irm

(BTP 9 Srila Prabhupada explains how to “become Guru”)

Od Kršnakant

Zůstaň doma

Čaitanja Čaritámrita, Madhya líla, 7.128

yare dekha, tare kaha ‘krsna’ upadesa
amara ajnaya guru hana tara’ ei desa

PŘEKLAD

“Pouč každého, aby následoval pokyny Pána Šrí Kršny tak jak jsou podány v Bhagavad Gítě a Šrímad Bhágavatamu. Tímto způsobem se staň duchovním mistrem a snaž se osvobodit každého v této zemi.”

“Toto je vznešená mise Mezinárodní Společnosti pro Védomí Kršny. Mnoho lidí přichází a ptají se zda mají opustit svou rodinu a připojit se ke společnosti. To ale není třeba. Člověk může zůstat pohodlně ve svém domě se svou rodinou. […] Kršna vědomé hnutí se snaží povýšit lidskou společnost k dokonalosti života tím, že propaguje metodu popsanou Šrí Čaitanja Maháprabhuem v podobě jeho rady bráhmanovi Kůrmovi. A to je, že člověk by měl zůstat doma, zpívat Hare Kršna mantru a kázat pokyny Kršny tak jak jsou podány v Bhagavad-gítě a Šrímad Bhágavatamu. [...]

Kult Šrí Čaitanji Maháprabhu je tady takto velice pěkně popsán. Ten kdo se Mu odevzdá a je připraven Ho následovat svým srdcem a duší nepotřebuje změnit své působiště a ani nemusí měnit své postavení. Může zůstat hospodářem, lékařem, inženýrem nebo čímkoliv jiným. Na tom nezáleží. Člověk pouze musí následovat pokyny Šrí Čaitanji Maháprabhua, zpívat Hare Kršna mahá-mantru a učit své příbuzné a přátele učení Bhagavad-gíty a Šrímad Bhágavatamu. Člověk se musí naučit pokoře a trpělivosti doma následováním pokynů Šrí Čaitanji Maháprabhu a tímto způsobem bude jeho život duchovně úspěšný.
(Šrí Čaitanja-čaritámrita, Madhya-líla 7:128, 130)

Hlupák může být Guruem

sp “Takže jakékoliv dítě či jakýkoliv hlupák mohou předávat tyto slova. A jestliže tak činí, tak Čaitanja Maháprabhu tvrdí, že poté se stali guruy. Jednoduše tím, že předávaly poselství. Amara ajnaya guru hana tara’ ei desa. Můžete to dělat ve vaší vesnici, ve vašem domě. Můžete to říci vaší ženě, vašim dětem, a pokud oni přijmou vámi předávaný fakt, že “Kršna je Nejvyšší Osobnost Božství,” tak poté jste se stali guruy doma. ” (Daršan, 3. prosince, 1976)

Dítě může být Guru

“Proto Čaitanja Maháprabhu říká...Yare dekha tare kaha ‘krsna’-upadesa: “Staň se guru. Není potřeba žádných kvalifikací. Jednoduše opakuj to co Kršna řekl.” Jen se podívejte jak je to jednoduché. Pouze neříkejte žádné nesmysly. Yare dekha tare kaha ‘krsna’— bas, to stačí. Takže kdo to nemůže dělat? Každý to může dělat. Dokonce i dítě. (smích) Dcera našeho Šjámasundary také káže, “Znáš Kršnu?” Řekli, “Ne neznám...” “Nejvyšší Osobnost Božství.” To je kázání. Jednoduše řekněte, že “Kršna je Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaný kontrolor. Pouze Ho následujte.” Kde je něco obtížného? Každý může kázat. Zpívej Hare Kršna. To stačí. Tři slova: Kršna je Nejvyšší Osobnost Božství; odevzdej se Mu a zpívej Hare Kršna. Potom tvůj život bude úspěšný.
Co je na tom složitého kázat tyto tři slova?
Je to snad těžké?
Dokonce i dítě jako Sarasvatí může kázat. […] Velice jednoduchá věc a zároveň vznešený pokyn. Každý se může stát guruem jednoduše tím, že bude učit tato tři slova.”
(Rozhovor v pokoji, 25. ledna 1977)

Není třeba ŽÁDNÝCH kvalifikaci

“Ale já nejsem kvalifikovaný. Jak se mohu stát guruem?” Není potřeba žádných kvalifikací. “Takže se mohu stát guruem?” Ano. “Jak?” Yare dekha tare kaha krsna-upadesa: “Kohkoliv koho potkáš jednoduše pouč o tom co Kršna říká. To je vše. Tak se staneš guruem.”
(Lekce, 21. května, 1976)

Ale nepřijímej žáky...

Takže všechny tyto a mnoho dalších pokynů od Šríly Prabhupády abychom se “staly Guruy”, jsou pouze opakováním příkazu Pána Čaitanji “stań se Guru”, tak jak je to uvedeno amara ajnaya verši z Čaitanja Čaritámrity, Madhya-líla 7:128. A všechny tyto pokyny nás nabádají, abychom se staly kázajícími Guruy, nevyžadují po nás žádnou kvalifikaci a to až do takové míry, že i dítě to může dělat. Čili tyto pokyny se na šikša Gurua, neboli Gurua, který dává pokyny jak je zřejmé z jednoho následujících výkladů:

“Člověk by se neměl snažit být uměle pokročilý oddaný, myslíce si, “Jsem prvotřídní oddaný.” Takové myšlenky bychom měli zavrhnout. Nejlepší je nepřijímat žádné žáky. Člověk má být očištěn zpíváním Hare Krsna mahá-mantry doma a kázáním principů představených Šrí Čaitanjou Maháprabhuem. Takto se může stát duchovním mistrem a být osvobozen od znečištění hmotného života.”
(Šrí Čaitanja-čaritámrita, Madhya-líla 7:130, výklad)

Pouze Šríla Prabhupáda je zasvěcujícím Guruem

“Všichni GBC by měli být guruy dávajícími pokyny. Já jsem zasvěcující guru a vy byste měli být guruy, kteří dávají pokyny tím, že budete učit co já učím a dělat co já dělám.”
(Dopis, 4. srpna, 1975)

“Já jsem duchovní mistr této instituce a všichni její členové jsou mými žáky. A tím, že následují pravidla a usměrnění, které jsem je požádal následovat, získávájí ode mně zasvěcení.”
(Rozhovor pro rádio, 12. března, 1968)

“Zpívání Hare Kršna je náš hlavní program. To je skutečné zasvěcení. A jakmile následujete mé pokyny v tomto ohledu, tak jste mnou zasvěceni.”
(Dopis, 19. srpna, 1968)