IRM

"Doktrína tohoto časopisu, se nazývá ritvika-váda, a říká, že pouze Šríla Prabhupád je zasvěcujícím guruem pro oddané v ISKCONu a že nikdo z jeho žáků nebo následovníků není pro tuto roli kvalifikován." -

Šivaráma swámi
(foto) -17.7.08
shv

Časopis neuvádí NIKDE, že "nikdo z žáků nebo následovníků Šríly Prabhupády není kvalifikován pro tuto roli." To je úplný výmysl.
Každý kdo skutečně četl tento časopis, vidí, že tento výrok se nenachází nikde v časopise.

"Tato doktrýna neměla precedens ve vaišnavské tradici, nikdy to nebylo učeno nebo praktikováno našimi áčárji. A nemá to základ v knihách, učení nebo poslední vůli Šríly Prabhupády."

Poslední vůle a závěť Šríly Prabhupád, tak jak jsou citovány v časopise, ve skutečnosti uvádí, že všichni výkonní ředitelé pro stálé ISKCONské projekty v Indii, jako je Mayápur, Vrindávan atd., které jsou určené aby fungovali po následující tisíce let, MUSÍ být vždy zasvěcení žáci Šríly Prabhupády:

Výkonní ředitelé, kteří byli výše určeni jsou zvoleni na svůj celý život. V případě smrti nebo neschopnosti jednat z jakéhokoliv důvodu, bude  zbývajícími výkonnými řediteli zvolen další ředitel nebo ředitelé, za předpokladu, že nastupující ředitel je mým zasvěceným žákem a striktně následuje pravidla a regulace Mezinárodní Společnosti pro vědomí Krišny, jak jsou detailně popsány v mých knihách, další podmínka je, aby počet ředitelů neklesl pod tři (3) a nebyl vyšší nežli (5) výkonných ředitelů konajících svou povinnost ve stejnou dobu.
(Vyjádření poslední vůle a závěti čl.3    -4. června 1977, zvýraznění přidáno )

Tato věc může být evidentně možná pouze pokud Šríla Prabhupád pokračuje a zůstává Dikša Guruem ISKCONu, což zajišťuje že zde bude vždy zdroj zasvěcených žáků Šríly Prabhupády ze kterých mohou být budoucí výkonní ředitelé vybráni.

"Připojuji vyvrácení ritvik-vády které sepsal Jeho Svátost Jayadvaita swámi před deseti lety nazvané, V čem se rytvici mýlí."

Tento spis byl tehdy před deseti lety vyvrácen, a  vyvrácení tohoto spisu nikdo dodnes nezpochybnil.
Tyto dokumenty si můžeš přečíst anglicky na odkazech níže, překlady do maďarštiny příjdou brzy.
Zveme oddané aby si přečetli tato vyvrácení a sami pro sbe se rozhodli kdo má pravdu:

Vyvrácení  "Where The Ritvik People are Wrong":
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/a_reply_to_jayadvaita_swami.htm

Vyvrácení  "Where The Ritvik People are Wrong again":
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/where_hhjayadvaita_is_wrong.htm

"Proto rytvici a jejich literatura by měli být ignorováni a oddaní by se měli združovat s Vaišnavy, kteří zvyšují svojí víru a oddanost Šrílovi Prabhupádovi a jeho hnutí."

Nemůžeme ocenit, že Maharája nechce aby si jakýkoliv oddaní přečetli časopis sami pro sebe, jelikož potom mohou zůstat nezpochybněna jeho falešná tvrzení týkající se časopisu.
Nic z toho co Maharája řekl v souvislosti s časopisem není pravda. K tomu, to ověřit, nepotřebuješ naše slova - JEN SI TO PŘEČTI A ROZHODNI SE SÁM PRO SEBE.

"Oddaní, kteří mají jakékoliv otázky o rytvik doktrýně nebo jak jednat s rytviky, prosím mluvte s místními staršími oddanými nebo kontaktujte mne. Budeme štastni při zodpovídání jakýchkoliv otázek."

Zde jsou některé otázky které je třeba zodpovědět:

1) Proč nemohou oddaní číst časopis sami pro sebe a udělat si o něm svůj názor, zvláště když Šríla Prabhupád doporučuje:

"Kršny si vědomé Hnutí je pro trénování lidí, aby byli nezávisle přemýšlivý a kompetentní ve všech typech a druzích poznání a jednání, není určeno pro dělání byrokracie"
(dopis Karandharovi, 22.12.72)

sp

2) Jestliže Maharája proklamuje, že Jeho svátost Jayadvaita Maharája ve skutečnosti porazil ve svých spisech obsah časopisu, tak jak by mohlo být pro oddané špatné číst časopis a vyvrácení spisů Jeho svátosti Jayadvaity Maharáji? Jelikož pokud by oddaní časopis četli,  jednoduše by si potvrdili tvrzení Jeho svátosti Šivaráma Maharáji.

Zveme oddané aby byli "nezávisle přemýšlející", jak  doporučuje Šríla Prabhupád, a rozhodli se zda je obsah časopisu "proti Šrílovi Prabhupádovi" jak proklamuje Maharája. Zvláště když obsah časopisu tvoří primárně citáty Šríly Prabhupády, GBC a ISKCONských guruů, včetně osobně Jeho svátosti Šivarámy swámiho Mahharáji!

Děkujeme za tvůj čas.

Tvůji služebníci

Vydavatelé,
Zpět k Prabhupádovi,
Londýn,
Spojené Království