Haré Kršna
PAMHO
AGTSP
Tady je otázka vyžadující si tvoji pozornost.
Jeden člověk se mne zeptal, jak víme, že nás Šríla Prabhupád příjme jako žáky.
Já vím, že jsi říkal, že tato povinnost byla delegována na ritviky, nadále, a to dokazuje, že Šríla Prabhupád je jediný dikša Guru ISKCONu.

Jsou nějaké citace, které mohou být použity k potvrzení výše uvedeného?

Děkuji
Leal

Drahý Leal Prabhu,

PAMHO AGTSP

Následující citáty dokazují, že v červenci 1977 Šríla Prabhupád ustanovil systém kterým jsou jím autorizovaní ritvici (reprezentanté) zplnomocněni  přijímat žáky pro Šrílu Prabhupádu, pokud jsou doporučeni chrámovými presidenty. Bez potřeby jakékoliv konzultace se Šrílou Prabhupádou. 

Šríla Prabhupád: Takže bez toho aniž byste čekali na mne. Kdokoliv, kdo si myslíte, že si to zaslouží. Bude to záviset na vašem posouzení.
Tamála Kršna Maharája: Na posouzení.
Šríla Prabhupád: Ano.
Tamála Kršna Maharája: Takže první i druhé zasvěcení.
Šríla Prabhupád: Hmm!

(KONVERZACE  K USTANOVENÍ RITVIKŮ 7. června 1977, Vrindávana)

sp

 „Po zvážení tohoto doporučení,  tito reprezentanti mohou přijmout oddaného jako zasvěceného žáka Šríly Prabhupády“

(nařízení z 9.července 1977, podepsané Šrílou Prabhupádou, ustanovující proces zasvěcování pro budoucnost ISKCONu)

Děkuji
Tvůj služebník
Kršnakant


“BTP není transcedentální časopis. Je politický.
V kostce, je to o oddaných, kteří poklesli  a já si nejsem jistá zda znovu povstanou na duchovní úroveň.
Tedy kritizovat je nebo zavrhnout není správné.
Šríla Prabhupáda by nikdy neudělal to, co vy činíte v magazínu. 
Všechny tyto věci by se měli vyřešit soukromě a ne na veřejnosti. Dělá to vice škody než užitku. Měli byste učit lidi o absolutní pravdě místo toho čím teď plníte jejich hlavy.
Kéž vám Kršna odpustí a vede vás správnou cestou.”
Haribol.
Priya

Díky moc za Tvoje komentáře.

Politický, ve smyslu jak jsi užila slovo  znamená:

“Intriky nebo manipulování uvnitř politické skupiny nebo skupiny za účelem získat sílu nebo moc."

Velmi by mě zajímalo jak si myslíš, že prezentace pravdy a faktů v BTP je “politická," pokud je známo tak intriky a využívání byly na straně GBC, a to vše je velmi dobře zdokumentováno v BTP.

Co se týká tvého komentáře, že BTP není  transcendentální magazín, tak prosím zaznamenej fakt, že transcendentální poznání musí být pochopeno ruku v ruce s tím co oponuje tomuto poznání, jak popisuje Šrí Išopanišada

“Pouze ten, kdo studuje jak proces nevědomosti a transcendentální poznání ruku v ruce může překonat vliv opakovaných rození a smrtí, a užívat si naplno požehnání nesmrtelnosti.
(Šrí Išopanišad, Mantra 11)

Cílem BTP je pomoci rozlišit nevědomost od pravdy, falešné Guruy od autorizovaného Gurua (Šríly Prabhupády).
Jinak budou lidé neustále podváděni v duchovním životě.
Šríla Prabhupáda mnohokrát prohlásil, že podvodní Guruové musí být odhaleni pro prospěch obecné populace.

“Jsem velmi rád, že vyzýváte všechny takzvané swami a guruy.  Můj Guru Maharádža oceňoval oddané, kteří odvážně kážou naši vaišnavskou filozofii. Musíme využít každé příležitosti jak porazit tyto darebáky a odvést je kam patří, tak prosím pokračujte v tomto úsilí.
(Šríla Prabhupádův dopis, 30/11/71)

Prosím zaznamenejte, jak se Šríla Prabhupáda odvolává k takzvaným SWAMIM a GURUŮM, kteří musí být “poraženi." My nepoukazujeme na chyby obyčejných oddaných, ale raději se věnujeme podvodnému programu, který je veden těmi, kdo se prohlašují být Božskými-Guru a nástupci Šríly Prabhupády a tak neustále podvádějí obyčejné oddané, a v tom je velký rozdíl.

Takže s ohledem na to, abychom vyřešili tento problém “v soukromí" po 28 letech  zastrašování, útlaku, utajování, vylučování, lží a násilí proti oddaným Šríly Prabhupády, cítíme, že veškerá široká veřejnost si zaslouží pravdu. A zdánlivě stejně uvažuje i jeden z GBC zvolených Guruů.

“Jak to tak vypadá nemůžeme od GBC očekávat, že zahájí potřebné akce, aby zabránila dalším odchylkám, ještě předtím než se stanou pohromou. A tak se zdá jediným možným řešením pro všechny zodpovědné členy ISKCONu, aby tyto věci probrali na veřejnosti kupříkladu skrze internet.
Jakkoliv bolestivé a nedůstojné se zdá takové veřejné propírání špíny být, může aspoň vytvořit uvědomění si mnoha odchylek, které se odvíjejí pod jménem ISKCONu a varovat oddané, aby se nestali oběťmi těchto odchylek. 

(Bhakti Vikáš Swami, 23/03/03, PAMHO Text: 7160561)

A jak se zdá z dopisů docela hodně lidí s tímto souhlasí.
Hare Kršna a hodně štěstí.

Kršnakant
Editor
BTP