IRM

Rozhodněte se sami za sebe co se doopravdy stalo, jelikož GBC a ISKCONští vůdcové toho nejsou schopni!

KDY byly Guru podvodníci autorizováni stát se Guruy?

1) 28. května, 1977

"Zde prezentovaný spis ukáže, že 28. května 1977, Šríla Prabhupáda přikázal svým žákům, aby se stali zasvěcujícími duchovními mistry."
(Žák mého žáka, str. 2, Badrinarayana Dás, Umapati Swami a kol., 1997)

2) 7. července, 1977

"7. července Prabhupáda dal seznam těch, které "zvolil." Proces byl jasný, nejprve v jeho zastoupení, a poté jako praví guruové."
(Pokračování Parampary, Šivaráma Swami, str. 20, 1994)

3) 8. července, 1977

"Zplnomocnění z 8. července, které je jediným nahraným zpnomocněním, zplnomocňuje  ritviky...Většina oddaných, kteří studovali tuto přepsanou konverzaci souhlasí, že Prabhupáda očekával, že ti kdo zasvěcují jako ritvici v jeho přítomnosti budou pokračovat po jeho odchodu jako dikša-guruové na jeho příkaz."
('Na můj pokyn': Reflexe na duchovní mistry v ISKCONu', Ravindra Svarupa Dás, 1985)

4) 9. července, 1977

"Takže tento dopis z 9. července není, jak falešně uvádí autor "posledním pokynem," a "zásadním rozhodnutím o tom jak on by chtěl, aby zasvěcování v ISKCONu fungovalo," ale pouhým dočasným opatřením, podle kterého jmenované osoby vykonávali funkci guruů dokonce i v jeho přítomnosti zatímco ještě dodržovali etiketu."
(Prabhupádův Pokyn, Dodatek 3, GBC 1998)

JAK byly Guru podvodníci autorizováni stat se Guruy?

1) Přímo Šrílou Prabhupádou

"Zde Prabhupáda říká všem vedoucím Krišna vědomého hnutí (jmenovitě GBC, sannyásínům a presidentům shromážděným v Mayápuru), že po nich chce, aby se stali  áčárji (guruy), kteří budou zasvěcovat své vlastní žáky...Takže je zcela zřejmé, že  Prabhupáda mluví v přednášce z  6. dubna 1975 o áčárjích, kteří budou zasvěcovat žáky"
(Drutakarama Dás, Přázrak Pokynu, 1998)

"Ten den, kdy Šríla Prabhupáda dal sanjás  Bhakti Čaru Swamimu, tak mu řekl, 'Nyní, když jsi sanjásí tak můžeš davit zasvěcení. Ale do té doby dokud je duchovní mistr naživu tak nelze davit zasvěcení. To je etiketa.'"
(Guruové a zasvěcení v ISKCONu, GBC, 1995)

2) Od GBC

"Šríla Prabhupáda chtěl, aby GBC rozhodlo kdo bude zasvěcovat"
(Bhakti Čaru Swami dopis z 24. září 1993, Nový Mayápur, Francie)

"Tvůj dikša guru ti dává zasvěcení, jelikož instituce ISKCON rozhodla, že by tak měl činit."
(Bhakti Čaru Swami, Text PAMHO6829041, pondělí 19. května 2003)

KDO byl autorizován stat se Guruem?

1) 11 oddaných bylo autorizováno stat se Guruy

"Šríla Prabhupáda jmenoval jedenáct oddaných, aby dávali dikšu"
[jako zasvěcující guruové]

(Šivaráma Swami, Šikša mimo ISKCON?, str.28, Lal Publishing, 2002)

2) Nikdo nebyl autorizován se stát Guruem

"Šríla Prabhupáda nechtěl jmenovat nikoho jako své následníky nebo nástupce"
(Bhakti Čaru Swami dopis, 24. září 1993, Nový Mayápur, Francie)

Byla Guru autorizace jasná?

1) Bylo to velmi jasné

"Srila Prabhupada made it quite clear that they would initiate after his disappearance"
(Bhakti Caru Swami Letter, 24 September 1993, New Mayapur, France)

"Ale tam nikdy nebyla žádná pochybnost, že Šríla Prabhupáda jasně přikázal svým následovníkům, aby pokračovali v parampaře jako skuteční guruové."
(Ritvický katechismus: Otázky a odpovědi na téma ritvik, GBC, 1998)

2) Bylo to velmi nejasné

"Šríla Prabhupádovi výroky k tomuto tématu jsou jaksi vágní, neurčité, což je pro Šrílu Prabhupádu velmi nezvyklé."
(Bhakti Čaru Swami dopis, 24. žáří 1993, Nový Majápur, Francie)

"Musám také přiznat, že Šríla Prabhupáda neřekl nic příliš jasného o tom jak by mělo zasvěcování v ISKCONu probíhat po jeho odchodu z této planety."
(Bhakti Čaru Swami, 3. den , Seminář v LA, 'Otázky a odpovědi', publikováno 11. června 2000)

Takto ISKCON nebyl schopen dát jednu jednoznačnou odpověď na to jak, kdy a kdo byl autorizován stat se Guruem. Dokonce nejsou ani schopni určit zda autorizace byla jasná či ne!

To samožřejmě možné není. Podle samotné definice pravdy, může pravda být pouze jedna. A tato jediná verze pravdy byla prezentována uceleným způsobem v knize Poslední Pokyn, a je samozřejmě take opakována na stránkách BTP; a zde si ji můžeme připomenout:

"Šríla Prabhupáda samotný by měl být dikša (zasvěcující) Guru po celou dobu existence   ISKCONu. Tento fakt podporuje jak jeho poslední psaný pokyn týkající se zasvěcování rozeslaný všem GBC v ISKCONu a chrámovým presidentům, tak také jeho Poslední vůle a Závěť."

Jak jednoduché. Jeden fakt. Jedna pravda. Jeden Guru. A jeden spojený a slavný ISKCON.
Už samotná skutečnost, že Guru podvodníci vznalezli mnoho rozporuplných příběhů, aby mohli podpořit jejich Guru systém je jedním z největších důkazů, že máme co do činění s podvodem. Právě tak jako jakýkoliv jiný složitý a propletený podvod nebo zločin při kterém se kriminálníci snaží mezi sebou dohodnout na příběhu, ale díky sklonu podmíněné duše dělat chyby vzniknou v jejich příbězích rozpory a podvod vyjde najevo.

sp
  • Jestliže Šríla Prabhupáda skutečně autorizoval dikša Guruy, aby ho nahradili v jeho funkci Gurua pro celý ISKCON, tak proč potom GBC není schopno jednoduše a jednomyslně říci, kdy se tak stalo?
  • Proč tak nebyly schopni učinit po téměř 30 let?

Jednoduše proto, že žádní Guruové nebyly nikdy autorizováni!