by byl dobrý článek,to o čem jste právě mluvil.
Šríla Prabhupád:
Tak to napiš.
Harikéša:
Vy jste tak úplně zničil opozici, že je velice těžké říci cokoliv dalšího.
Šríla Prabhupád:
Ano. To můžeš dokázat. Ty můžeš velebit svého Guru Maharáje, ale musíš se naučit čelit veřejnosti a být silný v tom bránit sám sebe. To je úspěch. Ne chválením svého Guru Maharáje. Chval svého Guru Maharáje. To není příliš obtížné. Ale, být vítězný nad oponujícími elementy.
Potom budeš chválit svého Guru Maharáje pěkně.
Doma můžeš chválit svého Guru Maharáje, a Guru Maharáj bude spokojen, “Ó, moji žáci mne chválí.” To není příliš... To je dobré. Úctyhodné. To je kvalifikace. Ale ty musíš bojovat. Potom tvůj Guru Maharáj bude oslaven.
(konverzace, 26 prosinec, 1975)

Šríla Prabhupád to dělá velice jasným, že to co je požadováno, je “bránit”, “bojovat” a být “vítězný”, a ne ho jednoduše jen chválit. Tudíž berouce si toto pobídnutí od Šríly Prabhupády, úspěch BTP by měl být, podle Šríly Prabhupády, měřen v termínech toho, jak hodně BTP bojuje a vítězí nad těmi elementy, které oponují pozici Šríly Prabhupády, jako skutečného a jediného pravého Gurua pro ISKCON, a ne pouze podle toho jak hodně “chval” BTP obsahuje. Pouze potom bude Šríla Prabhupád skutečně oslavován.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!