irm

V našich dokumentech a časopise Zpět k Prabhupádovi (BTP) pokračujeme v dokumentování toho, jak je fakticky nemožné pro kteréhokoliv guru podvodníka mluvit cokoliv jiného než navzájem si odporující blábolení vždy, když se snaží a ospravedlňují guru podvod.

Nicméně dokonce i vzhledem k nízkým standardům, které předvádí ISKCONští guru podvodníci, Jeho Svátost Kadamba Kánana Swámí (KKS) dosáhl nového dna přednáškou kterou dal 20.3.2007 na farmě ISKCONu v České Republice, ne příliš daleko od Prahy.

V této přednášce se KKS snažíl popsat co je to "ritvik".

Jak bude popsáno dále, fakticky v každé větě, kterou řekl, udělal nějakou chybu. Toto ukazuje, že je daleko od toho být seberealizovaným duchovním mistrem, a není schopen mluvit soudržně o námětu, který by měl skrz naskrz znát, jelikož tvrdí, že je autorizovaný ISKCONský dikša guru.

Přestože byl zcela odhalen, jak mluví nesmysly ohledně postavení gurua, v dopisech, které odeslal v říjnu 2006, (prosím podívej se na evidenci tohoto zde:

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/iskcons_lawbreaker.htm),

KKS se z tohoto evidentně nepoučil a přichází a mluví dokonce ještě větší nesmysly na přednášce v části otázek a odpovědí.

Výňatky z jeho přednášky jsou v uvozovkách " " takto, a naše odpovědi poté následují takto.

"Jsou nějací oddaní, oni se stávají rytvici. Oni nemají mozek. Oni můžou mít dobré srdce, a v jednom smyslu oni mohou být pěkní lidé. Ale mozek nemohou mít. Je to velice nešťastné."

KKS začíná tím že odporuje svému vlastnímu duchovnímu učiteli, JS Jayadvaitovi Maharájovi, který říká o ritvicích že:

"Ale někteří, jsou stejně tak čistí, jsou upřímní, inteligentní, přemýšlivý, a oddaní Šrílovi Prabhupádovi a Kršnovi."
( "V čem mají Ritvici pravdu", Jayadvaita Swámí, 1996)

Takže ačkoliv KKS tvrdil, že z definice všichni ritvici nemají mozek, jeho vlastní duchovní učitel s tím nesouhlasí!

"Protože oni jsou jako lidé, kteří si myslí "já nepotřebuji doktora. Vyléčím se sám." A oni mají vážnou nemoc a myslí si, "Ó já to udělám sám". To je směšné."

To co je směšné je jak si KKS jednoduše skládá to co je, jak tvrdí, naše pozice. My přijímáme Šrílu Prabhupádu jako svého "doktora", a KKS tvrdí, že to je to samé, jak říká, jako že nepřijíméme žádného doktora. Jednoduše proto, že si nepřejeme příjmout KKS jako našeho "doktora", tak to neznamená, že odmítáme potřebu doktora.

Spíše si přejeme přijmout jako doktora, někoho o kom JS Bhakti čaru Swámí tvrdí, že je nejlepším možným "doktorem":

„Proč se zdráháme říci nově příchozím, kteří hledají gurua, že Šríla Prabhupád, nejlepší guru, kterého svět kdy viděl, je stále zde a člověk se mu může odevzdat a jít zpět k Bohu velice snadno?"

(JS Bhakti Čaru Swámí, Den odchodu Šríly Prabhupády, 31.října 2000)

Takže blábolení KKS je tak špatné, že není podpořeno ani jeho kolegy guru podvodníky!

"Jestliže někdo řekne."Máš rakovinu", staneš se doktorem sám sobě? Jestliže horečka začne stoupat výše a výše a výše, překročí 40 stupňů, a je pozdě v noci, začneš se trochu obávat. Začneš si myslet, "Možná umírám. Doktor, rychle, rychle, rychle!"

Potom chceš doktora. Ale někteří lidé v duchovním životě, oni si myslí "Ne, budu doktorem sám sobě.

"Tito lidé se nazývají "ritvici". Nebo "nitvici". Ano já je nazývám "nitvici". Lidé, kteří nic neví. Co s tím naděláme?"

Jak jsme již viděli, KKS si myslí, že přijetí "nejlepšího" duchovního mistra je stejné jako mít ŽÁDNÉHO duchovního mistra.

Takže on je "nitvik" neboli někdo kdo nic neví. Co s tím naděláme?

"To je smutné. To je smutné. Oni zmeškají loď. Je to jako, představte si někoho z Čech, kdo nemá zkušenosti s plavbou po oceánu. On říká, "já se chystám koupit loď a přeplout přez Atlantický oceán." Žádný mozek. Potřebuješ kapitána, který je expert. Potřebuješ patřičnou loď. Potřebuješ někoho kdo ví co dělá.
Takže ti kdo si myslí, že oni mohou být svým duchovním mistrem, ano oni to tak mohou dělat."

Jak jsme viděli je to KKS komu ujíždí loď, když odmítá Šrílu Prabhupádu jako pravého duchovního mistra, který nás může vzít přez oceán hmotného života.

To je smutné. To je smutné.

"Ale já jsem se naučil od svého duchovního učitele jednu věc. A on mi řekl "Někdo kdo se stane svým duchovním učitelem, má žáka hlupáka." To je povaha nešťastných lidí."

Největším hlupákem je ten kdo si myslí, že Šríla Prabhupáda není dostupný jako duchovní mistr, a tak Jeho přijetí jako duchovního mistra je stejné jako nemít duchovního mistra.

To je povaha nešťastných lidí.

"Takže proto Nárada Muni zvláště zdůrazňuje co to obnáší být žákem, že osoba musí prokazovat službu duchovnímu mistru v pokorné submisivní náladě. Tad viddhi pranipatena /citát Bg.4:34/. "Člověk by se měl pokorně tázat duchovního mistra a prokazovat mu službu. Duchovní mistr může předat poznání jelikož viděl pravdu." Bhagavadgíta 4:34. Takže to je postavení žáka."

Ano, a znovu, dokonce i jeho starší kolega-guru podvodník souhlasí, že tímto duchovním mistrem není nikdo jiný než Šríla Prabhupád:

Otázka: „V Bhagavad-gítě nám Kršna říká, abychom se odevzdali duchovnímu učiteli. Přestože v chrámu získáváme vedení od mnoha starších oddaných, přesto je jaksi vztah mezi guruem a žákem velice unikátní. Máme vztah k chrámovému prezidentu a ostatním chrámovým autoritám, aby nás vedly a opravovaly nás jako duchovní učitelé, ale někdy se s nimi nemůžeme spojit tím stejným způsobem."

Odpověď:
[…] „Nyní pojďme k tvému bodu. Ano, oddaní potřebují kvalifikovaného duchovního učitele a já říkám, že v ISKCONu máme nejkvalifikovanějšího duchovního učitele, kterým je Šríla Prabhupád.
A každý v ISKCONu je určen k tomu reprezentovat Šrílu Prabhupádu. Kdo je v ISKCONu skutečným duchovním učitelem? Ty potřebuješ duchovního učitele, ale kdo je tímto duchovním učitelem? Je to Šríla Prabhupád."

(JS Bhakti Čaru Swámí, míting s žáky, 1.srpna 2007)

Přesto KKS jedoduše tvrdí, že příjmout tohoto duchovního mistra je stejné jako nemít vůbec žádného duchovního mistra!

"Není snadné, není snadné stát se žákem, zvláště pro nás v tomto věku Kali. Je to velká výzva [...] Celoživotní praktikování. Takže to je to co tento výklad a tento verš Bhágavátamu se snaží povzbudit, učit nás jak být pokorný, odevzdaný žák."

Zároveň s tvrzením, že není snadné se stát žákem, a vyžaduje to "celoživotní praktikování", očividně stát se sebe-realizovaným duchovním mistrem je mnohem jednodušší, jelikož KKS se jím stal po méně než 25 letech od doby kdy se stal oddaným.

Jestliže to stát se pokorným odevzdaným žákem vyžaduje celoživotní praktikování, jak to, že stát se seberealizovaným dikša guruem je mnohem snažší?!

"Ale, víte, mnoho prací bylo napsáno a publikováno prostřednictvím GBC. Práce jako "V čem se ritvici mílí". Mnoho různých prací jako odpověď na jakoukoliv prezentovanou filosofii. Takže si myslím, že by měli být přeloženy, jelikož jiné práce - ty které oni mají - tak ty byly přeloženy, takže bychom měli dát protiargumenty."

1) Každý dokument GBC byl poražen, takže jaké nabízí proti-argumenty k našim argumentům recyklace již poražených dokumentů?

Samozřejmě, nabídnout proti-argumenty k našim dokumentům, by vyžadovalo ve skutečnosti napsat dokumenty, které vyvrací naše dokumenty.

Nežli pouze nabízet ty stejné spisy, které IRM dokumenty již vyvrátily.

2) A pokud KKS věří, že někdo může nabídnout proti-argumenty k tomu co říkáme, proč nenásleduje své vlastní doporučení a nenabídne je?

Jak jsme mohli vidět on nenabídl žádný proti-argument k postoji IRM, preferujíce na místo toho jednoduše jen výmysl, že naše pozice je nemít žádného duchovního mistra.]

"Myslím si, že je to naprosto jednoduché, je tu konverzace z 28.května se Šrílou Prabhupádou a nějakými vedoucími žáky-sanjásíny. Satsvarůpa Maharáj se ptá otázky. On se ptal "Takže co bude se zasvěcováním až ty odejdeš?."

Ano to je naprosto jednoduché jelikož když se Stsvarůpa Maharája zeptal tuto otázku, Šríla Prabhupád dal definitivní odpověď:

Satsvarůp dás Goswámí: Naše další otázka se potom týká zasvěcování v budoucnosti,konkrétně doby, kdy už tu s námi nebudete. Chceme vědět jak první a druhé zasvěcení bude prováděno.
Šríla Prabhupáda: Ano. Doporučím některé z vás. Jakmile budeme hotovi.Doporučím některé z vás, aby jednali jako celebrující áčárja.
Tamál Kršna Goswámí: Říká se tomu ritvik áčárja?
Šríla Prabhupáda: Ritvik. Ano.

(konverzace z 28.května 1977)

Přesto pro KKS co je "jednoduché" v této konverzaci je to, že ji jednoduše odmítnul, tvrdíce, že Šríla Prabhupád neustanovil ritviky na dobu poté co odejde, přestože to je to co Šríla Prabhupád řekl, jak lze jasně vidět z výše uvedeného.

"Ne, nezačíná to tam. To začíná v rozhovoru s Tamálem Kršnou Maharájem, mluvíce o ritvik systému, jak jsou oddaní zasvěcováni v zastoupení Šríly Prabhupády. A, takže to bylo určeno k tomu aby to pokračovalo. Prabhupáda je nemocný a on říká "Nyní, nyní někteří starší muži, oni to mohou dělat, oni to mohou dělat." On dal pár jmen."

1) Nyní se KKS dostává do království fantazie. Tamál Kršna Maharája nikdy nemluvil před touto konverzací z 28.května 1977 o "ritvik systému, o oddaných zasvěcovaných v zastoupení Šríly Prabhupády".

2) Zdálo by se, že se KKS možná odkazuje na rozhovor který proběhl plných 10dnů po 28.květnu, 7.června, jelikož v této konverzaci Šríla Prabhupád "dal pár jmen", 9 pro přesnost.

Ale v království fantasie KKS je konverzace proběhlá 10 dnů poté něco co je ve skutečnosti to stejné co proběhlo před tím! On nemá představu jak a kdy rozhovor začal nebo skončil, a proto není překvapující, že také neví co bylo v této konverzaci řečeno.

3) V každém případě však KKS uvádí, že tento ritvik systém je "určeno k tomu aby to pokračovalo."

Zde KKS nechtěně říká celou IRM věc- "takže to bylo určeno k tomu aby to pokračovalo."!

"Pak se Satsvarůp Maharája ptá, "A co se stane po tvém odchodu?""

Ne, jak jsme právě viděli, Satsvarůpa se NEptal toto potom, nebo "Pak". On se ve skutečnosti ptal o těchto 40 dnů dříve!

"A Prabhupáda řekl, "Poté, poté tito muži, poté oni to budou dělat"."

1) Nyní KKS odporuje sám sobě. Jen 2věty zpět on tvrdí, že Šríla Prabhupáda říká výše uvedené, když diskuse "začala", a PAK se Satsvarůpa ptal jeho otázky.

Nyní KKS říká, že Šríla Prabhupád říká výše uvedené jako ODPOVĚĎ na otázku!

KKS se tedy daří protiřečit sám sobě hned v následující větě, demostrujíce tak, že absolutně ztrácí niť v tom o čem mluví, a jak pokračuje jen to dělá více a více.

2) A v každém případě, v odpověď na to co se "Satsvarůpa Maharája ptá", "a co se stane po tvém odchodu?"", Šríla Prabhupáda nedává odpoěď uvedenou víše jak KKS proklamuje, jelikož Šríla Prabhupád nezačal jmenováním mužů dříve než o 40 dnů později.

Spíše, jak bylo citováno dříve, Šríla Prabhupád okamžitě odpověděl otázku Satsvarůpa tím, že on ustanoví ritviky aby prováděli zasvěcení.
Takže KKS je zde zcela popletený. On nemá představu co bylo kdy řečeno, a jako odpověď na co to bylo řečeno.

"Pak se Satsvarůpa Maharája ptá, "A čí žáci to budou? Prabhupád říká "jeho žák". Takže poté ritvik filosofové říkají "Když Prabhupáda řekl "jeho žák" mluvil o sobě v třetí osobě, "jeho žák". Jelikož Prabhupád to tak někdy dělal, místo "já" řekl "mi". To je zcela nesmyslný argument. V Hindi, já mluvím Hindi, mohou Hindi bolta hu, je to zcela běžné v Hindi, že když mluvíš uctivě Hindi tak použiješ "aham", "mi", když mluvíš o sobě, "Mi jsme zde"- to můžeš udělat. Ale kdy Prabhupád řekl, "Prosím přines jeho boty"?"

Jak jsme již viděli, KKS nemá jasnou představu o tom co a kdy Šríla Prabhupád řekl, spíše je to pro něj jen jedna velká míchanice. Zde pokračuje v této náladě, přeskakujíce přímo na závěrečnou část konverzace z 28.května.

Již dříve jsme zaznamenali, že KKS pohodlně opustil úvodní část této konverzace kde Šríla Prabhupád říká, že ustanoví ritviky pro provádění zasvěcení jako odpověď na otázku Stsvarůpa co bude po jeho odchodu.

KKS také opustil další část konverzace, která probíhá takto:

Satsvarůpa:
Takže oni mohou být považováni za tvé žáky?
Šríla Prabhupáda:
Ano, oni jsou žáci, proč považováni... kdo

(konverzace 28.května 1977)

Takže konverzace již ustanovila, že ritvici budou provádět zasvěcování po odchodu Šríly Prabhupády, a ti kdo budou takto zasvěceni budou žáci Šríly Prabhupády. To je jasný kontext části konverzace kterou již KKS přeskočil, a která již toto ustanovila.

Šríla Prabhupád si těžko bude najednou protiřečit již ve své následující větě, tak jak to dělá KKS jak jsme viděli dříve.

A Šríla Prabhupád v následující větě pokračuje takto:

Tamál Kršna: Ne. On se ptá, tito ritvik áčárjové, celebrují, dávají dikšu, jejich…ti lidé, kterým oni dají dikšu, čí jsou to žáci?
Šríla Prabhupáda: Oni jsou jeho žáci.
Tamál Kršna: Oni jsou jeho žáci.
Šríla Prabhupáda: toho, kdo je zasvěcující…jeho žák - vnuk.

(konverzace 28.května 1977)

1) Šríla Prabhupád již ustanovil, že ustanoví ritviky, a že oni budou jeho žáci, Šríla Prabhupád nyní odpovídá že:

"Oni jsou jeho žáci toho kdo zasvěcuje"

Takže žáci náleží osobě která zasvěcuje, což jak jsme již viděli by měl být Šríla Prabhupád, jelikož on řekl, že pouze ustanooví ritviky, a žáci budou jeho.

A tato otázka dělá tento rozdíl jasným, jelikož se v ní uvádí, že ritvici budou zastupovat celebrovat, a Šríla Prabhupád odpovídá že namísto toho žáci budou patřit osobě která zasvěcuje.

2) Navíc otázka Tamála Kršny se ptá na ritviky v množném čísle- "tito ritvik áčárjové"- ale odpověď Šríly Prabhupády označuje pouze jednotnou entitu- osobu která zasvěcuje- namísto těch ritviků celebrujících zástupců, kterých se otázka týká.

3) A myšlenka, že Šríla Prabhupád nikdy neodpověděl na tuto otázku ve třetí osobě, i přestože byl dotázán ve třetí osobě, protiřečí již jeho následujícím slovům, kde říká:

"jeho žák vnuk"

Jasně zde toto "jeho" může pouze označovat Šrílu Prabhupádu, jelikož není možné aby ritvici, jeho žáci, měli své vlastní žáky -vnuky!

Poznámka: ohledně tohoto problému nyní GBC tvrdí, že Šríla Prabhupád ve sktuečnosti řekl "On je žák vnuk". Když pomineme fakt, že každý může slyšet, že na nahrávce je řečeno pouze jedno slovo, na míst dvou. Ale toto dělá jejich pozici ještě horší, jelikož tímto oni tvrdí, že by Šríla Prabhupád říkal:

"Oni jsou jeho žáci toho kdo zasvěcuje, on je žák vnuk."

Takže jak může osoba, "ten kdo zasvěcuje" zároveň být "žákem vnukem"! A jak může ritvik být zároveň obojím vlastníkem žáků a současně se stát žákem vnukem-"jeho žáci" a "on je žák vnuk"!

4) Navíc, jestliže příjmeme argument KKS, že Šríla Prabhupád zde říká, že ritvici by měli žáky, tak jak jsme poznamenali již dříve, toto by protiřečilo tomu co Šríla Prabhupád již řekl, jelikož on řekl, že oni budou jeho žáky. A již z definice ritvik nemá žáky, pouze guru je má. A toto je potvrzeno i KKS osobně:

"Ritvik by znamenalo, že žáci by nebyli moji žáci, ale byli by žáci Jayadvaity Maharáji a já bych zasvěcoval v jeho zastoupení."

(KKS, interview, 27/04/08)

Takže nám jasně říká, co by ritvik měl znamenat, že oni nemají své vlastní žáky. Jak tedy může KKS současně tvrdit, že ritvici uvedení v konverzaci z 28.května by měli své vlastní žáky?

5) Navíc tvrzením, že si Šríla Prabhupád protiřečí si KKS sám protiřečí, jelikož by to také bylo v rozporu s celou GBC radou, která nesouhlasí s tvrzením KKS, že Šríla Prabhupád zde říká, že ritvici by mohli mít žáky.

Šríla Prabhupád jmenoval 11 ritviků- jak lze vidět v nařízení z 9.července, ve kterém jmenoval jedenáct z nich. Pokud KKS nyní tvrdí, že Šríla Prabhupád říká, že těchto jedenáct ritviků, které jmenoval, by mohlo zasvěcovat své vlastní žáky, tak potom KKS přímo tvrdí, že 11 osob bylo jmenováno aby zasvěcovali jejich vlastní žáky- tato zdiskreditovaná teorie, část "podvodu zonálních áčárjů" je již dlouho zavržena i prostřednictvím GBC.

Takže výběr, který je před námi je jasný. Pokud toto "jeho" označuje Šrílu Prabhupád, tak potom:

  1. Je to konzistentní se vším co Šríla Prabhupád řekl v konverzaci o tom, že budou určeni ritvici pro to aby celebrovali v jeho zastoupení po jeho odchodu a žáci budou jeho.
  2. Je to konzistentní s otázkou tázající se na celebrující ritviky v množném čísle, přestože odpověď označuje jednotlivého iniciátora - což může být pouze Šríla Prabhupád.
  3. Je to konzistentní s tím co Šríla Prabhupád říká v třetí osobě hned v následujících slovech "Jeho žák-vnuk".

Na druhou stranu, jestliže se předpokládá, že slovo "jeho" označuje ritviky, tak potom:

  1. By to znamenalo, že Šríla Prabhupád by protiřečil všemu co již řekl o tom že žáci budou jeho a budou určeni pouze ritvici, kteří již z definice nemají žáky. Tento zvyk protiřečit si již v následující větě, je vlastní jak jsme viděli KKS, ale KKS by neměl projektovat své nesmyslné zvyky na Šrílu Prabhupádu.
  2. By to znamenalo, že KKS protiřečí svým prohlášením všude kde říká, že z definice ritvik nemůže mít žáky.
  3. By to znamenalo, že KKS protiřečí současnému stanovisku GBC, v tom že Šríla Prabhupád neustanovil 11 osob, kteří by měli zasvěcovat své vlastní žáky.
  4. Také by to znamenalo, že KKS tvrdí, že ritvici současně zasvěcují žáky a zároveň se také stavájí žáky-vnuky, a osoba, která je zasvěcující je také žák-vnuk!
"Takže květen 28, to je konverzace o té celé věci. A ritvici v jejich dokumentu dávají nepřímou interpretaci toho co to znamená. V konverzaci je řečeno " Jeho žáci", Prabhupáda říká " Jeho žáci", a ritvici říkají, že to znamená, že Šríla Prabhupád myslí "Moji žáci". Are baba! To je jeden bod. Toto je směšné. To je důvod proč říkám žádný mozek."

Jak jsme již viděli, Šríla Prabhupád již souhlasil s tím, že oni jsou jeho žáci:

Satsvarůpa:
Takže oni mohou být považováni za tvé žáky?
Šríla Prabhupáda:
Ano, oni jsou žáci, proč považováni... kdo

(konverzace 28.května 1977)

Směšné by bylo příjmout, že Šríla Prabhupád by si mohl protiřečit hned v následujících slovech poté co něco řekl. Kdokoliv kdo toto tvrdí "nemá mozek".

"A potom tu máš 9.červenec. Je to dopis psaný Tamálem Kršnou Maharájem jenž byl sekretářem. A on napsal slovo "nadále"/henceforth/.

No ve skutečnosti on napsal, "nadále" /henceforward/. To znamená stejnou věc, ale KKS se na konec snaží být přesný. Ale potom proč měnit celoživotní zvyk nyní?!

"Takže ty víš, jestliže se podíváš do slovníku na slovo "henceforth" znamená to "od nynějška dál". Takže ritvici říkají slovo "henceforth" znamená "od nynějška dál". A Prabhupáda nedal žádný proti-pokyn. Takže to znamená "navždy"."

Nikdy jsme netvrdili, že "nadále" vede k významu "navždy". Pouze tvrdíme, že to znamená "od nynějška dál". A fakt, že zde není proti-pokyn znamená, že mi nemůžeme zastavit nařízení Šríly Prabhupády pro ISKCON bez aoutorizace to udělat! Takže znovu KKS tvrdí něco co prý říkáme, jako již dříve tvrdil, že říkáme, že nepotřebuješ duchovního mistra.

"A to je ono, to je tvůj důkaz? A mi o tom nevidíme nic v Prabhupádových knihách? A Prabhupáda řekl v roce 1977 v jeho posledních dnech, "Vše je v mých knihách". On nařídil, je to také zaznamenáno, "Nemám co bych více řekl. Vše je v mých knihách."

1) V knihách Šríly Prabhupády je jako jediný systém zasvěcování pro ISKCON uveden ten systém, který fungoval když byl Šríla Prabhupád přítomen na této planetě, ve kterém chrámový prezident doporučuje kandidáta, jsou použiti reprezentanté a člověk se automaticky stává zasvěceným žákem Šríly Prabhupády:

"vzhledem k nevyhnutelným reakcím z těchto aktivit, my ihned nezasvěcujeme stoupence v Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny po šest měsíců, kdy kandidát na zasvěcení musí především navštěvovat árati a přednášky z Písem , praktikovat regulativní principy a stýkat se s dalšími oddanými. Když je skutečně pokročilý v purasčarya-vidhi, on je doporučen místním chrámovým prezidentem pro zasvěcení.

/Šrí Čaitania-čaritámrita, Madhya-lila 15:108, výklad, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada /

Není to tak, že každý může být hned zasvěcen bez toho aby splňoval požadavky. Po druhých šesti měsících pokračujíc ve zpívání Haré Kršna mantry šestnácti kol denně a následujíce regulativní principy a navštěvováním přednášek, on přijímá posvátnou šňůru (která je symbolem bráhmany). Poté obdrží jméno Vaišnavského služebníka a je zasvěcen do zpívání Haré Kršna mantry, alespoň šestnácti kol denně. Takto žák pokračuje v oddané službě pod vedením duchovního mistra nebo jeho představitele po nejméně šest měsíců až rok. Kdy je doporučen pro druhé zasvěcení, při kterém obdrží posvátnou šňůru a žák je nyní přijímán jako pravý bráhmana."

/Šrí Čaitania-čaritámrita, Madhya-lila 24:330, výklad, A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada /

2) Knihy neuvádí systém zasvěcování pro ISKCON ve kterém GBC budou volit guruy, nebo ritvici budou mít žáky atd., což je to co KKS navrhuje. Takže prostřednictvím jeho vlastního argumentu, že "vše je v knihách", jediným oprávněným systémem zasvěcování pro ISKCON může být ten systém, který fungoval když byl Šríla Prabhupád na planetě, a žádný jiný. Jelikož žádný jiný systém zasvěcování pro ISKCON není v knihách uveden. ]

"A celý systém guru-žák je v knihách. A na základě nějakých překroucených vět, oni říkají" Ne, Prabhupáda měl jiný systém než ten v knihách."

Ano celý systém je tam. A nikdy není uveden systém navrhovaný KKS, že Šríla Prabhupád určí ritviky kteří budou zasvěcovat své vlastní žáky, a to je způsob jak bude pokračovat žákovská posloupnost!

"Pěkné, že tomu chcete věřit, ale to není důkaz. Nemůžete říci, že toto je důkaz. Můžete překroutit jednu konverzaci, a udělat velkou věc z jednoho slova - "od teď nadále".

Důkaz je zde přímo od Šríly Prabhupády. Můžeš ho vzít buď z knih, z konverzace z 28.května nebo z nařízení z 9.července a všechny tři jsou konzistentní - Šríla Prabhupád ustanovil ritviky, kteří měli jednat jako ritvici a nemít své vlastní žáky. Ale zasvěcovat v zastoupení Šríly Prabhupády. A dokonce i KKS souhlasí s tím, že to je přesně to co by ritvici měli dělat a také s tím, že tento systém "byl určen k tomu aby pokračoval"!

KKS nemá co by vyvrátilo tento důkaz. A tak spíše je jeho pozice tak zoufalá, že je nucen vytvářet míchanici a spojovat kousky různých konverzací, je nucen si protiřečit a navrhovat, že i Šríla Prabhupád si protiřečí. Vše tak jak je to dokumentováno v detailech jeho citátů výše.

"A často může chrámový prezident udělat ráno prohlášení, "od teď budeme mít mangala-arati o půl hodiny později", protože je zima. A potom v létě, "od teď ho budeme mít o půl hodiny dříve." Takže to je dětinské. To je ve skutečnosti dětinské."

Dětinské je přirovnávat skutečnost, že Šríla Prabhupád říká pouze JEDNU věc - že "od teď nadále bude rytvik systém", srovnávat to s tím, že chrámový prezident říká dvě různé věci, z kterých jedna nahrazuje druhou!

Přirozeně pokud by Šríla Prabhupád vydal nahrazující instrukci, jako v KKS příkladu s chrámovým prezidentem, tak potom by tento příklad byl nějak relevantní. Ale samotný fakt, že Šríla Prabhupád nenahradil ritvik systém tím, že by ustanovil něco jiného, znamená, že příklad KKS jen potvrzuje ten bod, PROTI kterému argumentuje.

"Ale jsou lidé, kteří se nechtějí podřídit autoritě. Je pěkné když se staneš guruem sám sobě, jelikož když přijmeš Šrílu Prabhupádu tak je to lehčí. On ti neřekne "toto nemůžeš dělat"."

Prostřednictvím tohoto argumentu to znamená, že všech 10 000 žáků Šríly Prabhupády, včetně gurua KKS, se také proviňuje tím, že se nechtějí podřídit autoritě po více než 30 let. Jelikož oni také nemají fyzicky přítomného Šrílu Prabhupádu, který by jim řekl "toto nemůžeš dělat".

"A ty si chceš dělat to co ty chceš. Ale jestliže máš žijícího gurua, tak on ti řekne "Ne". Takže je lehčí vzít zasvěcení od Šríly Prabhupády, jelikož on neřekne nic."

Znovu prostřednictvím této nesmyslné logiky, by mělo všech 10 000 žáků Šríly Prabhupády, včetně gurua KKS, příjmout znovu-zasvěcení od "žijícího" gurua, takže by měli někoho, kdo by jim "řekl" co mají dělat. Nicméně KKS nikdy neprohlásil, že by jeho vlastní guru byl zbaven "žijícího gurua" v posledních 30 letech. A proto si může dělat to co sám chce. Takže jen více nesmyslů a pokrytectví.

"A proč by jsi měl příjmout zasvěcení od Prabhupády? Proč ne od Růpy Gosvámího? /přijímá posměšný tón řeči/ : "Já si myslím, že to příjmu od Nitjánandy, On je přeci jen Adi-Guru, původní duchovní mistr, já si myslím, já to příjmu od Něj. Od koho to příjmeš ty?
No mě byl vždy sympatický Sanátana Gosvámí, Šest Gosvámích, velice pěkné, Já si myslím, že to příjmu od jednoho z nich. Jeden z těchto šesti, nyní ještě nevím, možná příjmu všech šest.
Víš, proč ne? Já si myslím, proč bych nemohl mít šest guruů? Žádný mozek tito ritvik lidé... ach jo, co s tím naděláme?"

kks

KKS zde demonstruje, že nezná základy naší Kršny si vědomé filosofie. Šríla Prabhupád učí, že musíme příjmout zasvěcení od současného článku v řetězci žákovské posloupnosti:

"...za účelem přijmutí skutečného poselství Šrímad Bhágavátamu by se měl člověk obrátit na současný článek, neboli duchovního mistra, v řetězci žákovské posloupnosti."
(Š.B. 2.9.7, vysvětlení)

Tímto současným článkem byl a je Šríla Prabhupád jelikož:

a) Mi stále přijímáme skutečné poselství Šrímad Bhágavátamu od něj, PŘESNĚ stejným způsobem jak bylo přijímáno před rokem 1977-oddaní čtou překlady a vysvětlení z Bhágavátamu od Šríly Prabhupády;

b) Do dnes nikdo neprezentoval jak, kdy a proč by se nějak změnil status Šríly Prabhupády jako současného článku v žákovské posloupnosti.

(vytváření a slučování různých konverzací nelze počítat!).

Z toho důvodu, se otázka přijmutí zasvěcení od kohokoliv jiného než od současného článku, ani neobjeví - pokud tedy samozřejmě nejsi KKS, v jehož případě můžeš příjmout zasvěcení od kohokoliv koho GBC určí tím, že ho zvolí.
Žádný mozek, tento KKS... ach jo, co naděláme?

"Je to smůla. Jelikož někdy to jsou pěkní oddaní, lidé které máme rádi, takže je to trochu smutné vidět, že se tyto věci stávají. I mě to dělá trochu smutným. Nemůžeme být jen normální? Duchovní život je dostatečně obtížný. Buďme tedy jen normální, Takže to je to co si myslím."

Ano měli bychom být normální, a proto nás dělá smutnými, že se tyto věci dějí:

  1. KKS nemá představu o čem mluví a jen jak mluví dává to postupně jasně najevo.
  2. KKS vytváří to co je jak tvrdí naše pozice, a také to kdy a jak se konverzace odehráli.
  3. KKS si protiřečí, a prohlašuje, že i Šríla Prabhupád si musí také protiřečit.

A tak dále. Tento charakter jistě není normální - a to je smůla, jelikož duchovní život je dostatečně obtížný.

Takže proč nemůže KKS být normální tím, že alespoň jednou bude mluvit pravdu?

"No co naplat, víte co, uvidíme a možná časem se vše spraví. Jelikož je to pěkně samotářské. Je to samotářské jestliže nemáš žijícího gurua, jelikož někdy se chceš zeptat na radu a nemáš nikoho koho by jsi se mohl zeptat. Takže tahle ritvik věc není tak pěkná. Takže oni budou cítit, že to není tak potěšující."

KKS nyní proklamuje, že jeho vlastní guru a dalších 10 000 žáků Šríly Prabhupády jsou osamoceni a necítí potěšení po více než 30 let. Jestliže to KKS opravdu takto pociťuje, tak proč spěchal a sám přijal zasvěcení od takové samotářské osoby, která necítí žádné potěšení? Takže více nesmyslného pokrytectví.

On evidentně nikdy nepoužívá mozek před tím než mluví - nebo jen má "žádný mozek" od samého začátku?!

Závěr

Omlouváme se za délku tohoto pojednání, ale neměli jsme jinou volbu, jelikož jak jsme viděli, byla zde chyba téměř v každé jednotlivé větě. Někdy mají naši čtenáři pocit, že přeháníme, když kontinuálně poukazujeme na to, že guru podvodníci nejsou schopni dát dohromady ani pár vět na podporu guru podvodu, bez toho aby mluvili bláboly.

Člověk tedy může číst výše uvedené a rozhodnout se sám pro sebe zda je to jen přehánění nebo pravda.

Kršnakant

Editor časopisu Zpět k Prabhupádovi