Sebeklam božskosti: Studie případu Jeho Svátosti Bhakti Vikáše swamiho


IRM


Strana 14 - vydání č.24 - léto 2009 - Zpět k Prabhupádovi

Zde pokračujeme v naší sérii odhalení sebeklamů velkoleposti, která sevřela ty kdo se snaží zabrat pozici Šríly Prabhupády jako dikša (zasvěcujícího) Gurua ISKCONu.
Všechny citace v označených panelech jsou, pokud není uvedeno jinak, z přednášky dané Jeho Svátostí Bhakti Vikášem swámím ("BVKS") 9. února 2009 nazvané "Odpověď Rytvikismu".

Sebeklam božskosti

"[...] "skrze paramparu. Já tě vezmu k mému guruovi a potom on tě vezme k jeho guruovi" a takto milost přichází dolů, a mi přivádíme lidi dovnitř a nabízíme je nahoru. [...] A guru je souhrnem a podstatou všech polobohů a ve skutečnosti guru je... vaišnavský guru je dokonce ještě více důležitý nežli polobozi do té míry jak všichni přijímají uctívání. [...] A já říkám, že já jsem vaišnavský guru. [...] Takže tento áčárja o kterém mluví Kršna když dává pokyny Udhavovi, že "tento áčárja je stejně dobrý jako já" , nesmí být zneuctěn žádným způsobem, je to tento lesní riši guru. A samozřejmě toto lze aplikovat na všechny tyto, všechny vaišnavské guruy."

BVKS zde vyjasňuje, že se považuje za následujícího gurua v parampaře (žákovské posloupnosti) po Šrílovi Prabhupádovi, a že jako takový by měl být uctíván a brán jako každý jiný člen parampary. A v důsledku toho on dosáhl pozici která je mocnější nežli souhrn a podstata polobohů, tedy být považován za stejně dobrého jako je Kršna.

Sebeklam božskosti - 2

"Moje Vyasa-puja... [...] Takže vy si můžete myslet, no, jaká je moje kvalifikace k přijímání tohoto uctívání a náklonnosti, které mi nabízíte [...] No, toto je moje kvalifikace, že jestliže jsem schopen oslavovat Prabhupádu tak potom toto je ta kvalifikace... ve skutečnosti, toto er... Já nejsem kvalifikovaný, skutečně, ale kvalifikovaný jelikož mohu zdůraznit " zde je Prabhupáda, a následuj jeho instrukce, a žádám tě mít víru v to co Šríla Prabhupád dal."
(BVKS "Vyasa-puja" přednáška, Tirupati, 5.ledna 2008)

BVKS tvrdí, že bhaktové (oddaní) začátečníci ho mohou uctívat jako plnoprávného nástupce dikša gurua parampary jelikož on dosáhl pouze stejné kvalifikace jako mají oni - být schopen oslavovat Šrílu Prabhupádu a říkat ostatním aby dělali to stejné!

Dělám si legraci!

Tato deklarace získané božskosti se jeví jako protimluv s chlubením, které BVKS učinil předtím nežli mu bylo dovoleno přidat se do GBC guru klubu:

" Monitorující guru" se zdá být pro mne nejvhodnější pozice - starší student vedoucí toho mladšího, který možná přeroste toho monitorujícího jak poroste a bude starší, ale vždy mu bude důvěřovat a vzdávat mu úctu; učitel obou je stejný. "Nikunja-yuno" atd. ve vztahu ke mě? Ne ani z legrace; to je směšné. Mám předstírat, že jsem dosáhl pozic manjárí-gópí? Co se předpokládá že si mají myslet ti které zasvětili naši duchovní bratři, když zpívají "nikunja-yuno" a "romanca kalpa", atd. když tito guruové nedokáží vstát ani na mangala -árati? Tyto náměty vyžadují pečlivé pozorování.
(BVKS, Vedic Village Review, č.14, září 1990)

Původně se zdála BVKSvamimu myšlenka, že by se sám stal skutečným nástupcem gurua parampary, směšná.
Tvrdil, na místo toho, že je při nejlepším dohlížející guru, který je jednoduše starším studentem, který řídí ty mladší. A mladší student může postupem času snadno překonat dohlížejícího gurua, s tím, že učitel obou je stejný. Přičemž myšlenka být guruem jako ostatní GBC guruové, jejichž žáci jim každé ráno zpívají "Nikunja-yuno" a "romanca kalpa", se mu jevila nejen jako "ne ani z legrace", ale jako "směšná".
Nicméně toto je přesně ta "směšná" pozice se kterou nyní BVKS souhlasí, a plně podporuje žáky aby mu a ostatním GBC guruům zpívali tyto modlitby každé ráno v čase mangala-árati.
Takže jediný "námět", který si vyžaduje "pečlivé pozorování", je ten, proč, prostřednictvím jeho vlastního hodnocení dělá BVKS takovéto pokrytecky směšné vtipy!

IRM přesvědčilo mnoho lidí!

"jedna miskoncepce, která je zcela prominentní v ISKCONském světě v současnosti [...] ritvikismus přesvědčil mnoho lidí. [...] tento časopis nazvaný Zpět k Prabupádovy. Pravděpodobně jste jej všichni viděli, jelikož je všude v oběhu. [...] tento Poslední pokyn, který je "Biblí" ritvikismu, "TFO" (The Final Order) , byl napsán Kršnakantem desai, [...] on je velkým expertem v diskusi, ve vitanda, chala, nigraha, všechen tento druh věcí. On má bez pochyby výbornou inteligenci."

BVKS souhlasí, že naše práce je tak úspěšná, že je "zcela prominentní" a "přesvědčila mnoho lidí" v ISKCONském světě. A je to založeno na mě jelikož jsem "velkým expertem v diskusi" a mám "výbornou inteligenci". Takže BVKS souhlasí, že v tomto spočívá podstata naší práce.

BTP -velice logické

"A můžeš vidět v tomto časopise Zpět k Prabhupádovy, že se zde vše jeví velice logické. Ale nenalézáme zde žádnou bhakti. Není zde nic co by se líbilo našemu srdci."

Z přiznání BVKS může vyplývat, že mnoho postojů GBC je nelogických, jelikož BTP (Zpět k Prabhupádovy) které je odhaluje, je "velice logické"!
A BVKS nabízí nesmyslné ospravedlnění, když se snaží bagatelizovat naši správnou logiku, že se to nelíbí jeho srdci. Ale mi potřebujeme rozhodnout zda naše logika je správná, ne zda dělá uvnitř BVKS dobrý pocit! A jelikož nevyzval naši logiku, tak pouze potvrzuje, že máme pravdu.

IRM ukazuje na kontradikce - protiřečení si

"Oni tvrdí, že si GBC protiřečí. Ano, může to tak být, jevit se. Můžeš to tak říci také o Prabhupádovi. Prabhupáda někdy řekl jednu věc a někdy řekl něco jiného."

Takže BVKS nejenže souhlasí že odhalujeme jak si GBC protiřečí, ale snaží se to ospravedlnit tím, že na tom není nic špatného, a tvrdí, že Šríla Prabhupáda si také protiřečí!

"Kršna sám si protiřečí"

"A co Kršna v Bhagavadgítě? [...] Takže jak můžeme porozumět tomuto bodu, že Kršna v Bhagavadgítě - která je knihou v které On vysvětluje nejvyšší pravdu, které mi všichni můžeme porozumět a dosáhnout nejvyšší duchovní úrovně - On sám si protiřečí?"

Naneštěstí, urážející mentalita BVKS neskončila u Šríly Prabhupády. Je tak všeho schopný v tom jak se snaží zakrýt fakt, že BTP odhaluje jak si GBC protiřečí nalevo, napravo i uprostřed, že nyní se nestydatě snaží tvrdit, že sám Kršna si také protiřečí.
Aby ochránil falešný guru program, jehož je nedílnou součástí, BVKS vesele věří tomu, že oba jak Šríla Prabhupád tak i Kršna si sami sobě protiřečí a jsou ve stejné kategorii jako jeho milované GBC.
Tím, že udělal takovéto urážející obrané ospravedlnění, je fakt, který oprávněně odhalujeme, že si GBC neustále protiřečí, tento fakt je zde jednoduše ustanoven nad jakoukoliv pochybnost.

Žádný rozdíl

"Takže, zde ve skutečnosti není žádný rozdíl mezi tím co oni říkají a tím co mi říkáme. Ale jediný rozdíl je, ritvik-vadis chtějí potlačit milost a říkají, že je zastavena u Šríly Prabhupády a nikdo jiný nemůže tuto milost distribuovat."

Jestliže rozdíl mezi postojem IRM a GBC je tak zanedbatelný, že podle BVKS "zde ve skutečnosti není žádný rozdíl", tak potom jistě nemůžeme kázat jakousi "nebezpečnou filosofickou odchylku" jak tvrdili rezoluce GBC.

Pokrytectví Kali-yugy

" Takže hlavní věc kterou oni dělají v jejich časopise je...je...je jen hledání chyb na vaišnavech. Oni se více koncentrují na toto nežli na oslavování Kršny, což je to co Prabhupáda dělal. Takže nevím jak může kdokoliv z tohoto získat prospěch, jelikož prospěch přichází z oslavování Kršny a Jeho oddaných. Ne z toho jednoduše říkat toto je špatně, toto je špatně. Takže mi to nenalézáme velmi duchovním. Celá ta věc je jen kritizování."

SP
Šríla Prabhupáda

 


BVS

Jeho Svátosti Bhakti Vikáše swamiho

Nicméně BVKS také říká, že toto "kritizování" je esenciální pro odhalování deviací:

"Jelikož od GBC nemůžeme očekávat, že podnikne potřebnou akci k zastavení deviací před tím, než se stanou pohromou, zdá se, že jediným východiskem pro zodpovědné členy ISKCONu je nechávat tyto věci vyplavat na hladinu, např. na internetu. Jakkoliv může být toto veřejné praní špinavého prádla bolestivé a nedůstojné, může alespoň vytvořit povědomí o deviacích a varovat oddané, aby se nedostali na scestí do podivných kultů fungujících pod jménem ISKCONu."(JS Bhakti Vikáš Swámí, PAMHOText:7160561, 23/3/ 2003)

Komentář výše uvedený byl vydán na obhajobu neustálých tvrdých útoků BVKS na ISKCONského guru kolegu Jeho Svátost Bhakti Týrthu Swamiho. Takže když jiný guru dělá něco špatně, tak BVKS ho může kritizovat tak hodně jak chce. Ale když všichni ISKCONští guruové dělají něco špatně - když neautorizovaně páchají Guru Podvod - tak jejich kritizování nemá žádnou hodnotu podle BVKS! Žádný normální člověk nepřijme toto pokrytectví. Spoléhá tedy potom možná znovu BVKS jen jednoduše na fakt, že je Kali-yuga?

Vymýšlení našeho postoje

"Takže jeden další argument ritvik-vadis je, že říkají „ No mi následujeme sádhua, šástru a gurua. A vy říkáte, že Prabhupáda jen zavedl tento systém, který není podle šástry.“ A oni říkají, „no Prabhupáda změnil tolik věcí. On je velký áčárja. On mohl změnit tolik věcí.“ Tímto způsobem oni demonstrují jejich patetickou nevědomost o principech bhakti-tattva".

BVKS jednoduše demonstroval jeho „patetickou nevědomost“ o tom co říkáme, což není to co bylo uvedeno výše. Cokoliv Šríla Prabhupád dělá, je z definice, automaticky v linii se sádhu (svatými předchůdci) a šástrou (Písmy), jelikož on je guru. A guru, sádhu a šástra jsou vždy v jedné linii.
Takže to co říkáme je přesným opakem toho co zde BVKS tvrdí, že říkáme! Takže, jako stovky osob před ním, BVKS není schopen dokonce ani říci to co tvrdíme, natož aby byl schopen to vyvrátit!

Žádná filosofie, pouze falešné osobní útoky

"Před několika lety, ho ( editora BTP Kršnakanta) někteří stoupenci ritvikvády přivedli do Alačuy jako hvězdu, ale potom ho stáhli, jelikož je přiváděl do rozpaků."

Takže nemajíce žádnou filosofii nebo evidenci kterými by vyvrátil naše argumenty, jako všichni ostatní před ním, je BVKS nucen se uchýlit k falešným osobním útokům. Falešným, jelikož pokud by se BVKS skutečně zúčastnil těchto setkání, nebo by viděl video záznamy této dvoudenní události, mohl by sám vidět, že mluvím neustále a žádný bod nebyl stažen. A i pokud by osobní útoky BVKS byly pravdivé, i tak jednoduše potvrzují, že filosoficky zkrachoval, jelikož se uchýlil k osobním útokům jako k náhražce, protože nemá filosofii, kterou by namířil na naše argumenty.

Závěr

Takže v souhrnu, BVKS:

a) Přiznává, že odhalujeme kontradikce v postoji GBC

b) Přiznává, že naše prezentace je „velice logická“.

c) Uvádí, že zde „ ve skutečnosti není žádný rozdíl“ mezi naším postojem a jeho.

d) Proklamuje, že Šríla Prabhupád a Kršna si protiřečí.

e) Proklamuje, že je souhrnem všech polobohů a je vhodný pro uctívání jako áčárja.

f) Nabízí pouze kontradikce, pokrytectví, falešné argumenty a osobní útoky na podporu své pozice.

Takže v kostce, BVKS nenabídl ani za nehet evidence proti postoji IRM, ale naopak skončil podporujíce jej!
Výše uvedené analýzy jsou extrahovány z mnohem většího odhalení, složeného jako část naší známé série "Chyba v každé větě", a úplnou verzi je možno čísti zde:

www.iskconirm.com/docs/webpages/ BVKSerror.htm


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!