Kdo skutečně ničí ISKCON?

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 9 - Podzim 2005

Vítej v devátém vydání Zpět k Prabhupádovy (Back to Prabhupada – BTP). V tomto vydání, jsme přidali extra stranu dopisů, reagujíce tak na ohromnou odezvu, kterou jsme obrželi na naše Speciální shrnující vydání BTP (prosím kontaktuj nás pokud potřebuješ svou kopii tohoto Speciálního BTP).
Také do hloubky zkoumáme, často uváděný argument, že Guru musí být fyzicky přítomný v životě žáka.

Jedno ze směšných nařčení, které bylo mrštěno po IRM je, že mi “ničíme” ISKCON. Gauri Das, chrámový prezident Bhaktivédanta Manoru, který je zodpovědný za vyhánění oddaných, kteří chtěli získat daršan místních božstev, uvedl že:

"IRM usiluje o zničení ISKCONu založené na jejich vlastním výkladu pokynů Šríly Prabhupády."
(dopis od Gauri Dase, 18 prosinec 2004).

Gauri Das nicméně neposkytl ani kousek důkazu toho, že status Šríly Prabhupády jako zasvěcujícího Gurua povede k obrovskému zničení.

Když prozkoumáš výroky ISKCONu za posledních 20 let, je snadné vidět, kdo skutečně ničí ISKCON; a není to ta organizace, která chce mít Šrílu Prabhupádu jako zasvěcujícího! Ale nechme mluvit samotné lídry ISKCONu:

1985: “Pozice zasvěcujícího gurua byla v ISKCONu institualizována způsobem, který je v rozporu s přáním Šríly Prabhupády a je nekompatibilní s jeho plány pro ISKCON.
Schromáždění odsouhlasilo, že v této deviaci od pokynu Šríly Prabhupády leží jádro většiny vážných a nezvladatelných problémů ISKCONu.”

(Ravindra Svarupa Dás, Under My Order: Reflections on the Guru in ISKCON (Na můj pokyn: reflexe gurua v ISKCONu), 17 srpna, 1985)

1987: “GBC, jak nepřímo, nečistým jednáním, tak přímo, konfrontací a silou, vyhnalo mnoho žáků Šríly Prabhupády od jejich služby, z jejich domovů, a z ISKCONu... Tím, že dopustilo, obhajovalo, účastnilo se, zvěčňovalo a bránilo tyto a další formy kontaminace a úpadku, členové GBC přivedli tento vrcholný řídící orgán celé Mezinárodní Společnosti pro vědomí Kršny do stavu špatné pověsti a znečišťování.”
(Jayadvaita Swami, Several Grievances Against the Members of the GBC (Několik stížností proti členům GBC), 5 březen, 1987)

1996: “FAKT: GBC ISKCONu podporovalo dokonce I pokleslé guruy a snažili se skrývat jejich poklesávání.
ISKCONští guruové uzurpovali a zneužívali peníze a odkláněli další zdroje ISKCONu pro jejich vlastní osobní prestiž a smyslové uspokojování. Guruové ISKCONu měli zakázaný sexuální styk jak s ženami, tak i muži a stejně tak asi i s dětmi.”

(Jayadvaita Swami, Where the Ritvik People are Right, (V čem mají ritvici pravdu) 1996)

2000: “GBC (a ISKCON) stále potřebují odčinit jejich hříchy a přestupky.”
(Ravindra Svarupa Das, GBC memo, květen 2000)

2000: “Mohu vidět, že brzy po odchodu Šríly Prabhupády jsme pokládali za samozřejmé, že Šríla Prabhupád zde již více není – jako ostatní smrtelníci, jelikož opustil své tělo, už není.
Velice silně cítím, že toto je největší chyba, kterou jsme udělali. A jejím výsledkem je, že ISKCON je dnes v tak kritické situaci.”

(Bhakti Čaru Swami, Proslov ke dni odchodu Šríly Prabhupády, 2000)

2003: “ ...tento vadný systém byl pouze naředěn se stejným obsahem, ale stále pokračuje.
Poté co poklesl Harikéša v roce 1998, jsem v roce 1999 říkal, že je zřejmé, že se ubíráme špatným směrem.”

(Bhakti-Čaru Svámí, Toronto- míting, 20.července 2003)

2004: “Nedávno jsme museli přispívat 60.000,-$ do právního případu v USA. Když jsme diskutovali poslání paněz, mnoho oddaných, kteří pracovali velice tvrdě, abychom ty peníze získali, se ptalo “a co guruové, sanjásíni a lídři, kteří mají nahromaděné darované peníze, budou něco přispívat?”
A oni byli velice vážní, jelikož se zde hovoří o individuech, zvláště o sanjásínech a guruech majících nahromaděné darované peníze.
To může nebo nemusí být fakt, ale je zde atmosféra nedůvěry... Jsem si jistý, že IRM by s těmito informacemi velice rádo něco udělalo. Pokud s tím nebude něco uděláno, pravděpodobně to skončí v jejich následující publikaci.”

(Gauri Das, ‘Finanční odhalení ISKCONských lídrů’, 4 ledna, 2004)

2005: “Tato německá yátra v současnosti čelí hrozné krizi... tuto krizi nevytvořili sami němečtí oddaní, ale spíše byla z větší části vytvořena bývalým zonálním sekretářem, kterého jmenovalo GBC”.
(GBC rezoluce 2005, týkající se krize dluhu 1 miliónu eur v německém ISKCONu)

2005: “Někteří Haré Kršna oddaní a guruové, včetně nejméně jednoho z Los Angels, byli postupně usvědčeni ze zneužívání dětí... řekl Anuttama Dasa, mluvčí společnosti.”
(Los Angeles Times, článek ‘Krishna Payouts Begin: Society starts resolving its $9.5-million child abuse case’, (Kršnovo splácení začíná: společnost začala řešit splacení svého případu zneužívání děti, za 9,5 milionu dolarů) 26 červen, 2005)

2005: "ISKCONští guruové poklesli “několikrát v krátké historii ISKCONu od roku 1977”.
(vedení ISKCONu UK kurz “Duchovní mistr a žák”)

Nyní zveme Gauri Dase, aby nám prosím ukázal jakým způsobem je IRM zodpovědné za toto bezohledné ničení hnutí Šríly Prabhupády.
Do té doby, preferujeme držet se jednoho Gurua, o kterém víme, že nás nikdy nezklame a nikdy nepoklesne – Jeho Božská Milost Šríla Prabhupád.

Haré Kršna. Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!