IRM

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Tuesday, October 17, 2006 2:31 PM
Komu: krishnakant108@yahoo.com
Předmět: IRM Back to Prabhupada

Drahý Prabhu,
Posílám ti v příloze dopis.
Tvůj pokorný služebník

Jay Gurudev dás (Jaromír Němec)
ISKCON Praha, Česká Republika

Drahý Prabhu,  
Prosím přijmi mé uctivé poklony
Letmo jsem se podíval na internetovou stránku IRM a upřímně řečeno, považuji vaši snahu přivést ISKCON “Zpátky k Prabhupádovi ” za směšný pokus s nádechem kultismu.
Samotná myšlenka, že Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, zakladatel áčárja  ISKCONu (a ne IRM jak je uvedeno na vašich stránkách), by měl být vnímán jako mesiáš je pro mne nepřijatelná.

Jeho předčasný odchod z naší světské vize mohl být také správně načasován ve shodě s Kršnovou vůlí. A také je to historický fakt, že po odchodu velkého zplnomocněného áčárji nastává období potíží, rozkolů, a různých deviací.

Považovat Jeho Božskou Milost A. C. Bhaktivédantu Swami Prabhupádu za transcendentálního mesiáše Vaišnavismu pro celé generace oddaných je pro mne velké nepochopení Vaišnavské kultury, etikety a filozofie.

Mesiášská hnutí jsou v židovské, křesťanské a semitské kultuře. Očekávání, nikoliv náboženská horlivost se kterou mesiášské židovské a muslimské sekty uctívají učitele rabíny, imámy atd. má fanatický podtext, který je zcela nepřítomen ve vznešené Védské tradici.

Védská tradice určitě přijímá pojem avatár – inkarnace Boha. My všichni víme (aspoň já doufám že víme), že Šríla Prabhupáda nebyl avatár. On by nikdy netoleroval, kdyby byl za avatára považován. Byl to pravý Vaišnavský misionář. Uctívání Prabhupády jako mesiáše bylo a zůstává do velké míry anomálií, která naneštěstí ztěží někdo dokáže pochopit.

Já upřednostňuji považovat Prabhupádu více za misionáře než mesiáše.  Ve skutečnosti Šríla Prabhupáda uctíval Jeho Božskou Milost Šrílu Bhaktisidhantu Sarasvatiho Thakura jako “evangelického anděla” a ne jako mesiáše.

Míchání ras tzv. rasa-bhasa, to byl vždycky problem v ISKCONu. Od samého počátku američtí a evropští oddaní, často vzdělaní v židovských, křesťanských nebo semitských tradicích, přinášely mnoho mesiášských aspektů do ISKCONu.

Takto se Prabhupádova – mesiášova fotografie stala dominantní pro celý ISKCON. Tězko nalezneme v jakémkoliv ISKCONském chrámu kdekoliv ve světě nějákou stěnu nebo dveře bez Prabhupádovy fotky. Jsou zde stovky můrti Šríly Prabhupády, některé z nich v nadlidské velikosti jako např. Ve Vrndávanu a Mayápuru.

Samozřejmě pro žáky Šríly Prabhupády, jeho služebníky a jeho studenty, je povinné uctívat Ho jako Boha. Ale nikomu jinému by nemělo být dovoleno dělat to samé. To není Védský systém parampary. Poté co Šríla Prabhupáda opustil tělo bylo zřejmé, ze nováčci v Krišna vědomí by měli mít své vlastní učitele, zasvěcující guruy a áčárji.

Problémem byl neautorizovaný proces žákovské posloupnosti. Problém byl rása bhása.
Nepopiratelná skutečnost velkého množství poklesků mezi novými učitely a áčárji v uplynulých 35 letech existence ISKCONu má více důvodů než tvrdí IRM, tzn. zavrhnutí Prabhupádova ”Posledního Pokynu” darebáky a další konspirační teorie. Je zde také problém interpretace Prabhupády jako mesiáše. Okamžitě po odchodu Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivédanty Swamiho Prabhupády jeho duchovní bratr v Navadvípu, později známý jako B.R. Šrídhara Swami, prohlásil Prabhupádu za šaktyavéša-avatára. Tento výrok pouze rozdmýchal mesiášský duch v ISKCONu.

Nový učitelé a áčárjové začali být považováni jejich duchovními bratry, žáky a studenty jako budoucí mesiášové. Proč by měl být jakýkoliv autorizovaný guru v ISKCONu míň než Prabhupáda. Jestliže Prabhupáda byl avatár, mesiáš, pak můj guru je taky. Mesiášská ideologie jakožto specifická ISKCONská rása bhása, způsobila bolest a spoustu nedorozumění jak unitř tak vně ISKCONu. V židovské, křesťanské a semitské tradici byly a stále jsou spousty případů vražd, otrav jedem a následných kmenových či mezinárodních válek. To je výsledek fanatických mesiášských tvrzení.

Mesiášské kázání je výhradní, kdežto misionářské kázání je zahrnující. Zahrnuje všechny rasy, barvy a plemena. Samozřejmě nucená misionářská “evangelizace” v Asii, Africe a v Americe, kterou prováděly křesťané nebyla nic jiného než mesiášské kázání. Tím samým byla také nucená konverze afričanů k islámu. Mnoho křesťanských misionářů bylo ovšem zahrnujících. Někteří misionáři stále žijící v Asii či Africe, zahrnovali místní životní styl a měli úctu k domorodcům a jejich rituálům.

Misionář je ten kdo probudí lásku k Bohu, která spí v srdci každého tím, že přinese lidem dobré novinky od všemocného a všedobrého Boha. V principu misionář činí dobro pro ostatní. Může to být křesťan nebo může pocházet z toho co lidé obecně popisují jako hinduistické či budhistické tradice.

Misionáře má většinou každý v lásce bez ohledu na náboženství. Misionáři skutečně mají sílu zasét lásku k Bohu do srdcí mnoha lidí. Nechť je respekt vzdáván tomu komu přísluší. Misionář není pouze milován – je také respektován, a v některých případech i uctíván.

Ale skutečný misionář odmítá být uctíván svými následovníky jako “mesiáš”. Jeho Božská Milost A. C. Bhativédanta Swami Prabhupáda, zakladatel áčárja Mezinárodní Společnosti pro Kršna Vědomí, byl misionářem v pravém slova smyslu a jako takový byl přijímán svými studenty, upřímnými posluchači a čtenáři a stejně tak i tisícovkami nezasvěcených.

On byl (a stále je) učitel u jehož nohou bezpočet dalších učitelů sedí – Prabhupáda. Učitelé, guruové a áčárjové pokračují, a měli by pokračovat existovat i poté co z našeho hmotného zraku zmizel zplnomocněný áčárja, první a nejpřednější učitel v ISKCONu a zakladatel áčárja ISKCONu, Šríla Prabhupáda.

V tom ohledu jak mnoho učitelů následuje Šrílu Prabhupádu a pravý misionářský příklad jejich duchovního mistra, tak tak je parampara udržována. Ale jestliže místo toho, aby byly skutečnými misionáři až do té úrovně, která jejich duchovní realizací, upřednostňují tyto osoby hrát úlohu vychytralých manipulátorů a smyslových požitkářů, tak poté je jejich poklesnutí logickým následkem.
Misionáři nepodvádí. Bhaktisiddhanta Sarasvatí byl evangelický anděl. Ostatní mohou být pouze jednoduší obyčejní misionáři. Já osobně bych také velmi silně argumentoval ve prospěch titulu – evangelický anděl – pro Jeho Božskou Milost A. C. Bhaktivédantu Swami Prabhupádu. Šríla Prabhupáda –  evangelický anděl. Ale za žádných okolností nejsem pro to, aby byl Prabhupáda považován za mesiáše, který ”postavil dům kde celý svět může žít”. To je pro mne pouze mesiášský žvást.

Samotný fakt, že misionářské snahy Šríly Prabhupády a Jeho žáků v 60. a 70. letech byly v 80. a 90. letech nahrazeny vychytralým prodáváním komerčních produktů, ne-li přímo podvodem, je důvodem poklesnutí těchto misionářů ISKCONu, kteří spáchali a propagovali takové odchylky. To je jednoduchá logika. Jestliže pracuji pro společnost, musím se držet cílů té společnosti. Jestliže můj šéf zjistí, že pracuji pro sebe či jinou osobu během pracovní doby, na místě mne propustí.

Sloužit jako “posel” Boha, být misionář, to znamená mluvit pro Boha, jednat pro Boha a učit ostatní o Bohu. Být misionářem to vyžaduje pokorný a vážný služebnický postoj. Jestliže namísto sloužení kazatelské misi Šríly Prabhupády budeme prodávat odpad a denně lhát lidem co pak můžeme očekávat? Že nám Prabhupáda dá své požehnání? Ne! Budeme propuštěni. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit svůj bod týkající se marnosti vašeho snažení. Může to znít trochu krutě, ale já pochybuji, že kdokoliv či cokoliv může zastavit myšlenku od toho aby byla úspěšná, když nastane její čas. Je zřejmě, že šas byl zralý pro “Hare Krishna explozi” v 60. a 70. letech v USA; období 80. a 90. let nebylo.

Ale kdo ví? Vlny nezměrného oceánu sankírtanu přichází a odchází. Možná za pár generací budou věci vypadat jinak a budou zde stovky, tisíce a milióny áčárjů. Nebude žádný nedostatek áčárjů!

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi, zakladateli áčárjovi ISKCONu a “Zpátky k Bohu”.
Pokorně váš 


Jay Gurudév dás.
(foto)

jgd

Od: IRM

Předmět: RE: IRM Back to Prabhupada
Datum: 22.10. 2006, 09:45

Drahý Prabhu,
Hare Krišna! Prosím přijmi mé uctivé poklony. Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Díky za tvůj názor. Nicméně my v IRM preferujeme raději následovat pokyny Šríly Prabhupády, než něčí názor, zvláště pak když není podpořen ani jedním citátem od Šríly Prabhupády. Nelibě neseš fakt, že Šríla Prabhupáda by měl být vnímán jako mesiáš, ale podle Šríly Prabhupády, kdokoliv kdo přichází osvobodit padlé duše by měl být viděn jako mesiáš:

“Na Satyaloce jsou obyvatelé zcela znalí Védské moudrosti, a tak mystický mrak hmotné energie je zde očištěn. Proto jsou známí jako zosobněné Védy. Takové osoby jsou si plně vědomé jak světského tak transcedentálního poznání a nemají žádný zájem ať již ve hmotných či transcedentálních světech.
Jsou to prakticky oddaní bez jakýhkoliv tužeb. Nemají čeho dosáhnout v tomto hmotném světě a v transcedentálním světě jsou plni sami v sobě.
Proč tedy přichází do tohoto hmotného světa? Sestupují na různé planety jako mesiášové na příkaz Pána, aby osvobodili pokleslé duše. Na tuto planetu Zemi přicházejí a činí dobro pro lidi různých oblastí.
Nemají nic jiného na práci v tomto hmotném světě než napravit padlé duše hnijící v hmotné existenci, svedeny hmotnou energií.”

(ŠB, 1:19:23)

Dokonce i Čaitanya Maháprabhu ve své roli oddaného Pána, má být vnímán jako mesiáš:

“Všichni mesiášové—světci, kteří přišli nebo přijdou v budoucnu kázat transcedentální poselství z království Boha—by měli být chápáni jako nejdůvěrnější služebníci Boha.
Pán Ježíš Kristus se zjevil jako syn Boží, Mohamed se představoval jako služebník Boha a Pán Čaitanja jako oddaný Boha. Ale ať je jejich totožnost jakákoliv, všichni takový mesiáši měli jeden a tentýž názor na věc.”

(Boží vzkaz)

Jelikož ty tak nelibě neseš tyto mesiášské postavy, ať již vaišnavského nebo jiného náboženství, tak bych ti chtěl poradit, aby ses vydal na jinou cestu, kde takové postavy nejsou.

V ISKCONu máš námitky dokonce vůči GBC, protože  ‘příliš uctívají’ Šrílu Prabhupádu jako mesiáše s jeho obrázkem a můrti všude. A samozřejme nelze opomenout povinnou guru-puju Šríly Prabhupady, které se každý den musí všichni účastnit ve všech ISKCONských chrámech.

 Co se týká toho zda náš pokus je marný či ne, tak ty sám prezentuješ rozporuplný výrok:

“Závěrem bych chtěl znovu připomenout můj bod ohledně vašeho úsilí. Může to znít trochu tvrdě, ale já pochybuji, že kdokoliv či cokoliv může zastavit myšlenku od toho, aby byla úspěšná, když její čas nadejde.”

Jestliže nic nemůže zastavit myšlenku od jejího úspěchu ‘když její čas nadejde’, tak poté když nastane čas, aby všichni přijmuli Šrílu Prabhupádu jako jediného mesiáše, tak podle tvého tvrzení nebude nic co by tomu mohlo zabránit, a proto naše úsilí bude zcela úspěšné a ne marné.

A jak ty sám přiznáváš, my nevíme jak se budoucnost bude vyvíjet. Takže můžem pouze čekat a uvidíme. Mezitím ti přeji vše nejlepší ve tvém hledání ne-mesiášské cesty.

Hodně štěstí a Hare Krišna!
Děkuji.

Tvůj služebník,
Krishnakant,
Editor, Zpátky k Prabhupádovi

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Sunday, October 29, 2006 6:16 PM
Komu: IRM
Předmět: RE: IRM Back to Prabhupada

Drahý Prabhu,
Propaguješ uctívání Šríly Prabhupády jako mesiáše. Šríla Prabhupáda navrhoval uctívat Čaitanju Maháprabhua jako mesiáše. Koho mám následovat tebe nebo Šrílu Prabhupádu?

Tvůj nejpokleslejší, ubohý a exkomunikovaný darebák.
Jaya Gurudév dás

Od: IRM

Předmět: RE: IRM Back to Prabhupada
Datum: 30.10. 2006, 12:12

Drahý Prabhu,
Prosím přijmi mé uctivé poklony. Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Jsem velice potěšen, když vidím, že jsi nakonec přijmul princip mesiášského uctívání i poté co jsi ho úplně zamítnul ve svém předchozím mailu, jako židovsko-křesťanskou a semitskou tradici.

Ptáš se jestli máš následovat mne nebo Šrílu Prabhupádu. Ale donedávna jsi odmítal následovat dokonce i samotného Šrílu Prabhupádu, jelikož jsi  zamítnul princip mesiášského uctívání pro KOHOKOLIV.

Takže skutečnost, že nyní si přeješ následovat Šrílu Prabhupádu je velmi dobrá. Je to dobrý začátek, který ti umožňuje návrat k vaišnavismu.

Poté co jsi takto přijmul koncept mesiášské ideologie, tak už to bude jenom jeden krok k tomu, aby jsi viděl jak se to vztahuje ke Šrílovi Prabhupádovi.

Navíc Šríla Prabhupáda uvádí v citátu který jsem ti poslal před tím, že mesiášské uctívání se vztahuje na každého kdo přichází osvobodit pokleslé duše.

Takže tobě je zcela jiště známo, že Šríla Prabhupáda přišel na tento svět, aby osvobodil pokleslé duše.

Takže by jsi měl přijmout, že Šríla Prabhupáda přišel osvobodit pokleslé duše a proto je také mesiáš.
Měl by jsi také přijmout další pokyny Šríly Prabhupády jako je např. Směrnice z 9. července, kterou podepsal, aby byla aplikována v ISKCONu.

Prosím nedělej chybu, že odmítneš Prabhupádovu směrnici z 9. července tak jako jsi dříve odmítnul Prabhupádovy pokyny ohledně mesiášského uctívání.
Těším se až zase od tebe uslyším.

Děkuji.
Tvůj služebník,
Krishnakant

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Tuesday, October 31, 2006 3:18 PM
Komu: IRM
Předmět: RE: IRM Back to Prabhupada
 
Drahý Prabhu,
Bohužel jsi nezodpověděl mé otázky. Proto je zformuluji odlišně. Navrhuješ uctívat Šrílu Prabhupádu jako avatára. (Védský equivalent slova mesiáš). Šríla Prabhupáda nikdy nenavrhoval takovou věc. On chtěl uctívat jako avatára Čaitanju Maháprabhua. Koho mám následovat Šrílu Prabhupádu nebo tebe?
 
Pokorně tvůj
Jay Gurudév dás

Od: IRM

Od: IRM
Předmět: RE: IRM Back to Prabhupada
Datum: 1.11. 2006, 10:13

Drahý Prabhu,

Prosím přijmi mé uctivé poklony.
Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Znovu jsi vyjevil svou naprostou neznalost naší Védské tradice.
Mesiáš není védský equivalent slova avatár.
Jak již bylo vysvětleno Šríla Prabhupada se vztahuje ke komukoliv kdo je velký kazatel  jako k mesiášovi – a nerezervuje tento termín pouze pro avatáry.
Následující citát by měl celou věc učinit zcela jasnou:

Šríla Prabhupáda: Každý z nás je mesiáš. Kdokoliv kdo je Kršna vědomí je mesiáš. Každý. Proč jen jeden? Všichni z nás.
Gaurangera bhakta-gane, jane jane sakti dhari, brahmanda tari saksi (?): "Každý oddaný Pána Čaitanji má takovou ohromující sílu, že může osvobodit celý vesmír." Gaurangera bhakta-jane, jane jane sakti..., brahmanda tari...
To je následovník Gaurangy.
(Rozhovor v pokoji, 15. dubna, 1977)

sp
Takže KDOKOLIV kdo je Kršna vědomí a je mocný kazatel, a následovník Čaitanji je mesiáš.
Ne pouze Pán Čaitanja.
Ty jsi začal naši korespondenci tím, že ve Vaišnavismu nejsou žádní mesiášové. Pak jsi si myslel, že pouze avatárové jsou mesiáši. No a nyní můžeš vidět, že každý může být mesiáš, pokud se stane Kršna vědomím a velkým kazatelem.
Takže závěrem:

a) Každý může být mesiáš, dokonce i ty, jestliže se staneš Kršna vědomím a velkým kazatelem.

b) Proto je zde mnoho osob, které můžeme pokládat za mesiáše a nemusí to být nutně avatárové.

c) Navíc, IRM nikdy neuvedlo, že Šríla Prabhupáda je ‘jediný mesiáš’. My jsme nikdy nepoužili toto Hebrejské slovo, abychom tak označili Šrílu Prabhupádu.

Jsouce následovníci Védské tradice, vztahujeme se k Prabhupádovy za pomoci Sanskritské terminologie, kterou nám dal, a proto se vztahujeme k Prabhupádovy jako k DIKŠA GURU, jak je uvedeno v jeho směrnici z 9. července, Poslední Vůli, a dalších místech.

Takže jak můžeš vidět nejsme to my kdo je ovlivněn židovsko-křes%tanskou tradicí, ale TY.
Tvé pokusy smíchávat židovsko-křesťanské myšlení s Védskou tradicí vyústily v některé zcela zásadní chyby.

Jelikož jsi se teprve nedávno vrátil zpátky k vaišnavismu, tak bych ti navrhoval nejprve obnovit své pochopení tak, aby se zakládalo na Védské filozofii předtím než nám zase napíšeš a učiníš spousty hloupých chyb.

Děkuji.
Tvůj služebník,
Krishnakant

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Friday, November 03, 2006 1:19 PM
Komu: krishnakant 
Předmět: Messiah

Drahý Prabhu,

Velice se omlouvám, že jsem obtěžoval Tvoji Milost a IRM mými poznámkami a “hloupými chybami“.
Není žádných pochyb, že ty sám jsi mesiáš, velký kazatel. Vyplňuješ svatou misi tím, že se snažíš uvést v chod směrnici z 9. července.
Ve svém statečném (bohužel ale marném) úsilí jsi porazil mnoho oponentů, včetně Jeho Svátosti Tamála Kršny Gosvámího. Předpokládám z tvých dopisů, že víš o 81 zmínkách slova “mesiáš“ v Bhativédanta Véda Bázy.
Děkuji za to, že jsi citoval ten, který JASNĚ potvrzuje tvoji mesiášskou identitu. Jeho Svátost Tamál Kršna Gosvámí řekl ve zmíněné konverzaci, že se nepokládá za hodného takového označení.
Jeho Božská Milost Šríla Prabhupáda odpověděl jednoznačným způsobem: „Jaký otec, takový syn. Měl by si být…“ Takže ty jsi také mesiáš.

Jelikož jsi nezodpověděl mé otázky, myslím si, že bude lepší zapomenout na celou diskusi. Ale buď ujištěn, ze nebudu následovat IRM navzdory tvé údajné mesiášské identitě. Je zde neomezeně mnoho významných pokynů od Jeho Božské Milosti, které ponechal pro mne v Jeho nezměrné pokladnici transcedentální literatury, lekcích a různých konverzacích a já se mohu snadno obejít přinejmenším bez toho aniž bych byl obtěžován směrnicí z 9.července 1977, které jsi se stal křižákem.
Takže drahý Prabhu – prosím přijmi mé uctivé poklony!

Všechna sláva Jeho Božské Milosti OM Višnupádovi Paramahamsovi Parivrajakacaryovi 108 A.C. Bhativédanta Swami Prabhupádovi. Žije navždy ve svých instrukcích a Jeho následovník žije s ním.
Jay Gurudéva dás

Od: IRM

Předmět: Email nemá žádný předmět
Datum: 12.11. 2006, 07:41

Drahý Prabhu,

Prosím přijmi mé uctivé poklony. Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Pojďme se podívat na tvou pokračující zmatenost o termínu mesiáš, která nyní došla ke svému konci:

Nejprve jsi tvrdil, že ve Védské literatuře NENÍ koncept uctívání mesiáše.
¨Poté jsi tvrdil, že tento kocept se vztahuje POUZE na Pána Čaitanju a ne na Šrílu Prabhupádu.
Poté jsi proklamoval, že definice slova mesiáš znamená ‘avatár’ neboli božská inkarnace Pána Kršny.
Nyní tvrdíš, že dokonce i já, Krishnakant, jsem mesiáš!

Takže na začátku jsi propagoval, že NIKDO není mesiáš, a nyní tvrdíš, že každý je mesiáš! A to vše pouze ve 4-emailech.

Tvé ‘otázky’ se zakládali na přijetí falešného konceptu, který jsem výše rozebral, a mohou být pouze zodpovězeny pokud vyloučíš své falešné koncepty ze svých otázek a budeš formulovat otázky znovu podle Védských principů, a ne podle mesiášského zmatku, který jsi až doposud kázal.

Navíc jsi nyní velice pyšný hlásat svou neposlušnost Šrílovi Prabhupádovi, prohlašujíce, že si nepřeješ být ‘obtěžován’ konečným pokynem Šríly Prabhupády ohledně zasvěcování v Jeho společnosti.

Na závěr svého dopisu uvádíš “Šríla Prabhupáda žije věčně ve Svých pokynech a Jeho následovník žije s Ním.”, ale ‘následovník’ znamená někdo kdo skutečně následuje instrukce a ne ten kdo nechce být těmi instrukcemi ‘obtěžován’.
Díky.

Tvůj služebník,
Krishnakant

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Sunday, November 12, 2006 11:04 PM
Komu: IRM
Předmět: Re:
 
Drahý Prabhu
Mesiášské výroky jsou  ZAJISTÉ židovsko-křesťanského a semitského původu.

OPRAVDU nemají nic do činění s transcedentální Védskou verzí, jak je propagována ve Šrímad Bhágavatamu.
Z Védského pohledu "upadharma" kázaná v těchto tradicích postrádá bod lásky k Bohu "sanátana dharmu", tak jak je předkládána následovníky Vaišnavské tradice.

Zatímco je souhlasím, že "upadharma" monotheistické tradice (také nazývaná yavana a mlechadharma) má nějáký morální kredit, Vaišnavská literatura jde za rozměry světskou morality. Nejvyšší moralitou je být věčným služebníkem Boha. Pouhé zpívání Hare Kršna učiní osobu čistým milovníkem Boha. To je UNIKÁTNÍ.

Žádný avatár nikdy nerozdával tak štědře vědomí Boha a lásku k Bohu jako Pán Čaitanja Maháprabhu činil před 520 lety. Jeho následovníci počínaje 6 Gosvámími z Vrndávanu a pokračujíce v nedávné historii Jeho Božskou Milostí Šrílou A. C. Bhaktivédantou Swamim Prabhupádou, jsou tak štědří jako Pán Čaitanja.

Nejsou to mesiáši jako sektářské mlecha a yavana tradici židů a křesťanů. Oni rozšiřují poselství Pána Čaitanji a proto jsou těmi nejvíce odevzdanými transcedentálními misionáři.

Kdokoliv kdo rozšiřuje poselství lásky k Bohu jak káže Mahavadanyaya Avatar – Pán Čaitanja – by měl být považován za stejně štědrého jako Pán Čaitanja. Jaký otec - takový syn. Dar je JEDINEČNÝ. To nejsou pouhé řeči. Oni všichni skutečně svobodně rozdávají čistou lásku k Bohu. Vaišnavismus je (nebo přinejmenším já věřím, že by měl být, či snad ne?) mimo sektářské, mesiášské výroky.

Kdokoliv kdo z jakéhokoliv důvodu smíchává hmotné pojetí (jako jsou nafoukané "mesiášské tvrzení", v tom smyslu jak jsem popsal v mém úvodním dopise, hmotný chtíč, chamtivost, závist, žárlivost, domýšlivost atd.) s čistou transcendentální povahou hnutí Pána Čaitanji Maháprabhu, se dopouští rása-bhásy, a nakonec spáchá guru-aparadhu a vaishnava-aparadhu. To vždycky bylo a bude příčinou poklesnutí.

Závěr:

1.   Zpátky k Prabhupádovu učení a jeho instrukcím, jeho vedení, jeho "misionářskému" a zasvěcenému zpívání a rozšiřování poselství Pána Čaitanji Maháprabhua; zpátky k jeho pokoře, čistotě, poctivosti, zasvěcení neustálé službě Guruovi a Gaurangovi, jeho Krišna vědomí - ano .

2.   Zpátky k Prabhupádovi jako jedinému zasvěcujícímu dikša guruovi v ISKCONu, navzdory faktu, že opustil tuto planetu a vrátil se do říše Goloka Dhámu zhruba před 30 lety - ne

Všechna sláva Jeho Božské Milosti Om Višnupada Paramahamsa Parivrajakacharya 108 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupádovi. Zní špatně ten kdo si myslí, že vaišnava umírá. Vaišnava umírá, aby žil, a žijíce šíří svaté jméno Krišny.

S úctou a pokornými poklonami
Tvůj Jay Gurudev das.

Od: IRM

Předmět: RE:
Datum: 13.11. 2006, 13:00

Drahý Prabhu,
Prosím přijmi mé uctivé poklony.
Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Ve svém posledním mailu jsi oznámil:

“Jelikož jsi nezodpověděl mé otázky, myslím, že bude lepší na celou věc zapomenout.”

Přesto již po několikati hodinách jsi udělal znovu udělal další obrat a rozhodl se udržet celé téma naživu.

Jak jsem již demonstroval na tvém obratu gigantických rozměrů, kdy jsi se přesunul od tvrzení, že NEJSOU mesiáši k tvrzení, že každý je mesiáš, vytvářet neustále rozpory je tvůj znak mail za mailem.
A všechny tvá rozporuplná a nekorektní tvrzení byly přesně a správně nahrazeny správnými závěry Vaišnavské filozofie.

Zcela souhlasím, že není moudré smíchávat “nafoukaná mesiášská tvrzení” s naší Vaišnavskou filozofií.
Pojďme si tedy oživit KDO tyto tvrzení učinil:

a) Byl jsi to TY, kdo ve svém prvním e-mailu představil hebrejské slovo ‘mesiáš’, a tvrdil, že IRM propaguje Šrílu Prabhupádu jako ‘mesiáše’, a že ve skutečnosti NEJSOU žádní mesiášové ve vaišnavské tradici. Takže již 2 ‘mesiášské výroky’.

b) Poté jsi tvrdil, že POUZE Pán Čaitanja je mesiáš, a že Šríla Prabhupáda NENÍ mesiáš. Další 2 ‘mesiášské výroky’.

c) Následovně jsi propagoval, že slovo mesiáš znamená avatár. 1 další tvrzení

d) A nakonec jsi prohlásil, že Krishnakant je mesiáš. 

Takže jsi to ty kdo představil přinejmenším *6* falešných ‘mesiášských tvrzení’, a snažil se je smíchat se správnou Vaišnavskou filozofií, kterou představuje IRM.

Také tvrdíš, že Šríla Prabhupáda NENÍ Dikša Guru pro ISKCON. Prosím oznam nám JMÉNO NĚKOHO JINÉHO, kdo je Dikša guru pro ISKCON, uvádějíce KDE, KDY a JAK byly takové osoby specificky autorizovány Šrílou Prabhupádo, aby nahradili Ritvik systém, který zanechal pro ISKCON, 9. července 1977.

Samozřejmě kdyby jsi se dokonce snažil zodpovědět tuto otázku, tak by jsi si znovu odporoval, jelikož by jsi se nyní rozhodl ‘obtěžovat’ se směrnicí z 9. července, o které jsi pyšně oznámil, že ji budeš ignorovat.

Těším se na tvé další navzájem si odporující výroky, o velký propagátore mesiášských výroků.
Děkuji.

Tvůj služebník,
Krishnakant

Od: Jaromir Nemec

Odesláno: Monday, November 13, 2006 8:24 PM
Komu: IRM
Předmět: RE:
 
Drahý IRM editore,

Navzdory všem pochybnostem jsem doufal, že najdu nějákou rozumnou a logickou úroveň na které budu s tebou moci diskutovat. A to nejen jako se zástupcem IRM, ale také jako s vaišnavou. Bohužel ty systematicky odmítáš jakékoliv argumenty a logiku. Neustále obracíš a překrucuješ má slova tak , aby se hodili tvým fanatickým účelům. Jako kult Svědků Jehovových, ty jsi kultem Svědků Prabhupády.
Tvé argumenty jsou nic než základ demagogie.: kdokoliv kdo má byť jen lehce odlišný náhled na věc než je ten tvůj, musí být všemi způsoby prokázán za nemajícího pravdu. To je mise fanatiků.

Takže pokračuj se svým fanatickým kultistickým křižáckým tažením proti bezvěrcům
(i přesto, že to mohou být vaišnavové), kteří mají rozdílný náhled na ěc nez je ten tvůj. Já můžu pouze opakovat svůj úvodní výrok: ty a všichni podporovatelé demagogického křižáckého tažení IRM jsou propagovatelé mesiášských výroků.

Vytváříš rozkol,rozšiřuješ fanatismus a v konečném ohledu zraňuješ reputaci té samé osoby kterou se snažíš oslavovat. Nejenom, že je tvé úsilí neplodné, ale navíc je pomlouvačné. Prosím považuj naši ”komunikaci” za ukončenou.

V přímé službě Jeho Božské Milosti Om Višupáda Paramahamsa Parivrajakacharya Šrí Šrímad A.C. Bhaktivedanta Swamimu Prabhupádovi

Jay Gurudéva dás

P.S. Vždy se podepisuješ jako "tvůj služebník". Tak mi prosím prokaž laskavost a již mi více nepiš a ani nedávej mou e-mailovou adresu ostatním fanatikům jako jsi ty. Děkuji.

Od: IRM

Předmět: RE:
Datum: 14.11. 2006, 10:04

Drahý Prabhu,
PAMHO AGTSP

Jestli si přeješ, aby naše komunikace ‘skončila’, tak NEODPOVÍDEJ na tento mail.
Podívejme se blíže na to, kdo používá logické argumenty..

Tvá ‘logika a argumenty’ se skládá z toho, že nás nazýváš: fanatiky (5x), členy kultu (3x), demagogy (2x), pomlouvači, a tvůrci rozkolu, kteří zraňují Prabhupádovu reputaci.

Jestliže toto je tvá verze ‘logiky a argumentů’, tak potom nechci vidět jak u tebe vypadají dětské urážky!
My jsme neotočili tvé slova. Naopak jsme podpořili všechny naše argumenty přímýmy citacemi od tebe samého. Tady je jen letmá připomínka jedné takové situace. Ty sám tvrdíš:

“Snažíte se propagovat uctívání Šríly Prabhupády jako avatára (Védský equivalent mesiáše).”
(Jaromír Němec, 31/10/2006)

Avatar NENÍ Védský equivalent slova mesiáš.
My jsme tedy nepřekroutili nic co by jsi řekl, nýbrž jsme se o to přímo opírali.
Nedáme tvou e-mailovou adresu nikomu.
Doufejme, že nyní se budeš schopen lépe kontrolovat a skutečně dostát svému tvrzení, že ‘ukončíš’ tuto korespondenci, a nedopadne to jako při tvém předchozím pokusu o ukončení, který jsi záhy porušil.
Těším se, že již od tebe NEUSLYŠÍM!

Děkuji.
Tvůj služebník, Krishnakant